Etusivu Tarja Tolonen

English pages

Tarja Tolonen
Vanhempi yliopistonlehtori, (lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tutkimus)
VTT, Dosentti,  Helsingin yliopisto

https://orcid.org/0000-0002-5077-9070

https://researchportal.helsinki.fi/fi/persons/tarja-tolonen

Aloitin yliopistolehtorin toimessa 2.9. 2013,  (1.7. 2021 muuttui   vanhemman yliopistolehtorin toimeksi). Yliopistonlehtoraatin erityisala on lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tutkimus.  Olen taustaltani sosiologi.  Vastaan lapsuuden ja nuorisotutkimuksen opintokokonaisuudesta (ks. opetussivu)  Opetan lapsiin ja nuorisoon liittyviä kandi- ja maisteriohjelman opintojaksoja, ohjaan alan väitöskirjoja ja muita opinnäytetöitä ja pidän Lapsuuden ja nuorisotutkimuksen maisterikurssia.  Opetan myös SOSNETissa eli sosiaalityön yliopistokoulutuksen yksiköiden muodostamassa yhteistyöverkostossa (ks. linkki) lapsiin ja nuoriin ja perheisiin keskittyvässä erikoistumiskoulutuksessa. Samoin opetan YUNETissa, joka on nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto (ks. linkki). Moderoin myös sosiaalitieteen laitoksella alkanutta Lapsi- ja nuorisotutkimuksellista tutkijaverkostoa. Jos kiinnostut, ota yhteyttä sähköpostiini.

Taustaa taaksepäin

2011-2013 toimin nuorisoalan organisointi ja hallinnointitehtävissä Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikössä (2011-2013). Nuorisotutkimusverkostossa työskentelin erikoissuunnittelijana (2010-2011).  Olen toiminut yliopistotutkijana sosiologian laitoksella vuoteen 2010 saakka ja tehnyt nuorisotutkimusta mm. koulutuksen, siirtymien, syrjäytymisen, tilallisuuden ja vapaa-ajan teemoista.

Väitöskirjani käsitteli koulumaailmaa nuorten näkemänä (Tolonen 2001). Viimevuosina olen tutkinut myös nuorten sosiaalisia ja tilallisia siirtymiä sekä menestymisen, pärjäämisen ja syrjäytymisen kysymyksiä. (Ks. lisää tutkimusprojekteista ja julkaisuista). Lisäksi tutkimusintressini ovat liittyneet yhteiskuntaluokkaan ja kulttuuriin Suomessa sekä nuorten elämäntapaisuuteen ja vapaa-aikaan (ks Tolonen 2008).

Viimeaikaisimmat kiinnostuksen kohteeni liittyvät nuoriin ja instituutioihin ja syrjäytymisen kysymyksiin sekä nuorten kaupunkitilan käyttöön. Myös etnografinen tutkimus ja kvalitatiiviset ja pitkittäistutkimuksen menetelmät ovat kiinnostuksen kohteenani.