Malliajatuksia ja ajatusmalleja

Kevät etenee ja vesi lämpenee, mikä tarkoittaa sitä että smolttivaelluksen huippu lähenee. Tätä kirjoittaessa elämme tarkastelujakson (eli smolttivaelluksen oletetun keston) 27. päivää, eli olemme kohta puolimatkassa. Useampia malliajoja on tehty ja ennusteita saatu. Mallia on muunneltu, viritelty ja uudella datalla päivitelty, sitä mukaa kun sitä on tullut. Mielenkiintoista on nähdä tarkastelujakson lopussa, datan kerryttyä, mitkä mallit näyttäisivät toimivan parhaiten ja millaisia eroja tuloksissa on, ja toisaalta, miten ja millaisia loppupäätelmiä käytössä olevilla malleilla saadaan aikaiseksi niiden tuloksia yhdistämällä ja keskiarvoistamalla. Näistä, niin kuin myös monista muista asioista saamme toivottavasti oppia vielä paljon lisää kurssin aikana. Mutta tätä odotellessa minulla on tässä vaiheessa joitain mietteitä mallista, niin vähän yleisemmällä kuin yksityiskohtaisemmallakin tasolla, joita ajattelin seuraavaksi yrittää käsitellä.

Tähänastisissa maaleissamme (katso: Lisäpyydyksen huomioiminen ja lähtemisintensiteetin uudelleenmallintaminen) olemme käyttäneet muuttointesiteettiä, p, kuvaamaan yksittäisen smoltin todennäköisyyttä lähteä liikkeelle päivänä i. Malliversiosta riippuen muuttointesiteetin on oletettu noudattavan eri todennäköisyysjakaumia, jotka muodoiltaan epäsuorasti huomioisivat veden lämpötilan vaikutukset ‘muuttopäätökseen’ (approksimaatio lognormaalista jakaumasta sekä normaalijakauma) tai vaihtoehtoisesti olettaisivat muuttotodennäköisyyden vakioksi yli päivien (tasajakauma). Koska tiedämme muuton olevan veden lämpötilasta riippuva, voisi muuttointensiteettiä kuvata jollain veden lämmön suoraan huomioivalla funktiolla tai joitain lämpötilan kynnysarvoja käyttäen, esim. niin kuin aikaisemmassa T. Niemisen blogikirjoituksessa ehdotettiin: “Esimerkiksi voitaisiin olettaa, että muutto on tasaista (sitä kuvaa tasajakauma) tiettyyn päivään asti, jolloin jakauman muoto muuttuu ikään kuin kategorisena muuttointensiteetin tilan muutoksena”. Nykyisessä muodossa mallimme ei mielestäni mitenkään hyödynnä prioritietoamme lämpötilan vaikutuksesta vaellukseen eikä myöskään saatavissa olevaa päivittäistä lämpötiladataa.

Jos mallia yrittäisi viritellä vielä realistisemmaksi, voisi smolttien vaihtelevan vaellusmatkankin huomioida mallirakenteessa. Kun smolttivaelluksen käynnistymisen huipun tiedetään olevan noin 8 C asteessa, voisi vedenlämpötilan kehittymistä seurata eri jokiosuuksilla ja liittää mallirakenteeseen ottamalla huomioon etäisyydestä ja vaellusnopeudesta (joka taas määräytynee aktiivisen uimisen ja passiivisen virrannopeudesta riippuvan liikkumisen summasta) johtuva vaelluksen kesto. Päivänä i mereen vaeltavien smolttien määrä n olisi tuolloin riippuvainen jokiosuuskohtaisesta lähtöintensiteetistä p sekä etäisyydestä jokisuulle d. Tämä tekisi tietenkin mallista monimutkaisemman ja vaatisi tietoa eri jokiosuuksien (koskien) suhteellisesta smolttituotannosta. Jos tällaista tietoa ei kuitenkaan ole, voisi vaihtoehtoisesti lähteä oletuksesta, että joen eri kosket tuottavat tasaiseti smoltteja.

