Esittely

PAMEL on Palvelualojen ammattiliiton PAMin jäsenenä olevien työntekijöiden työoloja, elämänpolkua ja hyvinvointia tutkiva hanke. Tavoitteenamme on tuottaa tietoa työkykyyn yhteydessä olevista tekijöistä työhyvinvointia ylläpitävien toimien kehittämiseksi.

Yksityisen sektorin palvelualojen suorittavan työn tekijöiden elämänkulun, työolojen ja hyvinvoinnin yhteydestä on niukalti tietoa, vaikka heidän jaksamisensa työelämässä läpi työuran on edellytys yhteiskunnan toimivuudelle. Tämä korostuu etenkin koronavirusepidemian aikana.

Hanketta toteuttavat Helsingin yliopisto ja Tampereen yliopiston yhteistyössä PAMin kanssa. Hankkeen rahoittaa Työsuojelurahasto.