Teksti: Helena Korpelainen

Lisää kiinalaista koulutus- ja tutkimusyhteistyötä

Vierailin pääsiäisen jälkeen kiinalaisessa Zhejiang A & F -yliopistossa (ZAFU), jonka kanssa maatalous-metsätieteellisellä tiedekunnalla on vastikään virallistettu vaihtosopimus. ZAFU sijaitsee Kiinan kaakkoisosassa, kauniin Hangzhoun kaupungin länsipuolella. Yliopisto perustettiin vuonna 1958, jolloin aluksi keskityttiin pelkästään metsätieteisiin. Sittemmin yliopiston opetus- ja tutkimustoiminta on monipuolistunut, joskin pääpaino on maatalous- ja metsätieteissä. Opiskelijoita on noin 25 000. ZAFU:n kampuksen viheralueet ovat todella kauniita; oletettavasti yliopiston maisema-arkkitehdit ja puutarhatieteilijät ovat päässeet vaikuttamaan suunnitteluun.

Kuva 1. Zhejiang A & F -yliopiston kampus

Kuva 1. Zhejiang A & F -yliopiston kampus

 

 

 

 

 

 

 

ZAFU on selvästi yliopisto, jonka kehittämiseen halutaan panostaa ja mikä näkyy viimeaikaisissa rekrytoinneissa ja kansainvälistymisessä. Sieltä löytyvät mm. uusi dekaani Chunyang Li ja professori Lei Wang, jotka molemmat ovat suorittaneet tohtoritutkintonsa tiedekunnassamme ja jatkaneet yhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa ensin tutkijatohtoreina ja myöhemmin tiiviin tutkimusyhteistyön kautta. Tällaiset vanhat yhteistyösuhteet ja toisaalta kansainvälistymispyrkimykset sekä Helsingin yliopistossa että ZAFU:ssa olivat motiivina vaihtosopimuksen toteuttamiselle.

ZAFU:sta on tulossa metsätieteiden laitokselle kaksi graduntekijää jo aivan lähiaikoina ja maataloustieteiden laitokselle saapuu syksyllä vierailevaksi tutkijaksi sikäläinen apulaisprofessori. Näiden jo sovittujen vierailujen lisäksi olemme keskustelleet suuremmastakin määrästä vierailijoita. Nyt pitäisi saada myös Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijat ja tutkijat liikkeelle. Paikan päällä käyneenä voin sanoa, että tarjolla on ainutlaatuisia elämyksiä ja vieraanvaraisia isäntiä! Englanninkielistä kurssitarjontaa kehitetään, ja ulkomaalaisille on tarjolla myös kiinankielenopetusta. Kielen ja kulttuurin tunteminen voi osoittautua kilpailueduksi työmarkkinoilla. Etu on myös alhaiset elinkustannukset – suomalaisella opintotuella pärjää pitkälle.

ZAFU:ssa osallistuin kahden metsätieteiden laitoksen edustajan (Frank Berninger ja Jukka Pumpanen) kanssa kiinnostavaan kokoukseen ”The Second International Forum on Sustainable Development of Subtropical Forest – Forest Ecology and Environment Protection”. Pidin esitelmän aiheesta ”DNA metabarcoding biodiversity”, kun taas useimmat muut aiheet olivat metsäekologisia. Kokouksen yhteydessä oli retkeilyä Tianmu-vuorille ja tutustumista Hangzhoun kaupungin ympäristöön. Sekä tieteellinen että muu ohjelma oli kiinnostavaa ja hyvin järjestettyä. Ruokatarjoilukin toimi: saimme tutustua tavanomaisemman valikoiman lisäksi mm. ankankieliin, paahdettuihin toukkiin ja suomyrttiviiniin.

