Svegramido – korta videofilmer om svensk grammatik

Inom Svegramido-projektet utvecklar Therese Lindström Tiedemann och Jannika Lassus (Helsingfors universitet) tillsammans med Katja Peltola och Charlotta Sundström (Svenska handelshögskolan, Hanken) videofilmer för svensk grammatik.

Projektet finansieras av Svenska kulturfonden.

Under menyerna hittar du länkar till videofilmer med introduktion till olika grammatiska begrepp och analyser. Dessutom innehåller videofilmerna övningar där du uppmanas att pausa filmen, göra övningen och sedan lyssna vidare. Du får sedan en genomgång i filmen.

Tillsammans med videofilmerna planerar vi att också ladda upp bildspelen som pdf för att underlätta för den som vill jobba med övningarna.

Videofilmerna innehåller material som lämpar sig för förstaspråkstalare av svenska som vill lära sig mer om svensk grammatik och att analysera svenska språket grammatiskt, såväl som material som passar bra för andraspråkstalare som lär sig svenska. De senare inleds ofta med information om den färdighetsnivå som filmen främst riktar sig till (enligt den så kallade CEFR- eller GERS-skalan, Central European Framework of Reference for Languages).

Om du har några frågor eller förslag på förbättringar eller tillägg får du gärna kontakta Therese Lindström Tiedemann, Helsingfors universitet.