Tutkimustiimi

Tutkimushanke on yhteistyö Helsingin yliopiston elintarvike- ja ravitsemustieteiden ja kansanterveystieteen osastojen, Tampereen yliopiston terveystieteen osaston ja työelämän tutkimuskeskuksen sekä Palvelualojen ammattiliiton PAM:n välillä. Alta löytyvät tutkimustiimin esittelyt.

***

FT Maijaliisa Erkkola on ravitsemustieteen professori Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolla Helsingin yliopistossa. Hän on PAMEL-hankkeen vastaava tutkija ja kiinnostunut erityisesti elintavoista ja niiden yhteydestä työhyvinvointiin ja terveyteen.

***

Jaakko Nevalainen on Tampereen yliopiston biostatistiikan professori ja PAMEL-hankkeen toinen vastaava tutkija. Hänen kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat uudenlaiset laskennalliset menetelmät ja tietolähteet ja niiden tuomat näkökulmat ravitsemuksen, syöpien ja diabeteksen tutkimuksessa. PAMEL-hankkeessa hän vastaa datanhallinnasta ja analyyseista.

***

Tiina Saari (YTT, sosiologia) on yliopisto-opettaja Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen yksikössä ja tekee tutkimustyötä Työelämän tutkimuskeskuksessa. Hänen tutkimuksensa liittyvät työelämän muutokseen ja työhyvinvointiin sekä asiantuntijatyössä että suorittavassa työssä. PAMEL-hankkeessa hän toimii työelämän tutkimuksen asiantuntijana.

***

Ossi Rahkonen (valtiot. tri) on Helsingin yliopiston lääketieteellisen sosiologian emeritus professori ja tutkimusjohtaja. Hän on tutkinut terveyden ja elintapojen sosioekonomisia eroja sekä työolojen vaikutusta terveyteen ja elintapoihin. PAMEL-hankkeessa hän tutkii alkoholin ja tupakan käyttöä.

***

Elviira Lehto (FT, kansanterveystiede) toimii tutkijatohtorina Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolla Helsingin yliopistossa. Hänen kiinnostuksensa kohteena on psykososiaalisten tekijöiden vaikutus syömiskäyttäytymiseen. PAMEL-hankkeessa hän tutkii sosioekonomisten tekijöiden ja ruoanvalintamotiivien yhteyttä terveelliseen ja ilmastokestävään ruoankäyttöön.

***

Hanna Walsh (ETM, ravitsemustiede) toimii projektikoordinaattorina Helsingin yliopiston elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolla. Hän hoitaa PAMEL-hankkeen käytännön asioita ja työstää artikkeleita liittyen ruokaturvaan sekä työn laatuun pamilaisten keskuudessa.

***

Roosa Joutsi (FM, ravitsemustiede) toimii PAMEL-hankkeessa teknisenä avustajana Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolla Helsingin yliopistossa. Hän tutkii ruokavalion laatua sekä sen yhteyttä ruokaturvattomuuteen palvelualojen työvoimalla.

Tiimiimme kuuluu myös maisterintutkielmaa PAMEL-hankkeen parissa työstävät:

  • Nea Änkilä, ravitsemustiede, Helsingin yliopisto: Associations between private sector service workers’ income and attitudes with vegetable consumption
  • Iina Puhakka, kansanterveystiede, Tampereen yliopisto: Palvelualan työntekijöiden ruokaan liittyvät asenteet, kotitalouden rakenne & muutokset eläin- ja kasviproteiinien lähteiden kulutuksessa.
  • Carl Pabillo, terveystiede (public and global health), Tampereen yliopisto: Life satisfaction among private sector service workers.
  • Laura Kankare, kansanterveystiede, Tampereen yliopisto: Digitalisaatio palvelualoilla – Tarkastelussa kaupan, MaRaVa-, Kipa- sekä turvallisuusala