Ordklasser

Filmer om ordklassbegreppet och ordklasser

Pdf-underlag med bildspel och/eller övningar är på kommande.

Ordklasser 1: Vad är en ordklass? Vilka ordklasser finns i svenskan (Lindström Tiedemann, Therese & Lassus, Jannika. 2023).
https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/a5cb233a-ffa4-4d56-934c-d33fe4e22c90

Ordklasser 2: Analysera och motivera (Lindström Tiedemann, Therese & Lassus,  Jannika. 2023).
https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/2a381045-3d66-4abd-b450-4bc1a926a5c6

Personliga pronomen (Peltola, Katja & Sundström, Charlotta, 2023)

Possessiva pronomen (Peltola, Katja & Sundström, Charlotta, 2023)

Reflexiva pronomen (Peltola, Katja & Sundström, Charlotta, 2023)