Yliopistojen profilointi ja rakenteelliset uudistukset: esitettyjen perusteluiden kriittinen analyysi

Karl Popperin kuuluisan teesin mukaan tiedettä ohjaa falsifioitavuuden periaate: jokainen väite voidaan osoittaa vääräksi. Tiede on näin väistämättä myös kriittinen, jopa vallankumouksellinen käytäntö. Kaikkea voidaan ja pitää epäillä. Mitään ei pidä hyväksyä muuten kuin väliaikaisena ajattelun ja toiminnan perusteluna.

Continue reading