Soveltava harjoittelu peruskoulusosuus – Oppimisen sillat – kohti osallistavia oppimisympäristöjä

Kokeilemme tänään blogia oppimisen välineenä. Työstämme Oppimisen sillat – kohti osallistavia oppimismenetelmiä -teoksen lukuja blogiin. Kirjan luvut on jaettu ennakkoon luettaviksi ja rymäkerralla tuotamme blogiin yhteistä pohdintaa kirjan teemoista. Mikäli et ole valinnut lukua ennakkoon, sulaudu johonkin ryhmään ja yritä päästä kärryille keskustelusta. Olisiko reilua, että ennakkoon valmistautumaton lukee luvun jälkikäteen ja vastaa lyhyesti pohdintakysymyksiin ryhmänsä jäsenille. Ryhmän jäsenistä yksi kuittaa Leenalle tehtävän suoritetuksi. Parempia ehdotuksia otetaan vastaan; tavoitteena on, että oikeudenmukaisuus toteutuu.

Tehtävä:

Keskustelkaa “lukupiiriryhmissä” omasta luvustanne pohdintakysymysten avulla. Laatikaa blogiin omalle sivullenne katsaus, mitä luvun otsikolla tarkoitetaan. Voitte nostaa esiin pohdintakysymykset ja/tai referoida kirjan tekstiä. Miettikää ja kirjatkaa blogiin, mitä luvun otsikko tarkoittaa kotitalousopetuksen viitekehyksessä. Mikäli tiedätte hyviä linkkejä, lähteitä tai ideoita verkosta, voitte linkittää ne sivullenne.

Julkaisu on sähköisessä muodossa ja siihen pääsee seuraavan linkin kautta: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/15628

Ei sitten copy&paste -tekniikkaa, vaan aitoa pohdintaa ryhmässä ja sen dokumentointia, kiitos!

JATKOTEHTÄVÄ: Lukekaa ja kommentoikaa toistenne “blogisivuja”. Jos ehditte jo tällä ryhmäkerralla, niin hyvä, tai sitten jatkamme seuraavalla ryhmäkerralla.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *