Neljäs kurssikerta

Tämän kurssinkerran aikana tutustuimme ruutu- ja rasterikarttoihin, sekä pistemuotoisiin aineistoihin. Ensin teimme ruutukartan pääkaupunkiseudun väestötietokannasta, joka sisältää yksityiskohtaista tietoa pääkaupunkiseudun rakennuksista ja niiden väestötiedoista. Seuraavaksi alueen päälle piti luoda ruudukko, johon tuli yhdistää väestötietokannan aineisto teemakartan luomiseksi. Tässä tehtävässä käsittelimme muun muassa ruotsinkielisten, muunkielisten ja ulkokansalaisten määrää. Päätin valita omaan karttaani ruotsinkielisten osuuden pääkaupunkiseudun väkimäärään suhteutettuna.

Kuva 1. Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisten osuus väestöstä.

Kartasta huomataan, että iso osa ruotsinkielisistä asuu Helsingin keskusta-alueella ja kantakaupungissa. Tihein asuinalue näyttäisi olevan aivan Etelä-Helsingissä. Myös Lauttasaari hehkuu melko punaisena. Itä- ja Pohjois-Helsingissä ruotsinkielisiä on jonkin verran, mutta myös Espoossa heitä asuu paljon. Erityisesti eteläisessä ja läntisessä Espoossa ruotsinkielisiä on hieman enemmän. Kauniaisiin ruotsinkielisiä on keskittynyt runsaasti. Vantaalla ruotsinkielisten osuus jää melko alhaiseksi muihin alueisiin verrattuna.

Helsingin kantakaupungin alueen ruotsinkielisten osuus on selitettävissä alueen asukastiheydellä, sillä siellä asuu muutenkin paljon ihmisiä. Kantakaupungissa varmasti vetoaa esimerkiksi palvelujen tai kulttuurin läheisyys. Mielestäni Anna Makkonen oli blogissaan hienosti pohtinut Kauniaisten ruotsinkielisten osuutta, johon liittyy hintataso, yhteisöllisyys ja palvelut. Hän on myös pohtinut ruotsinkielisten koulumenestyksen yhteyttä tiiviiseen yhteisöön ja kannustamiseen.

Kartan tulkitseminen on melko helppoa, sillä siitä ilmenevät suurin piirtein alueet, joissa ruotsinkielisiä on eniten. Analysoiminen olisi kuitenkin ollut vielä helpompaa, jos Espoon, Helsingin ja Vantaan väliset rajat olisivat olleet näkyvissä. Myös itse kuntien nimet olisivat olleet vielä plussaa. Muuten kartan havainnoiminen on melko yksinkertaista ja selkeää.

Pornaisten korkeuskäyrät

Lopuksi tutustuimme rasterikarttaan, jossa tarkastelimme Pornaisten aluetta. Tehtävän aikana harjoittelimme esimerkiksi korkeuskäyrien piirtämistä ja rinnevarjostuksen käyttämistä, sekä yhdistimme rasteritasoja. Alla näkyvässä Pornaisten kartassa näkyy Pornaisten keskusta-alue, korkeuskäyriä, sekä haalealla rinnevarjostuksia. Lopuksi piirsin karttaan vielä muutaman päätien ja asuinrakennuksia. Kartta on vielä kesken, sillä siihen palataan ensi kerralla.

Kuva 2. Pornaisten korkeusvaihteluita.

 

Lähteet:

Anna Makkonen, https://blogs.helsinki.fi/annmakko/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *