Forskningsplan

Vägen till frihet: Hur nyhetsmedierna kan frigöra sig från Silicon Valleys påverkan

Syftet med forskningsprojektet är att ta reda på hur de finska nyhetsmedierna är beroende av verksamheten av Silicon Valleys teknikjättar – främst Facebook, Alphabet (Google, YouTube, Android), Apple och Twitter. Studien undersöker om beroendet är överdrivet och i så fall hur det är möjligt för nyhetsmedierna att bryta sig loss från alltför stort inflytande från teknikjättarna. Projektet undersöker det globala beroendeförhållandet mellan teknikjättar och nyhetsmedieföretag genom fyra ramar: tekniska, affärsmässiga, operativa och narrativa bindningar. Projektet producerar högklassig vetenskaplig forskning och syftar till att skapa en konkret överlevnadsplan för nyhetsmedierna, ”Vägen till frihet”.

Effekten av Silicon Valleys på nyhetsmedier har i allmänhet studerats utgående från ett negativt ramverk ur perspektivet av hur medier har tappat kontakten med både publik och annonsörer. Vi tycker dock att frågan är mycket mer komplex än så och även innehåller positiva drag, som att lära sig en ny typ av driftslogik, som särskilt berör produktutvecklingsmetoder. Dessutom har Google och Facebook stött mediers innovationsverksamhet med betydande belopp, men jämfört med deras egna intäkter är det en minimal investering.

Vi tror att vägen till frihet kräver nya tankesätt från nyhetsmedierna, stöd från annonsörer och nationella samt överstatliga (främst EU) lagstiftningslösningar. I projektet blickar vi också i en annan riktning, nämligen Kina, varifrån mediejättar som Tencent och Alibaba samt nya aktörer som TikTok har gått in för att erövra världen. Avsikten är också att förutse vad denna utveckling kommer att innebära för de finländska nyhetsmedierna.

Projektledare Carl-Gustav Lindén har undersökt Silicon Valleys verksamhetsmodeller under en lång tid och gav i december 2020 ut boken ”Silicon Valley och makten över medierna” (Nordicom, 2020) som lägger grunden för detta projekt. I boken går han igenom hur och varför media är beroende av Silicon Valley-teknikföretag och vart detta har lett. I bokens sista kapitel funderar Lindén över hur detta beroende kan minskas.

Målet med projektet är att producera information som hjälper experter att förstå varför vart Silicon Valleys teknikföretagens makt sträcker sig. Enligt vår uppfattning erbjuder dessa företag grundläggande medieinfrastrukturlösningar som är svåra att bli av med. Det handlar inte bara om medias situation utan om samhället i helhet, eftersom dessa företag som Alfabet, Facebook, Apple, Microsoft och Amazon försöker bygga en infrastruktur för samhället som helhet, där media bara är en liten del av helheten.

Studien är indelad i fyra arbetspaket vars resultat bildar en sammanhängande helhet i slutrapporten som definierar tre olika scenarier för 2030. Forskningsplanen för Vägen till frihet bygger på kvalitativ och kvantitativ forskning. Materialet omfattar en kartläggning av forskningsfältet, statistiska analyser, canvassing-arbete och interaktiva workshoppar.