Kari Laitinen musiikkitieteestä väittelee Ruotsin vallan ajan sotilassoittajista 11.9.2020

FM Kari Laitinen väittelee 11.9.2020 kello 12 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta ”Piipareita, klarinetinpuhaltajia ja musikantteja Sotilassoittajat Suomessa Ruotsin ajan lopulla”.

Väitöstä voi seurata vain etäyhteydellä. Linkki ja salasana löytyvät tämän viestin loppuun linkitetyltä tapahtumailmoitussivulta.

 

Vastaväittäjänä tilaisuudessa on Suomen historian professori Charlotta Wolff (Turun yliopisto), ja kustoksena on professori Anu Lahtinen.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Studia musicologica Universitatis Helsingiensis.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu, jonka linkki tulee lähempänä tilaisuutta tapahtumailmoitussivulle julki.

 

Tapahtumailmoitus: https://helsinginyliopisto.etapahtuma.fi/Kalenteri/Suomi?id=58958