10 kysymystä Jarmo Jugalle – 10 questions to Jarmo Juga

Blogissa alkaa uusi juttusarja, jossa tutustutaan laitoksen henkilökuntaan kysymällä heiltä samat 10 kysymystä. Sarjan aloittaa laitosjohtaja, maatalous- ja metsätieteiden tohtori Jarmo Juga.

We begin a new series in our blog. You’ll get to meet our staff members, teachers and students through this questionnaire – we ask the same 10 questions from all the interviewees. First to answer is our department’s head, Dr. Jarmo Juga.

 

1. Mikä oli haaveammattisi lapsena? What was your dream occupation as a child?

Eläinlääkäri./Veterinarian.

2. Mikä on parasta nykyisessä työssäsi?  What do you like most in your current workplace?

Laitosjohtajana parasta on ollut uuden laitoksen kehittäminen. Muutoin opettajana ja tutkijana parasta on toimia tärkeän aiheen parissa. Ruoantuotanto on tärkeä asia ja kotieläintuotannolla on siinä suuri merkitys. Tutkimus on haastavaa, eikä koskaan voi jämähtää paikoilleen.

As the Head of Department I have enjoyed developing the new department. As a teacher and researcher I enjoy dealing with such an important topic as food production and especially animal production. Research is challenging and one can never get stuck or stay still in one place.

3. Miten päädyit maataloustieteiden alalle? How did you end up in agricultural sciences?

Kiinnostuksen ja sattuman kautta. Kotieläinjalostuksessa yhdistyi monta tieteenalaa, josta pidän.

Through my own interest and coincidence. Animal breeding combines many disciplines I am interested in.

4. Mitkä kaksi asiaa ottaisit mukaan autiolle saarelle? What would you take with you on a desert island? You can choose two.

Vaimon ja ongen.

My wife. A hook and line.

5. Jos saisit kuulla elämässäsi enää vain yhden musiikkikappaleen, mikä se olisi? If you were allowed to listen to only one more song in your life, what song would it be?

The Beatles – A Day in the Life.

6. Mikä on lempiruokaasi?  Your favourite dish?

Karjalanpaisti.

Karelian roast.

7. Lempipaikkasi Viikissä?  Your favourite spot in Viikki?

Vanha Viikki, Koetilantie.

Old Viikki, Koetilantie.

 8. Ketkä ovat toimineet sinulle omalla alalla inspiroijina ja suunnannäyttäjinä? Who has been an inspiration for you during your career?

Fuksina kotieläinjalostukseen innoitti prof. U.B. Lindström ja graduvaiheessa työn ohjaaja prof. Asko Mäki-Tanila. Väitöstutkimuksen ohjaajana prof. Robin Thompsonilla oli suuri merkitys. Jalostusneuvonnassa mentorina toimi erityisesti toimitusjohtaja Jouko Syväjärvi. Kotieläinjalostuksen kansallinen ja kansainvälinen verkosto on laaja ja sieltä löytyy paljon henkilöitä, joilla on ollut innostava vaikutus omaan tekemiseen.

As a freshman Prof. U.B Lindström and during my Master’s thesis process my supervisor Prof. Asko Mäki-Tanila. During my doctoral thesis work my supervisor, Prof. Robin Thompson played a great role. In breeding extension CEO Jouko Syväjärvi has been an important mentor. The national and international network of animal breeding is wide and includes many persons who have inspired me.

9. Miksi maataloustieteitä tarvitaan tulevaisuudessakin? Mitä maailmanlaajuisia ongelmia sillä ratkaistaan? Why are agricultural sciences needed in the future? What problems can it solve?

Tätä tieteenalaa tarvitaan ruokaturvan takia. Oma tieteenalani on tärkeä kestävän kotieläintuotannon ja eläinten hyvinvoinnin kannalta.

We need agricultural sciences for food security. As for animal sciences, it is crucial for sustainable animal production and animal welfare.

10. Mitä haluat kysyä seuraavalta haastateltavalta? What question would you like to pose to the person we interview next?

Miten aiot seuraavan nelivuotiskauden aikana kehittää laitoksen toimintaa?

How will you develop the department during its next four-year period?