Kirurgian runkokoulutus

Koulutuspäivä kirurgian perehdytysjaksoa ja erikoisalakohtaista yleiskoulutusta suorittaville (a.k.a. runkokoulutuspäivä)

Perjantai 27.1.2023 Siltasairaala, Kruununhaka luentosali

Teema: Postoperatiiviset komplikaatiot ja niiden ensihoito. Koulutukselle haetaan koulutuspisteitä.

Ilmoittautuminen:  20.1.2023 mennessä marjo.kiminki@hus.fi

Ohjelma: Runkokoulutuspäivä 27.1.2023   päivitetty

HUOM! Paikka muuttunut

Kirurgiaan erikoistumisen prosessimalli

Kirurgian alojen runkokoulutus

Kirurgian runkokoulutus muodostaa perustan myöhemmälle eriytyvän vaiheen koulutukselle. Ensimmäisten kolmen vuoden aikana pakollisen 9 kk perusterveydenhuollon koulutuksen lisäksi erikoistuvan lääkärin tulisi oppia kirurgisten tekniikoiden ja kudoskäsittelyn lisäksi vielä oleelliset osat useimmilta kirurgian erikoisalueilta, jotta valmis erikoislääkäri omaisi tiedot, taidot ja asenteet, joita jakamaton takapäivystys sairaalassa edellyttää.