Janne Varjon tutkimuksiin tutustuminen jatkuu

Osana tutkijatenttiin valmistautumista päätimme tutustua nimikkotutkijamme Janne Varjon muihin tutkimuksiin ja artikkeleihin. Häneltä löytyykin varsin paljon mielenkiintoisia artikkeleita liittyen mm. peruskouluun, koulutukseen, kouluvalintoihin, koulutusasenteisiin jne. Kannattaa tutustua mikäli yhtään kiinnostaa, ihan googlettamalla löytyy!

Tutustuimme artikkeliin Maahanmuuttajataustaisten nuorten toisen asteen koulutusvalinnat. Aihe näyttäisi olevan hyvin lähellä Mamut rokkaa –ryhmän aihetta, lieneekö peräti sama artikkeli? Joka tapauksessa sekä Mira Kalalahti että Janne Varjo ovat tehneet tätä tutkimusta yhdessä muiden tutkijoiden kansa.

Kyseinen tutkimus on osa laajempaa toisen asteen siirtymiä tarkastelevaa tutkimusta ja toteutettu samalla kuin nimikkotutkimuksemme ”Ei oikein mikään oo mun juttu – Ei-tyypillinen koulutuksellinen siirtymä peruskoulusta eteenpäin.

Artikkelissa todetaan, että maahanmuuttajataustaiset nuoret saavat usein jo peruskoulussa muita huonompia arvosanoja ja jäävät muita useammin vaille toisen asteen koulutuspaikkaa, keskeyttävät koulutuksen keskimääräistä useammin ja jäävät yleisesti muita matalammalle koulutusasteelle. Tutkittavat aiheet kietoutuvat siis todella mielenkiintoisesti yhteen!

Tutkimuksesta löytyi monia meitä kiinnostavia mutta myös hämmästyttäviä seikkoja, kuten se, että huolimatta siitä, että monenlaiset koulunkäyntiin liittyvät vaikeudet ovat yleisempiä maahanmuuttajataustaisten nuorten keskuudessa verrattuna kantasuomalaisiin, suhtautuvat maahanmuuttajanuoret koulunkäyntiin positiivisemmin kuin suomalaisnuoret. Mikä mahtaa olla salaisuus tämän takana?

Kysymyksiä herättävä seikka oli myöskin se, että toisen polven maahanmuuttajat suorittavat korkeakoulutuksen yhtä usein kuin muutkin, mutta silti heistä keskimääräistä suurempi osa jää myös koulutuksen perusasteelle. Miten tämänkaltaista polarisaatiota voitaisiin pienentää? Mitä me tulevaisuuden opettajat ja kasvatustieteilijät voimme asian eteen tehdä?

Näissä pohdinnoissa jatkamme valmistautumista tutkijatenttiin. Mukavaa loppuviikkoa kaikille!

Suunnannäyttäjät

PS. Alla oleva linkki johtaa artikkeliin. Lukekaa ja kommentoikaa, herääkö kysymyksiä, ajatuksia, ideoita? Kaikenlaiset kommentit otamme ilolla vastaan.

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131968/YP1701_Kalalahti_ym.pdf?sequence=4