Kirurgian runkokoulutus

 

Kirurgiaan erikoistumisen prosessimalli

Kirurgian alojen runkokoulutus

Kirurgian runkokoulutus muodostaa perustan myöhemmälle eriytyvän vaiheen koulutukselle. Ensimmäisten kolmen vuoden aikana pakollisen 9 kk perusterveydenhuollon koulutuksen lisäksi erikoistuvan lääkärin tulisi oppia kirurgisten tekniikoiden ja kudoskäsittelyn lisäksi vielä oleelliset osat useimmilta kirurgian erikoisalueilta, jotta valmis erikoislääkäri omaisi tiedot, taidot ja asenteet, joita jakamaton takapäivystys sairaalassa edellyttää.