40-vuotishistoriikki

Tuija Seppälän (2003) toimittamassa 40-vuotishistoriikissa “40 vuotta sosiaalipsykologian identiteettiä etsimässä: simulaatioista sosiaalisiin representaatioihin” käydään läpi tutkimustrendien muutosta ja sosiaalipsykologian laitoksen ensimmäisiä vuosikymmeniä osana yliopistomme keskustakampusta.

Seppälä – 40 vuotta sosiaalipsykologian identiteettiä etsimässä