Bakgrund

År 2020 reformerades ansökningsförfarandet till finska högskolor. Som ett led av denna reform uppmuntrades högskolorna bl.a. att utveckla alternativa sätt att söka in, göra det lättare att inleda högskolestudier, samt att öka samarbetet med det öppna universitetet.

Ett sätt att bemöta alla dessa utmaningar samtidigt är genom att ta fram såkallade prova på- eller titta in-kurser (fi. tutustumiskurssi, tidigare kurkistuskurssi): digitala kurser riktade till gymnasieelever och andra intresserade. Dessa kurser ska både hjälpa sökande att hitta sitt eget fält och minska mängden antagna som sedermera ångrar sitt val av ämne. Prova på-kursen är också ett sätt för studerande från hela andra fält att få en första inblick i samhällsvetenskaper.

Allt detta är också målet för Samhällsvetenskapernas förunderliga värld. Soc&kom har under senaste år gjort omfattande satsningar på digitalisering, huvudsakligen inom ramarna av Helsingfors universitets Digiloikka-projekt. (För mer information om digitalisering på Soc&kom, se projekten KSV: Digisprång 2017–20 och MSV Digisprång 2017–20. Bekanta dig också med vår 360-modell av huset och programmens presentationsvideor!) Prova på-kursen är en naturlig fortsättning på detta arbete, denna gång riktat utåt, mot det omgivande samhället.

Prova på-kursen kan kompletteras med en tre studiepoängs boktentamen. Tillsammans kan de två kurserna användas för att ersätta en av grundkurserna vid Soc&kom efter godkänt antagningsprov eller godkänd betygsantagning. Kurserna kan tillsammans också användas som en del av den öppna antagningsleden till kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.