Opetus

Vastaan Lapsuuden ja nuorisotutkimuksen opintokokonaisuudesta, joka kuuluu  Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden valinnaisiin opintoihin. Opetussuunnitelma on uudistunut 2017 ja 2020.  Opintoja voi suorittaa yksittäisinä kursseina, 15 op tai 25 op kokonaisuutena.  Kokonaisuutena suoritettuna pakollinen opintojakso on SOSK-LN5031.  Opetus on avointa kaikille HY opiskelijoille, mutta ensisijaisesti sosiaalitieteiden opiskelijoille. Toistaiseksi kaikki halukkaat on otettu mukaan kursseille.

Tiedote HY opinnoista 20.11.2021

Opintonsa jo ennen 2017 aloittaneet ks korvaavustaulukko weboodista (HY kirjautuminen Flammaan)  https://weboodi.helsinki.fi/hy/vl_kehys.jsp?Opas=5342

 

SOSK-LN500 Lapsuuden- ja nuorisotutkimus (kokonaisuus 15 – 25 op, Tolonen)

Opintokokonaisuuteen kuuluva pakollinen opintojakso

SOSK-LN501 Lapset ja nuoret yhteiskunnassa (5 op, Tolonen)

Opintokokonaisuuteen kuuluvat valinnaiset opintojaksot

SOSK-LN502 Lapsuuden tutkimus (5 op, Avoin yliopisto)

SOSK-LN503 Nuoruus ja syrjäytyminen (5 op, Tolonen)

SOSK-LN504 Lapsuuden ja nuoruuden ajankohtaisia kysymyksiä I   (korvaavia muu HY opinnot ja ks YUNET opintoja)

SOSK-LN505 Lapsuuden ja nuoruuden ajankohtaisia kysymyksiä II (korvaavia muu HY opinnot ja ks YUNET opintoja)

Lukuvuodesta 2020-21 alkaen Lapsuuden ja nuorisotutkimuksen maisteriseminaari, joka avoin kaikille sosiaalitieteilijöille:

SOSM-SL311 Maisteriseminaari/Lapsuuden ja nuorisotutkimuksen ala I (5 op) (2021 periodit 3 ja 4)

SOSM-SL312 Maisteriseminaari/lapsuuden ja nuorisotutkimuksen ala  II (5 op) (2021 periodi 2)

Ohjaan Helsingin yliopiston sosiaalitieteellisiä nuoruuteen ja lapsuuteen liittyviä väitöskirjoja, lisensiaatintöitä ja graduja.  Otan vastaan uusia ohjattavia. Mikäli kiinnostut, ota yhteys sähköpostilla ja esittele aiheesi.

Lisäksi opetan:

– Nuorisotutkimuksen  (YUNETP2) verkkokurssi  Lapset ja nuoret yhteiskunnassa. Yunetia koordinoi Oulun yliopisto ks linkki.

Nuoret yhteiskunnassa ja palveluissa (5op) opintojaksoa SOSNETissa erikoissosiaalityöntekijän koulutuksessa (Lanupe = lapset, nuoret ja perhesosiaalityön erikoisala).

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *