Vierailuluento / guest lecture Stephen Zepke: ”Sublime Art”

Vierailuluento / guest lecture

Stephen Zepke: ”Sublime Art”

Keskiviikko 28.11.2018 klo 10–12
Helsingin yliopiston päärakennus, auditorio IV (Unioninkatu 34, 2. krs)

Wienissä asuva filosofi ja taiteen tutkija Stephen Zepke esitelmöi ylevän käsitteestä nykytaiteen ja -filosofian kontekstissa. Esitelmän lähtökohtana on Zepken hiljattain ilmestynyt teos ”Sublime Art – Towards an Aesthetics of the Future” (Edinburgh UP, 2017), jossa hän tarkastelee ylevän asemaa mannermaisessa nykyfilosofiassa Deleuzen, Derridan, Lyotardin ja Rancièren pohjalta sekä sitä, miten ylevän käsite on vaikuttanut taiteen uudenlaisiin ilmaisutapoihin.

Tilaisuudesta kirjoitetulla 1-2 sivun referaatilla opiskelijat voivat saada 1 opintopisteen suorituksen joko taiteiden tutkimuksen koulutusohjelman luentopassiin tai estetiikan aineopintoihin (Estetiikan erikoiskysymyksiä I tai II, TTK-ES321 tai ES322).

Lisätietoja antaa estetiikan tutkija FT Janne Vanhanen (janne.vanhanen@helsinki.fi).

Stephen Zepke: “Sublime Art”

Wednesday November 28, 10 AM to noon

Helsinki University Main Building, auditorium IV (Unioninkatu 34, 2nd floor)

Vienna-based philosopher and art researcher, PhD Stephen Zepke will give a presentation on the concept of sublime in the context of contemporary art and philosophy. Point of departure for the talk is Zepke’s recent monograph “Sublime Art – Towards an Aesthetics of the Future” (Edinburgh UP, 2017), in which he evaluates the importance of sublime in contemporary continental philosophy (Deleuze, Derrida, Lyotard and Rancière) and how the concept has affected contemporary art’s ways of expression.

By writing a summary of 1-2 pages, students can receive one study credit in Art Research’s “lecture pass” or in Aesthetics subject studies (TTK-ES321 or ES322).

For further information, please contact Janne Vanhanen (janne.vanhanen@helsinki.fi).

KategoriatYleinenAvainsanat