Satsdelar / Satsled

Filmer om satsdelar/satsled

Pdf-underlag med bildspel och/eller övningar är på kommande.

Bestämningar till verb (Lassus, Jannika, Lindström Tiedemann, Therese, m.fl., 2023).
https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/698051a6-b009-4b98-8c62-70176a90ccb0

Bisatsers funktioner (Lassus, Jannika, Lindström Tiedemann, Therese, m.fl., 2023).
https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/fbc457de-f5f6-45ba-ac67-75a8011eb8fd

Nominalfrasers funktion i svenskan (Lassus, Jannika & Lindström Tiedemann, Therese, m.fl. 2023).
https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/ccf3d98b-5a11-477b-9fc0-5e02e04af4ce