Tulokset 30.04-01.05

Ennustukset päiville

22 ja 23

(eli ajalle 30.04-01.05)

 

Eilen (päivä 21) oli saatu yhteensä kuusi taimenta! Vappuluvut ennustetaan tässä nyt uusimmalla mallilla, jossa siis on otettu huomioon edellisessä postauksessa selitetyt tekijät: toinen pyydys (taimenrysä), muutosintensiteetin jakauman uudellenarviointi (käytössä nyt normaali-ja tasamalli), sekä uudet asiantuntijoiden antamat priorit kokonaismäärälle (kokonaislukumäärän odotusarvo 2600, keskihajonta 2000).

Tulokset:

Kuvio 1. Kokonaismäärän posteriori-jakauma normaalimallissa 1

 

 


1

 

Taulukko 1: mallin 1 antamat estimaatit taimenten kokonaismäärän jakauman tunnusluvuille (N Sample size = 147600):

mean
sd MC_error 95% interval
1199.0 834.3   26.68 283-3261

Kokonaismäärän odotusarvon piste-estimaatiksi normaalimallilla on siis laskettu 1199 kappaletta (95% luottamusväli 283-3261), joka, niin kuin saatettiin olettaa, on hieman korkeampi kuin edellisen päivän 1086.

 

Tasajakaumalla (malli 2) kokonaismäärän tulokset näyttävät hieman korkeammilta:

 

Kuvio 2. Kokonaismäärän posteriori-jakauma tasajaukamalla, eli mallissa 2
2

Taulukko 2: mallin 2 antamat estimaatit taimenten kokonaismäärän jakauman tunnusluvuille

mean
sd MC_error 95% interval
1578 1021 36.82 459-4274

 

Ennustukset päiville 22 ja 23 sen sijaan ovat seuraavanlaiset:

Normaalimallilla (malli 1)

Taulukko 3. Posteriorijakauma vaeltavien taimensmolttien määrä torstaina 30.4.2015 (n(22)) ja perjantaina 01.05 (n(23)).

n(i),sample size 147600                       mean sd MC_error 95% interval
n(22) 28.83 18.24 0.5629 7.0-76.0
n(23) 29.83 19.03 0.5872 7.0-79.0

JA

Tasamallilla (malli 2)

Taulukko 3. Posteriorijakauma vaeltavien taimensmolttien määrä torstaina 30.4.2015 (n(22)) ja perjantaina 01.05 (n(23)).

n(i),sample size 156200

  

mean           

 

sd MC_error 95% interval
n(22) 26.30 17.75 0.6137 6.0-73.0
n(23) 26.31 17.76 0.6137 6.0-73.0

 

Viimeiseksi vielä luvut pyydyksiin jäävien taimensmolttien määrästä torstaina 30.4.2015 (x(22)) ja perjantaina 01.05 (x(23)).

 

Normaalimallilla (malli 1):

Kuvio 3 ja 4. Posteriorijakauma ruuviin jäävien taimensmolttien määrästä torstaina 30.4.2015 (x(22)) ja perjantaina 01.05 (x(23)).

4, 5

Mallin mukaan keskiarvo (mean) oli siis:

x(22)= 3,463 ja x(23)= 3,595

Tasamalli (malli 2):

Kuvio 5 ja 6. Posteriorijakauma ruuviin jäävien taimensmolttien määrästä torstaina 30.4.2015 (x(22)) ja perjantaina 01.05 (x(23)).

5,6

Eli tasamallin mukaan keskiarvo (mean) oli:

x(22)= 2,664 ja x(23)= 2,670

Tässä siis esimakua uusimman mallin tuloksista! Mallissa on vielä paljon kehitettävää, ja esim. vieläkin mietimme, miten ruuvin ja rysän vaikutusta voisi parhaiten mallintaa. Nyt kun viime päivinä on satanut paljon ja vedenkorkeus on noussut, rysä otetaan mahdollisesti pois käytöstä, mutta ruuvin pitäisi toimia sitäkin paremmin…

Nyt toivotamme kaikille kuitenkin hauskaa (ja toivottavasti aurinkoista) vappua!!

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *