Välkommen!

(Om du söker efter nyheter eller anmälningsinformation till evenemang, se bloggen.)

Samhällsvetenskapernas förunderliga värld är en såkallad titta-in-kurs där du kan bekanta dig med högskolestuder i samhällsvetenskaperna på ett nytt och annorlunda sätt. Kursen tas fram av Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, även känt som Soc&kom. Du kan läsa mer om projektets bakgrund och produktionsteamet under länkarna ”varför?” och ”vem?” ovan.

Titta in-kursen, som kommer att vara helt nätbaserad, riktar sig framförallt till gymnasieelever men också till andra som är intresserade av social- och samhällsvetenskaper. Soc&kom är en enhet med ett brett utbildningsutbud, vilket syns i Samhällsvetenskapernas förunderliga värld. Du kan läsa mer om kursens innehåll under länken ”vad?” ovan.

Titta in-kursen kommer att utvecklas i samråd med svenskspråkiga gymnasier. Den här hemsidan är framförallt riktad till studiehandledare och intresserade lärare. Här kan du följa med hur kursen utvecklas och vara i kontakt med oss om du har frågor eller vill vara en del av projektet. Kontaktuppgifter till produktionsteamet hittar du också under länken ”vem?”.