Välkommen!

Samhällsvetenskapernas förunderliga värld är en såkallad prova på-kurs där du kan bekanta dig med högskolestuder i samhällsvetenskaperna på ett nytt och annorlunda sätt. Kursens går för första gången 22.3.–10.5.2021. Läs mer och anmäl dig under länken ”Hur med?” ovan.

Prova på-kursen, som kommer att vara helt nätbaserad, riktar sig framförallt till gymnasieelever men också till andra som är intresserade av social- och samhällsvetenskaper. Kursen tas fram av Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. ”Soc&kom” är en enhet med ett brett utbildningsutbud, vilket syns i Samhällsvetenskapernas förunderliga värld. Du kan läsa mer om projektets bakgrund under länkarna ”Varför?” och ”Vem?” ovan.

Titta in-kursen har utvecklats och vidareutvecklas i samråd med svenskspråkiga gymnasier. Den här hemsidan är framförallt riktad till studiehandledare och intresserade lärare. Här kan du följa med hur kursen utvecklas och vara i kontakt med oss om du har frågor eller vill vara en del av projektet. Kontaktuppgifter till produktionsteamet hittar du också under länken ”Vem?”.