Smolttien pyydystämistä varten käytettävät Smolttiruuvi sekä Smolttirysä ovat myös tuottaneet paljon päänvaivaa. Smolttiruuvi on ollut käytössä tarkastelujakson alusta asti kun tass rysä laitettiin pyyntiin vasta 15. päivänä. Välineiden pyydystysteho päivittyy joka päivä kun aikaisemmin merkityt kalat joko päätyvät tai eivät päädy uudestaan jompaan kumpaan pyydykseen. Tähän mennessä joen itähaarassa (vapaa haara) olevan Smolttiruuvin aloituspriorina on käytetty mandariinikokeesta (katso: Mandariineja ja vaelluspoikasia) saatua pyydystystehoa q = 0,2, joka siis päivittäin muuttuu saaliiden päivittyessä. Smolttirysää koskevan pyydyskohtaisen aloituspriorin puuttuessa on nykyisessä mallissa käytetty samaa alkupyyntitehoa kuin ruuvissa, eli 0,2. Vaikkei tarkkaa tietoa rysästä olekaan, voisi tätä oletusta ehkä hieman tarkentaa asiaa vähän enemmän pähkäilemällä. Pyydyksen pyyntiteho tietyssä joessa riippuu joen koosta, pyydyksen paikasta joessa sekä pyydyksen teknisistä pyyntiominaisuuksista. Lähtökohtaisesti emme tiedä rysästä mitään, eli sen pyyntiteho voi teoriassa olla mikä tahansa 0 ja 1 välillä. Voisi kuitenkin kuvitella että rysä välineenä ohjaisi ehkä hieman tehokkaammin kaloja pyyntivälineeseen kuin ruuvi. Toisaalta emme taas tiedä miten rysä toimii eri virtauksilla tai kuinka nopeasti esimerkiksi rysän suu roskaantuu umpeen. Eli kun ei parempaa välinekohtaista tietoa ole, voisi lähteä olettamuksesta että rysä ja ruuvi toimivat välineinä samalla teholla. Mutta tiedämme kuitenkin sen, että rysä sijaitsee jokisaarekkeen edustalla keskella joen itä- ja länsihaaran haaraumaa. Tiedämme mandariinikokeesta myös sen, että joen itähaaraan päätyi virran vieminä 30 ja länsihaaraan 70 mandariinia. Intuitiivisesti voisi siis kuvitella että rysä pyytäisi sijaintinsa takia ruuvia hieman tehokkaammin. Jos välinekohtaisen pyyntitehon oletetaan olevan sama kuin ruuvin länsihaarakohtainen teho (20/30), riippumatta siitä missä kohtaa jokea pyydys on, voitaisiin arvioida rysän aloituspyyntiteho pyyntipaikasta ja välinekohtaisesta pyyntitehosta seuraavasti: q = 2/3 * (30/100+70/100)/2 = 1/3 = 0,333. Eri pyydysten pyyntitehoa ja kalojen liikkumista ajatellen voisi myös olla mielenkiintoista tarkastella mihin eri pyydyksissä merkityt kalat päätyvät uudestaan (mutta tätä tietoa meillä ei tällä hetkellä ole).

Viimeiseksi jatkan vielä hieman käsittelemällä pyyntitehoa yksityiskohtaisemmalla malliteknisellä tasolla. Tällä hetkellä käytössä oleva smolttimalli (katso: Lisäpyydyksen huomioiminen ja lähtemisintensiteetin uudelleenmallintaminen) käyttää niin sanotusti kiinteää q:ta, joka on päivittynyt tiettyä malliajon päivää vastaavaksi. Kokonaispyyntiteho q määräytyy pyydyskohtaisista q_f:stä ja q_s:stä seuraavanlaisesti:

q <- q_f + q_s – q_f * q_s

Vaihtoehtoisesti voisi ehkä myös q:n summaamisen sijaan laskea pyydyskohtaiset päivittäiset saalisestimaatit x_f[i]x_s[i], jotka sitten voidaan summata kokonaissaaliiksi. Pyydyskohtaiset saalisarviot antaisivat myös mielenkiintoista lisätietoa ruuvin ja rysän ominaisuuksista.

Alla käytässä oleva BUGS-koodi q:n määrittämistä varten (T. Nieminen)

#separate catchabilities for both catching methods

# a=number of recaptures

# b=number of marked smolts not recaptured on the next day

# q_s=catchability of the smolt screw

q_s~dbeta(alpha,beta)

alpha<-(2 + sum(a[1:m[2]]))

beta<-(8 + sum(b[1:m[2]]))

# q_f=catchability of the fyke, that has been operational from day 15

q_f~dbeta(alpha2,beta2)

alpha2<-(2+(sum(a2[15:m[2]])))

beta2<-(8+(sum(b[15:m[2]])))

Tämä rakenne toimii, mutta vaatii jonkin verran manuaalista datan päivittämistä a:n ja b:n suhteen. Kaikki merkityt kalat ovat ns. “failure”-merkintöjä, b, kunnes ovat uudestaan jääneet pyydykseen, a. Kala ei voi samaan aikaan olla sekä b että a. Tämä tarkoittaa sitä, että kun merkittyjä kaloja jää pyydykseen (a) pitää ne niin sanotusti vähentää pyydettävissä olevista merkityistä kaloista (b). Nykyisellä mallirakenteellä tämä vaatii käsityötä. Olen yrittänyt miettiä miten “kiinteän” q:n saisi muutettua päivittäiseksi pyyntitehoksi q[i], joka myös päivittyisi automaattisesti datasta. En kuitenkaan saanut koodia toimimaan eivätkä taidot ainakaan vielä riittäneet ongelman ratkaisemiseksi. Alla lopuksi kuitenkin koodinpätkä tästä (yhdelle pyyntivälineelle), jos vaikka joku tietää mitä tehdä tai saa siitä jonkun idean eteenpäin.

for(i in 1:d)

{

q[i]~dbeta(alpha[i],beta[i])

alpha[i]~dbin(z[i],y[i])

beta[i]~dbin(zz[i],y[i])

zz[i]<-1-z[i]

y[i]<-M[i]-R[i] # cumulative amount of still uncaught marked fish until day i

z[i]<-a[i]/(a[i]+b[i])

a[i]<-2+R[i] # mandarines in the sampler + cumulative recapture until day i

b[i]<-8+y[i] # mandariines elsewhere + marked fish not captured until day i

}

M[1]<-0

R[1]<-0

for(i in 2:d)

{

M[i]<-sum(m[1:i-1])  # cumulative amount of marked fish until day i

R[i]<-sum(r[1:i-1]) # cumulative amount of recaptured fish until day i

}

}

list(d=60) # x[]=catch, m[]=marked and released fish from the day before, r[]=recapture

x[] m[] r[]

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 1 0

2 2 0

2 2 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 0 0

1 0 0

1 3 0

0 0 0

2 2 0

1 1 0

0 1 0

0 0 0

0 0 0

1 3 0

3 5 0

NA NA NA

NA NA NA

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *