Mandariineja ja vaelluspoikasia

Olemme useaan eri otteeseen pohtineet ruuvin pyydystystehokkuuden määrittämisestä nousevia kysymyksiä. Alkuoletuksemme taimenruuvin pyydystystehokkuudelle perustui mandariinikokeeseen, jossa 100 mandariinia laskettiin joen yläjuoksulle. Mandariineista 20 päätyi ruuviin ja 80 ruuvin ulkopuolelle, joten määritimme taimenruuvin pyydystystehokkuudeksi 20 %. Päivitämme ruuvin pyydystystehokkuutta jatkuvasti uusien havaintojen pohjalta, ja koska yhtään merkittyä vaelluspoikasta ei ole saatu pyydettyä uudelleen, pyydystystehokkuutta koskeva oletus heikkenee jatkuvasti.

Aikani googlailtuani aikaisempia vaelluspoikaspyyntiraportteja minulle selvisi, että mandariinikoe on suoritettu aiemmin ainakin Ingarskilanjoella. Koe toistettiin kahdesti eri veden korkeuksilla ja ruuvin pyydystystehokkuudeksi saatiin 17-27 %. Samassa tutkimuksessa pyydystystehokkuuskoe suoritettiin myös merkityillä kaloilla vaellushuipun aikana, jolloin kahdeksasta merkitystä kalasta kaksi päätyi ruuviin (eli 25 %). Raportin mukaan n. 20 % pyydystystehokkuutta voidaan pitää luotettavana kokonaisarvion laskemiseen (lähdettä ei kerrottu). Vaikka pyydystystehokkuuskoe kaloilla toistettiin vain kerran, kalojen ja mandariinien uimista/päätymistä ruuviin pidettiin riittävän samanlaisena, ja kokonaismäärän laskemisessa käytettiin mandariinikokeesta saatua tehoa (17-27 %).

Vantaanjoen vaelluspoikaspyynnissä ensimmäisinä 19 päivän aikana kaloja merkittiin maksimissaan 3 kappaletta päivässä. Jos kaksi kalaa kymmenestä ui pyydykseen (mandariinikoe), kolmesta merkitystä kalasta todennäköisesti vain yksi (jos sekään) ui pyydykseen olettaen, että merkityt kalat ohittavat pyydyksen vuorokauden aikana eivätkä esimerkiksi jää uimaan yläjuoksulle. Jokainen merkattu vaelluspoikanen, joka ei ole uinut pyydykseen uudelleen, on heikentänyt arviotamme ruuvin pyydystystehokkuudesta. Varmastikin pyydystystehokkuuden päivittäminen tähän mennessä on tehty perustellusti, mutta intuitiivisesti arvion tarkentuminen perustuen muutamaan merkittyyn kalaan/päivä tuntuu epätarkalta ja sattumanvaraiselta. Toivoisinkin, että meillä olisi mahdollisuus tarkentaa oletustamme suuremmalla määrällä merkittyjä kaloja ja mahdollisesti toistaa myös mandariinikoe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *