Jäähyväisluentoja

Professoriemme jäähyväisluentoja / Farewell lectures by our professors (in Finnish/Swedish)

Karmela Liebkind: Kan socialpsykologisk forskning vara till praktisk nytta för att förbättra grupprelationer? (ilmestynyt Psykologia-lehdessä 2017)

Klaus Helkama: Aika, arvot ja oikeudenmukaisuus (ilmestynyt Psykologia-lehdessä 2010 sekä Helkaman teoksessa Siirtymiä: puheita 1990-2010)

Rauni Myllyniemi: Syvärakenteet ja kivat korrelaatiot (ilmestynyt teoksessa Seppälä (toim.), 2003, 40 vuotta sosiaalipsykologian identiteettiä etsimässä, s. 53-64)