Kuva 2. Upouusia kasvatuskammioita (Wanglang, Sichuan)

Kuva 2. Upouusia kasvatuskammioita (Wanglang, Sichuan)

 

 

 

 

 

 

 

ZAFU:n kokouksen jälkeen jatkoin matkaa Chengduun Kiinan tiedeakatemian Institute of Mountain Hazards and Environment –yksikköön, jonka tutkijoiden kanssa olen tehnyt yhteistyötä reilun kymmenen vuoden ajan. Tein isäntien ja kahden japanilaisen tutkijan kanssa parin päivän retken vuoristoon 2700 metrin korkeudessa Wanglangin suojelualueella sijaitsevalle tutkimusasemalle. Tämä oli aikamoinen retki: 6-7 tuntia ajamista ensin moottoritiellä ja sitten yhä kapenevilla ja mutkistuvilla vuoristoteillä tiibetiläiskylien läpi. Matkalla oli näkyvissä vuoden 2008 suuren maanjäristyksen jäljet, lähinnä maanvyörymiä. Vaurioituneet talot oli enimmäkseen purettu tai korjattu. Wanglangissa tutustuimme tutkijoidenmetsäekologisiin koealoihin ja uusiin viimeisen päälle varusteltuihin kasvatuskammioihin. Valitettavasti emme onnistuneet näkemään pandoja, vaikka Wanglang on niiden esiintymisalueen ytimessä ja vierailemamme tutkimusasema on pandatutkimuksen tukikohta.

Yhteydenpito jatkuu. ZAFU:sta tulee toukokuun lopulla delegaatio tutustumaan tiedekuntaamme. Silloin on myös tarjolla informaatiotilaisuus Kiina-vaihdosta kiinnostuneille opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille. Tervetuloa!

Kuva 3. Japanilas-kiinalais-suomalainen tutkijaseurue (Wanglang, Sichuan)

Kuva 3. Japanilas-kiinalais-suomalainen tutkijaseurue (Wanglang, Sichuan)

Educating future experts – meet our international students

Plant production sciences, environment and natural resources, biotechnology. Those are the disciplines in which our department offers international Master’s Programmes. The three programmes, PPS, MENVI and MBIOT, have attracted over 100 students to our department from around the world since 2005. We took a little time to interview our international students for the blog.

Atte, Catherine and Farhan are all students in MENVI, Master’s Degree Programme in Environment and Natural Resources. The programme is a shared one between two departments. In MENVI students choose between four majors, agroecology, environmental engineering in agriculture, microbiology or environmental soil science. The three chose MENVI because they were interested in environmental and sustainability issues. “My background in Bachelor level education was in agriculture, and I was looking for something in Finland”, Catherine explains.

Learning about agriculture

“Before coming to Finland, I only had a general picture about agriculture. Now that I’ve taken specific courses on agricultural production, I am confident about developing such systems in my own country”, Farhan says when asked if his expectations have been met when studying in MENVI. “But I could have learned even more about plants and animals, basic agricultural stuff”, he continues. Catherine and Atte agree. They think some pre-reading or introductory courses to agriculture might have helped in their studies. “There could be a joint introductory course about agriculture for all MENVI students, at least for us in agroecology and environmental engineering in agriculture”, Farhan suggests.

Getting started

MENVI students from left: Atte Penttilä (agroecology), Catherine Schreurs (agroecology), Sobowale Sotunde (environmental engineering in agriculture), Farhan Pavel Kobi (environmental engineering in agriculture)

A smooth start is always important for settling in, especially in a foreign country. “I was really amazed by the first meeting with my professor, Laura Alakukku. When she saw me, she already knew my name and was very helpful”, Farhan says. Catherine said it took her a little time to adapt to the studying rhythm. Atte remembers that tutors were helpful and there was a nice crowd of people around.

All three have found great friends in the programme. “Friends are really the best memory for me, I’ve been lucky”, Farhan sums up.

Inspiration along the study road

Finally, we asked if there were any particular persons who have acted as mentors or inspiration for our interviewees during their MENVI studies. Atte begins: “For me, it has been Tomas Roslin, the supervisor for my Master’s thesis. One could say he is a super supervisor.” Farhan continues: “In my studies, our department’s PhD student Mikko Hakojärvi has been a great teacher and support”. “I’ve been impressed by Irina Herzon and her teaching methods”, Catherine finishes the list.

Next time we’ll interview some of our PPS and MBIOT students. Stay tuned!

