Tulevaisuuden opetussuunnitelma-ajattelua

Millainen opetussuunnitelma mahdollistaisi osallistavien oppimisprosessien suunnittelun?

Opetussuunnitelman tulisi tukea mahdollisuuksia hyödyntää oppimisympäristöjä, oppimateriaaleja ja välineitä. Opetussuunnitelman löyhyys mahdollistaisi tämän, sillä ops toimisi opettajien työvälineenä ei ohjausvälineenä. Opettajalla on näin mahdollisuus joustavaan opetukseen ja oppilaslähtöiseen ajatteluun.

 Miten oppiainejakoista opetussuunnitelmaa voitaisiin laajentaa oppijakeskeiseen suuntaan?

Sunnitteluprosessi tulisi aloittaa jo yhdessä kaikkien aineopettajien kesken. Aihekokonaisuuksien suunnitteleminen ja tiedostaminen muista oppiaineista sekä niiden jakaminen auttaisi aineyhteistyön kehittämiseen. Opetussuunnitelman tulisi kertoa vuosiluokkakohtaiset tavoitteet, joka ylittäisi oppiainerajat.

 Tulevaisuus

Opettajan tulisi reflektoida omaa professiotaan ja valmiuksiaan tulevaisuuden haasteisiin. Moniammatillinen osaaminen, yhteistyö ja esimerkiksi kolmiportaisen tuen kehittäminen ovat haasteita, jotka opettajan tulisi huomioida. Opettajan tulee tiedostaa myös informaali oppiminen; oppimista tapahtuu joka paikassa, myös koulun ulkopuolella. Kouluyhteisön kehittäminen vaatii sitoutumista opettajilta ja työyhteisöltä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *