Vallankeskitys Helsingin yliopistossa: kohti Pohjois-Korean mallia

Suomalaisten yliopistojen hallintoa on kehitetty hierarkkisten suuryritysten mallin mukaan. Vallankeskitys ei ole tapahtunut kertaheitolla, vaan on pikemminkin prosessi, joka näyttää johtavan demokratian ja kollegiaalisuuden viimeistenkin kerrosten varsin nopeaan murenemiseen. Tästä on osoituksena Helsingin yliopiston hallituksen keskiviikkona 15.4.2015 hyväksymä uusi johtosääntö.

Continue reading

Tiedote: yliopistokyselyn tulokset

Yliopisto on taas uusien myllerrysten edessä. HY:n johtosäännön muutosesityksen yleisenä linjana on keskittää valtaa rehtorin käsiin sekä avata tie työelämäprofessuureille ja toimintojen markkinapohjaistamiselle. Samaan aikaan kun Helsingin yliopistossa pyritään muuttamaan johtosääntöä, puhutaan myös lukukausimaksuista, toimintojen kaupallistamisesta, profiloinneista ja poisvalinnoista sekä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhdistämisestä.

Continue reading