10 kysymystä Jarmo Jugalle – 10 questions to Jarmo Juga

Blogissa alkaa uusi juttusarja, jossa tutustutaan laitoksen henkilökuntaan kysymällä heiltä samat 10 kysymystä. Sarjan aloittaa laitosjohtaja, maatalous- ja metsätieteiden tohtori Jarmo Juga.

We begin a new series in our blog. You’ll get to meet our staff members, teachers and students through this questionnaire – we ask the same 10 questions from all the interviewees. First to answer is our department’s head, Dr. Jarmo Juga.

 

1. Mikä oli haaveammattisi lapsena? What was your dream occupation as a child?

Eläinlääkäri./Veterinarian.

2. Mikä on parasta nykyisessä työssäsi?  What do you like most in your current workplace?

Laitosjohtajana parasta on ollut uuden laitoksen kehittäminen. Muutoin opettajana ja tutkijana parasta on toimia tärkeän aiheen parissa. Ruoantuotanto on tärkeä asia ja kotieläintuotannolla on siinä suuri merkitys. Tutkimus on haastavaa, eikä koskaan voi jämähtää paikoilleen.

As the Head of Department I have enjoyed developing the new department. As a teacher and researcher I enjoy dealing with such an important topic as food production and especially animal production. Research is challenging and one can never get stuck or stay still in one place.

3. Miten päädyit maataloustieteiden alalle? How did you end up in agricultural sciences?

Kiinnostuksen ja sattuman kautta. Kotieläinjalostuksessa yhdistyi monta tieteenalaa, josta pidän.

Through my own interest and coincidence. Animal breeding combines many disciplines I am interested in.

4. Mitkä kaksi asiaa ottaisit mukaan autiolle saarelle? What would you take with you on a desert island? You can choose two.

Vaimon ja ongen.

My wife. A hook and line.

5. Jos saisit kuulla elämässäsi enää vain yhden musiikkikappaleen, mikä se olisi? If you were allowed to listen to only one more song in your life, what song would it be?

The Beatles – A Day in the Life.

6. Mikä on lempiruokaasi?  Your favourite dish?

Karjalanpaisti.

Karelian roast.

7. Lempipaikkasi Viikissä?  Your favourite spot in Viikki?

Vanha Viikki, Koetilantie.

Old Viikki, Koetilantie.

 8. Ketkä ovat toimineet sinulle omalla alalla inspiroijina ja suunnannäyttäjinä? Who has been an inspiration for you during your career?

Fuksina kotieläinjalostukseen innoitti prof. U.B. Lindström ja graduvaiheessa työn ohjaaja prof. Asko Mäki-Tanila. Väitöstutkimuksen ohjaajana prof. Robin Thompsonilla oli suuri merkitys. Jalostusneuvonnassa mentorina toimi erityisesti toimitusjohtaja Jouko Syväjärvi. Kotieläinjalostuksen kansallinen ja kansainvälinen verkosto on laaja ja sieltä löytyy paljon henkilöitä, joilla on ollut innostava vaikutus omaan tekemiseen.

As a freshman Prof. U.B Lindström and during my Master’s thesis process my supervisor Prof. Asko Mäki-Tanila. During my doctoral thesis work my supervisor, Prof. Robin Thompson played a great role. In breeding extension CEO Jouko Syväjärvi has been an important mentor. The national and international network of animal breeding is wide and includes many persons who have inspired me.

9. Miksi maataloustieteitä tarvitaan tulevaisuudessakin? Mitä maailmanlaajuisia ongelmia sillä ratkaistaan? Why are agricultural sciences needed in the future? What problems can it solve?

Tätä tieteenalaa tarvitaan ruokaturvan takia. Oma tieteenalani on tärkeä kestävän kotieläintuotannon ja eläinten hyvinvoinnin kannalta.

We need agricultural sciences for food security. As for animal sciences, it is crucial for sustainable animal production and animal welfare.

10. Mitä haluat kysyä seuraavalta haastateltavalta? What question would you like to pose to the person we interview next?

Miten aiot seuraavan nelivuotiskauden aikana kehittää laitoksen toimintaa?

How will you develop the department during its next four-year period?