Miten valitsen sivuaineen?

Kampukselle on saapunut uusia opiskelijoita. Syksyn mittaan opintotoimistossa käy fukseja, joiden kanssa käydään läpi seuraavan kolmen vuoden opintosuunnitelmaa. Vakioaiheena näissä keskusteluissa on sivuaineen valinta. Päätimme helpottaa pohdintaa kysymällä neljältä laitoksemme varttuneemmalta opiskelijalta heidän sivuainevalinnoistaan.

Agroteknologian opiskelija Aatu Heikkinen on aina ollut kiinnostunut tietojenkäsittelystä ja sai sivuaineen muodossa vihdoin mahdollisuuden opiskella sitä. Agroteknologian pääaineessa käytetään paljon tietokonetta, ja tietotekniikan hallitseminen alalla on erittäin hyödyllistä.  ’Sivuaineesta ja tietotekniikkaosaamisesta on varmasti suurta hyötyä tulevaisuudessa. Mitä enemmän tietotekniikasta ymmärtää, sitä haluttavampi on työmarkkinoilla. Tulevaisuudessa alan osaamisesta on entistä enemmän hyötyä’, Heikkinen kertoo. ‘Kysymällä opintotoimistosta tieto löytyi nopeasti ja helposti.’

Kotieläintieteiden opiskelija Marjukka Helander valitsi sivuaineekseen Global South Studies-kokonaisuuden. ’Valitsin sen ennen kaikkea siksi, että se on monialainen ja englanninkielinen. Lisäksi tuntui mukavalta valita oman tiedekunnan tarjoama sivuainekokonaisuus. Sivuaineesta oli helppo löytää tietoa, koska sille oli luotu erikseen omat sivut.’

Kasvintuotantotieteiden opiskelija Kirsi Heikkilä valitsi sivuaineekseen Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin. Helsingin yliopiston opiskelijat voivat JOO-oikeutta hakemalla opiskella Aalto-yliopistossa. ’Valitsin maisema-arkkitehtuurin sivuaineeksi, koska se kiinnostaa sekä tukee aiempia puutarha-alan ja viherrakentamisen opintojani. Haluan opiskella lisää suunnitteluun liittyviä asioita.’

Kaikki kolme opiskelijaa uskovat siihen, että sivuaineella on mahdollista profiloida itseään työmarkkinoita varten. ’Uskon, että sivuaineeni erottuu työmarkkinoilla juuri monialaisuudellaan ja englanninkielisyydellään. Sivuaine on ehdottomasti hyödyllinen osa tutkintoa, sillä se antaa aivan uusia näkökulmia opiskeluun’, sanoo Marjukka. Kirsi uskoo, että sivuaineensa avulla hän pystyy valmistuttuaan hakeutumaan yhä vaativampiin suunnittelutehtäviin. Aatun mukaan tietotekninen osaaminen hyödyttää työuraa, mutta helpottaa myös opiskelua.

Aina sivuaine ei ole vapaavalintainen vaan ennaltamäärätty. Näin on laitoksemme yhdessä pääaineessa, biotekniikassa. Kaikki laitoksen biotekniikan opiskelijat valitsevat sivuaineekseen biokemiaa ja molekyylibiologiaa.

Sivuainetta pohtiessa kannattaa miettiä muun muassa näitä kysymyksiä:

  • Mitkä ovat kiinnostuksen kohteesi? Mistä haluaisit tietää tai oppia enemmän? Voit mennä mukavuusalueesi ulkopuolelle! Opettele hyväksi sellaisessa aineessa, josta et vielä tiedä tarpeeksi tai jota välttelet!
  • Minkälaisia tukiopintoja tarvitset pääaineopintojasi varten?
  • Minkälaisilla taidoilla erottaudun muista työnhakijoista? Ennakoi, millaisia tietoja tulevaisuuden työmarkkinoilla mahdollisesti tarvitaan. Kysele alumneilta ja seuraa uutisia! Voisiko esimerkiksi venäjän kielen sivuainekokonaisuus hyödyttää sinua tulevaisuuden ruokajärjestelmän asiantuntijana?
  • Millaisia taitoja tarvitset niissä työtehtävissä, jotka kiinnostavat sinua?
  • Voitko hankkia näitä taitoja muilla keinoilla kuin lukemalla sivuaineen? Voisiko esimerkiksi harjoittelu tai järjestötyö ajaa saman asian?

Lisätietoja maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan yhteisistä sivuaineista täällä.