Texter & semantik

Filmer om semantik

Verbvalens och semantiska roller (Lassus, Jannika & Lindström Tiedemann, Therese m.fl., 2023).
https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/3432a463-f3ac-49e8-ab4c-036e64a85179

Öva verbvalens och semantiska roller (Lassus, Jannika & Lindström Tiedemann, Therese m.fl., 2023). https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/18ed4bc7-605b-4867-81d3-2a6434b42027

Bestämningar till verb (Lassus, Jannika & Lindström Tiedemann, Therese m.fl., 2023).
https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/698051a6-b009-4b98-8c62-70176a90ccb0

Filmer om ordföljd

Tema och rema (Lassus, Jannika & Lindström Tiedemann, Therese m.fl., 2023).
https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/949ac724-a946-47b4-b27b-68b11857e718

Fundament och satsbas (Lassus, Jannika & Lindström Tiedemann, Therese m.fl., 2023).
https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/2896ab9e-aa04-43f2-96cd-4ba99b69297c

Meningsbygget i vetenskapliga texter (Lassus, Jannika & Lindström Tiedemann, Therese m.fl., 2023). https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/c7d4c585-60ea-42eb-946c-b6e68bfa03e2

Vetenskaplig text ur ordföljdsperspektiv (Lassus, Jannika & Lindström Tiedemann, Therese m.fl., 2023).  https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/5eba45bc-b07e-4275-9bc2-79063abbf290

Variation i text ur ordföljdsperspektiv. (Lassus, Jannika & Lindström Tiedemann, Therese m.fl., 2023). https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/ef929ba7-902a-4049-93f8-54e53d73031c