Eduskuntavaalit 2015 -verkkokeräys Kansalliskirjastossa

Kansan Tahto 31.01.1910

Kansan Tahto 31.01.1910

Kansalliskirjasto toteutti maalis-huhtikuussa laajan eduskuntavaaliaiheisen verkkoaineistojen keräyksen. Keräyksessä tallennettiin kaikkea mahdollista vaaleihin liittyvää verkkoaineistoa, mukaan lukien uutissivustot, puolueiden ja ehdokkaiden sivut sekä erilaiset sosiaalisen median kanavat kuten Twitter, Instagram, Facebook ja YouTube.

Nyt toteutettu keräys oli monessa suhteessa ensimmäinen laatuaan. Kansalliskirjasto ei ole aiemmin kerännyt yhtä laajasti sosiaalisen median kanavia ja tällä kertaa teimme myös hedelmällistä yhteistyötä kirjaston ulkopuolisten tahojen kanssa.

Keräyksen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa tehtiin yhteistyötä Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston tutkijoiden kanssa. Yliopistojen Digivaalit 2015 -hankkeen tutkijoille kerätty materiaali muodostaa tutkimusaineiston heidän selvittäessään digitaalisen median käyttöä ja vaaleihin liittyvän keskustelun aiheiden määräytymistä ja hallintaa.

Kansalliskirjastoon kerätty aineisto puolestaan tulee osaksi Suomalaista verkkoarkistoa, jota kautta se jää myös pitkäaikaissäilytyksen piirin. Yli 1,2 miljardin tiedoston verkkoarkisto (v. 2014 lopussa) on merkittävä osa kansallista kulttuuriperintöä ja tutkijoiden käytössä nyt ja tulevaisuudessa.

Tweettejä kerättiin noin 950 Twitter-tililtä – erityisesti ehdokkailta, mutta myös muilta politiikan vaikuttajilta, kommentaattoreilta ja toimittajilta. Ehdokkaiden Twitter-aktiivisuus vaihteli suuresti, joidenkin tilien sadoista tweeteistä joidenkin vain muutamaan yksittäiseen postaukseen.

Lisäksi kerättiin tweettejä hashtagien eli aihetunnusten perusteella (esim. #vaalit2015 ja #eduskuntavaalit). Pelkästään tässä keräyksessä saatiin talteen noin 280 000 tweettiä.

Facebookista Kansalliskirjasto tallensi useiden viikkojen ajan kerran viikossa puolueiden ja satojen ehdokkaiden julkisia Facebook-sivuja. Perinteisiä verkkosivuja vaalikeräyksessä kerättiin noin teratavun verran, josta ehdokkaiden kotisivuja oli yli tuhat. Tässä vaiheessa aineiston prosessointi on kuitenkin vielä kesken, joten emme voi kertoa kovin yksityiskohtaisia lukuja tallennetun aineiston määrästä.

Valitettavasti useilla verkkosivuilla oli käytössä haravoinnin esto, joten niitä ei saatu kerättyä – tällaisia sivuja oli toista sataa. Näitä sivuja ei siis nyt eikä tulevaisuudessa löydy Kansalliskirjaston verkkoarkistosta.

Kirjaston keräämät aineistot ovat tekijänoikeussäädösten vuoksi käytettävissä ainoastaan paikallisesti Kansalliskirjastossa, muissa vapaakappalekirjastoissa sekä Eduskunnan kirjastossa ja Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa olevilla työasemilla.