Kristillisen opin ääriviivoja

Dogmatiikka akateemisena oppiaineena tutkii kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen opillisia näkemyksiä. Ääriviivoja -esseekokoelmassani pureudutaan kristillisen opin niin sanottuihin ydinkohtiin ja arvioidaan niihin liittyviä normatiivisia väittämiä. Tarkastelun kohteena ovat esimerkiksi opit perisynnistä, jumalankuvallisuudesta, ehtoollisesta ja Kristuksen kahdesta luonnosta.

Osa kristillisen opin keskeisistä väitteistä voi kuulostaa melko oudoilta. Kuinka esimerkiksi Jeesus Nasaretilainen voi olla yhtä aikaa Jumala ja ihminen? Opillisia näkemyksiä ovat kuitenkin muotoilleet oman aikansa terävimmät mielet. Siksi päällepäin erikoisista väitteistä ei kannata heti vetää johtopäätöstä, jonka mukaan oppien muotoilijat olisivat sortuneet johonkin hyvin alkeelliseen loogiseen virheeseen. Yksi kirjan luvuista tarkasteleekin niitä yrityksiä, joilla tätä kristologista väitettä on koitettu selittää. Johtopäätöksenä todetaan, että sellaisia ratkaisutapoja, jotka välttävät loogiset virheet, on useita mutta me emme välttämättä tiedä mikä niistä on paras mahdollinen.

Kristilliset opit ovatkin luonteeltaan ikään kuin ääriviivoja. Ne piirtävät kyllä melko selväpiirteiset rajat, mutta niiden sisään mahtuu monenlaisia tulkintoja. Eri kirkot ovatkin muotoilleen erilaisia kuvauksia eri opeista, ja nämä muotoilut eivät aina sovi toistensa kanssa yksiin. Tiettyinä aikoina on ollut tarpeen myös korostaa joitakin opinkohtia, jolloin muotoilut ovat saaneen hyvinkin radikaaleja sävyjä. Esimerkiksi läntisen kirkon oppi periytyvästä syyllisyydestä on tästä hyvä esimerkki. Tätä on kuitenkin hyvin vaikea perustella arkijärjellä, mutta sen tueksi voidaan muotoilla varsin monimutkaisia mutta sinänsä johdonmukaisia argumentteja. Toisinaan taas opeilla voi olla suuri määrä erilaisia funktioita, joita ei ole mitenkään rajattu. Esimerkiksi oppi jumalan kuvallisuudesta on eri aikoina palvellut varsin erilaisia päämääriä, kuten ihmisarvoa, ihmisen vastuuta luonnosta ja ihmisen mielen vastaavuutta Jumalan olemuksen kanssa.

Olli-Pekka Vainio on teologian tohtori ja ekumeniikan dosentti. Hän työskentelee Helsingin Yliopiston Teologisessa tiedekunnasa dogmatiikan yliopistolehtorina. Vainion uusi esseekokoelma Ääriviivoja – Esseitä kristillisen opin ydinkohdista ilmestyy STKS:n sarjassa toukokuussa 2020. Kirjaa on mahdollista ennakkotilata täältä 17.5.2020 asti. Ennakkotilaajilla on mahdollisuus ostaa myös Vainion vanhempi kirja Postmoderni filosofia, kulttuuri ja kristillinen teologia (STKSJ 276. 2013) tarjoushintaan 5,00 €. Hintoihin lisätään postikulut.