Raportointi ja arviointi

Työelämäjakson päätyttyä opiskelija raportoi jaksosta tiedekunnalle esseemuotoisella loppuraportilla, joka on laajuudeltaan n. 10 000 merkkiä (välilyönnit mukana luettuna, n. 3 sivua). Esseen laatimisessa noudatetaan tiedekunnassa annettuja esseenkirjoitusohjeita. Raportissa on käytettävä jakson kirjallisuutta .

 

Raportin sisältö

Raportissa arvioidaan ja analysoidaan työelämäjakson kokemusten ja luetun kirjallisuuden pohjalta, miten teologista asiantuntijuutta voidaan soveltaa työelämäjaksolla opitun valossa.

Raportin laatimista varten opiskelija voi hyödyntää seuraavaa ohjelistaa:

  1. Työelämäjakson aika ja paikka
  2. Miksi valitsit tämän paikan jakson suorittamiseksi?
  3. Kirjallisuudesta nostetun näkökulman esittely ja työelämäjakson kokemusten peilaaminen siihen (noin 1,5 s.)
  4. Miten teologista osaamista voisi hyödyntää tällä työelämäsektorilla?
  5. Mitkä oppimistavoitteet (3kpl) asetat itsellesi tulevaa akateemista asiantuntijuuttasi ajatellen?

 

Palautus

Valmis raportti ja työelämäjaksosta/opintojaksosta/kurssista ja saatu todistus palautetaan skannattuna E-lomakkeelle (ei sähköpostitse) osoitteeseen:

Sukunimen alkukirjain A-M palautetaan Maria Buchertille: linkki E-lomakkeelle

Sukunimen alkukirjain N-Ö palautetaan Aura Nortomaalle linkki E-lomakkeelle

 

Raportteja arvioivat soveltavien opintojen yliopisto-opettajat vain opetusperiodien lopussa. Raportteja ei arvioida joulu-ja kesäloma-aikana.

 

Raportin arviointi:

  • raportin näkökulman tulee olla perusteltu ja rajattu
  • kirjallisuudesta valittuja käsitteitä ja teorioita tarkastellaan työelämäjakson kokemusten valossa
  • esiintyy itsereflektiivistä, syvällistä (eli esim. arvioivaa, vertailevaa, analysoivaa ja/tai teoriaanperustuvaa) pohdintaa
  • on selkeä ja johdonmukainen rakenne sekä esitystapa

 

Arviointi:

Hyväksytty/hylätty