Tutkijana

Olen Matti O. Hannikainen ja työskentelen tutkijatohtorina historian oppiaineessa Helsingin yliopistolla. Väittelin tohtoriksi vuonna 2014 Lontoon viheralueiden historiasta 1900-luvulla. (https://www.taylorfrancis.com/books/9781315563145) Väitökseni jälkeen olen tutkinut sekä pääkaupunkiseudun ympäristöhistoriaa että suomalaisen yhteiskunnan kaupungistumisen historiaa. Uudessa tutkimuksessani tarkastelen kalan käyttöä ruokana Suomessa 1930-luvulta aina 2010-luvulle. Tutkimustani rahoittaa Maj & Tor Nesslingin säätiö (https://www.nessling.fi/)