Uutisia Predosta: äidin raskaudenaikainen masennus

Osoitamme tuoreimmassa Predo-tutkimuksessa, että jos äiti raskausaikana kärsi masennusoireista, hänen lapsensa riski kärsiä psykiatrisista ongelmista varhaislapsuudessa kasvoi.

Äidin masennusoireet raskausaikana ennustivat erilaisia lapsen psykiatrisia ongelmia: sekä ns. internalisaatio-oireita (kuten ahdistuneisuutta, masentuneisuutta, ja vetäytymistä) että eksternalisaatio-oireita (kuten aggressiivista käytöstä ja tarkkaavuuden ongelmia). Tämä yhteys säilyi senkin jälkeen, kun tilastollisesti huomioitiin mm. äidin masentuneisuus lapsen arviointihetkellä ja ennen raskautta, äidin koulutustausta, raskauskomplikaatiot sekä raskaudenaikainen tupakointi ja alkoholinkäyttö, sekä lapseen liittyviä syntymänaikaisia tekijöitä, kuten syntymäpaino ja raskauden kesto. Tutkimuksessa tarkasteltiin 2296 Predo-tutkimukseen osallistunutta äitiä sekä heidän lapsiaan, jotka olivat arviointihetkellä n. 2-6-vuotiaita.

Kuva: Joe Green

Masennusoireet raskausaikana ovat yleisiä: jopa yli 20% naisista kuvaa kärsivänsä merkittävistä masennusoireista raskaana ollessaan. Näiden tutkimustulosten valossa on tärkeää arvioida äidin psyykkistä hyvinvointia raskausaikana ja tarjota apua masentuneille äideille jo raskausaikana – niin äidin, kuin kehittyvän lapsenkin sikiönkin hyvinvoinnin kannalta.

Tutkimustulos julkaistiin arvostetussa Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry -lehdessä otsikolla “Maternal Depressive Symptoms During and After Pregnancy and Psychiatric Problems in Children” ja sitä käsiteltiin myös kehityspsykologian tutkimusryhmän blogissa.