Opetus

Opetan ja vastaan Lapsuuden ja nuorisotutkimuksen opintokokonaisuudesta, joka kuuluu valinnaisiin opintoihin ja on uudistunut 2017.  Opintoja voi suorittaa yksittäisinä kursseina, 15 op tai 25 op kokonaisuutena.  Kokonaisuutena suoritettuna pakollinen opintojakso on SOSK-5031.  Opetus on avointa kaikille HY opiskelijoille, mutta ensisijaisesti sosiaalitieteiden opiskelijoille. Toistaiseksi kaikki halukkaat on otettu mukaan kursseille.

Opintonsa jo aloittaneet ks korvaavustaulukko weboodista (HY kirjautuminen Flammaan)  https://weboodi.helsinki.fi/hy/vl_kehys.jsp?Opas=5342

 

SOSK-503 Lapsuuden- ja nuorisotutkimus (kokonaisuus 15 tai 25 op, Tolonen)

Opintokokonaisuuteen kuuluva pakollinen opintojakso

SOSK-5031 Lapset ja nuoret yhteiskunnassa (5 op, Tolonen)

Opintokokonaisuuteen kuuluvat valinnaiset opintojaksot

SOSK-5032 Lapsuuden tutkimus (5 op, Tolonen, Paju)

SOSK-5033 Nuoruus ja syrjäytyminen (5 op, Tolonen)

SOSK-5034 Lapsuuden ja nuoruuden ajankohtaisia kysymyksiä I   (korvaavia muu HY opinnot ja ks YUNET opintoja)

SOSK-5035 Lapsuuden ja nuoruuden ajankohtaisia kysymyksiä II (korvaavia muu HY opinnot ja ks YUNET opintoja)

Lisäksi opetan:

Sosiaalitieteiden kandidaatin ohjelmassa Laadullisten menetelmien kurssi (5 op).

Nuorisotutkimuksen  (YUNETP2) verkkokurssi  Lapset ja nuoret yhteiskunnassa. Yunetia koordinoi Oulun yliopisto ks linkki.

Opetan SOSNETissa erikoissosiaalityöntekijän koulutuksessa (Lanupe = lapset, nuoret ja perhesosiaalityön erikoisala).

Ohjaan Helsingin yliopiston sosiaalitieteellisiä nuoruuteen ja lapsuuteen liittyviä väitöskirjoja, lisensiaatintöitä ja graduja.  Otan vastaan uusia ohjattavia. Mikäli kiinnostut, ota yhteys sähköpostilla ja esittele aiheesi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *