Parisuhdeväkivallan ehkäisy äitiys- ja lastenneuvolassa – puheeksi ottamisen ja varhaisen auttamisen malli, Marianne Sipilä

Parisuhdeväkivallan ehkäisy äitiys- ja lastenneuvolassa -puheeksi ottamisen ja varhaisen auttamisen malli -tutkimuksessa tehdään systemaattinen kirjallisuuskatsaus, jossa kartoitetaan kansallisia ja kansainvälisiä väkivallan tunnistamisen menetelmiä. Tavoitteena on kartoittaa soveltuvat ja käyttökelpoiset työmenetelmät väkivallan toteamiseksi. Kartoituksessa löytyvien työmenetelmien vaikuttavuutta ja toistettavuutta tarkastellaan siten, että saadun tiedon, tilastotietojen sekä kyselytutkimuksen avulla pystyttäisiin kehittämään työntekijöille puheeksi ottamisen ja auttamisen malli väkivaltaa kokeneiden perheenjäsenten auttamiseksi.

This entry was posted in Tutkimukset. Bookmark the permalink.