Fraser

Filmer om fraser

Pdf-underlag med bildspel och/eller övningar är på kommande.

Fraser (Lindström Tiedemann, Therese & Lassus, Jannika, 2023)
https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/8e8677b2-b511-41ca-9cb8-7f1e395e1c29

Nominalfrasens struktur i svenskan (Lassus, Jannika & Lindström Tiedemann, Therese m.fl., 2023).
https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/14ef63e2-9601-4d55-97af-eaee09a08da3

Nominalfrasens funktion i svenskan (Lassus, Jannika & Lindström Tiedemann, Therese m.fl., 2023).  https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/ccf3d98b-5a11-477b-9fc0-5e02e04af4ce

Prepositionsfrasen (Lassus, Jannika & Lindström Tiedemann, Therese m.fl. (2023).
https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/db4b2c40-6d5d-42db-9c0c-9696f245f346

Verbfrasen (Lassus, Jannika & Lindström Tiedemann, Therese m.fl. 2023).
https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/1e681c82-6c99-4936-8bcf-1035297b040c