Tutkimustiimi

Tutkimushanke on yhteistyö Helsingin yliopiston elintarvike- ja ravitsemustieteiden ja kansanterveystieteen osastojen, Tampereen yliopiston terveystieteen osaston ja työelämän tutkimuskeskuksen sekä Palvelualojen ammattiliiton PAM:n välillä. Alta löytyvät tutkimustiimin esittelyt.

***

FT Maijaliisa Erkkola on ravitsemustieteen professori Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolla Helsingin yliopistossa. Hän on PAMEL-hankkeen vastaava tutkija ja kiinnostunut erityisesti elintavoista ja niiden yhteydestä työhyvinvointiin ja terveyteen.

***

Jaakko Nevalainen on Tampereen yliopiston biostatistiikan professori ja PAMEL-hankkeen toinen vastaava tutkija. Hänen kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat uudenlaiset laskennalliset menetelmät ja tietolähteet ja niiden tuomat näkökulmat ravitsemuksen, syöpien ja diabeteksen tutkimuksessa. PAMEL-hankkeessa hän vastaa datanhallinnasta ja analyyseista.

***

Tiina Saari (YTT, sosiologia) on yliopisto-opettaja Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen yksikössä ja tekee tutkimustyötä Työelämän tutkimuskeskuksessa. Hänen tutkimuksensa liittyvät työelämän muutokseen ja työhyvinvointiin sekä asiantuntijatyössä että suorittavassa työssä. PAMEL-hankkeessa hän toimii työelämän tutkimuksen asiantuntijana.

***

Ossi Rahkonen (valtiot. tri) on Helsingin yliopiston lääketieteellisen sosiologian emeritus professori ja tutkimusjohtaja. Hän on tutkinut terveyden ja elintapojen sosioekonomisia eroja sekä työolojen vaikutusta terveyteen ja elintapoihin. PAMEL-hankkeessa hän tutkii alkoholin ja tupakan käyttöä.

***

Liisa Uusitalo on ravitsemustieteen dosentti ja toimii tutkijana Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolla Helsingin yliopistossa. Hän on kiinnostunut erityisesti sosioekonomisen aseman yhteyksistä ruokavalioon ja muihin elintapoihin. PAMEL-hankkeessa hän tutkii elintapakokonaisuuksia ja niihin vaikuttavia taustatekijöitä.

***

Hanna Walsh (ETM, ravitsemustiede) toimii projektikoordinaattorina Helsingin yliopiston elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolla. Hän hoitaa PAMEL-hankkeen käytännön asioita ja työstää artikkeleita liittyen ruokaturvaan sekä työn laatuun pamilaisten keskuudssa.