Sosiaalipsykologian klassikkojen esittelyjä

Sosiaalipsykologia syntyi itsenäisenä tieteenalana 1900-luvun alkuvuosina. Alan klassikoihin luetaan kuitenkin myös aiemmin vaikuttaneita ”esi-isiä” kuten Darwin ja Freud, joiden teoksista löytyy edelleen ajankohtaisia teemoja. Tärkeimmät, keskenään vilkasta vuoropuhelua käyvät nykysuuntaukset ovat kognitiivinen ja konstruktionistinen sosiaalipsykologia. Oheisessa sosiaalipsykologian koulukuntakaaviossa näiden paradigmojen perustajiksi on tunnistettu Lewin ja Mead, kun taas esittelyteksteissä niitä edustavat nuoremmat klassikot Milgram ja Goffman. Kaikki valitut teokset käsittelevät modernin ikivihreitä aiheita, eivätkä teoriatkaan ehdi muuttua harmaiksi klassikoiden elämäkertoja esiteltäessä.

Nämä tieteenalaklassikoiden esittelytekstit on tarkoitettu tukimateriaaliksi sosiaalipsykologian opinnoissa suunnistamiseen, etenkin teoreettisten juurien ja merkittävien teoreetikoiden välisten suhteiden hahmottamiseen.

|Allport| |Bandura| |Darwin| |Festinger| |Freud| |Fromm| |Goffman| |Kaila| |Milgram| |Tajfel|

http://www.avoin.helsinki.fi/oppimateriaalit/sosiaalipsykologia/klassikot.htm

© Avoin yliopisto