Opintojakson kirjallisuus

Opintojaksoa varten on valittavana erilaisia kirjallisuuspaketteja. Opiskelija valitsee näistä yhden ja peilaa työelämäjakson kokemuksiaan kirjallisuudessa esitettyihin näkökulmiin. Paketti 4 on suunnattu niille, jotka suorittavat TK-tutkinnon vanhan tutkintorakenteen mukaisesti A1-linjalla, maisterivalinnan kautta tulleille tai opintojaan täydentäville opiskelijoille, joiden tavoitteena on saada kelpoisuus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tehtäviin. Nämä opiskelijat eivät ole suorittaneet opintojaksoa TUK-450. Mikäli opiskelija on suorittanut opintojakson TUM-450, hän valitsee jonkin paketeista 1-3.

  1. Asiantuntijuuden sisällöt ja niiden tunnistaminen: Erno Lehtinen & Tuire Palonen. Asiantuntijaosaamisen luonne ja osaamisen tunnistamisen haasteet. sivut 24-42. (Luettavissa: http://docplayer.fi/49033814-Ammattikasvatuksen-aikakauskirja.html ).

 

  1. Työelämän muutos ja tulevaisuuden työelämä: Antti Hautamäki, Juha Leppänen, Roope Mokka & Aleksi Neuvonen. Katse ylös kuopasta mahdollisuuksiin. Uuden ajan työ ja toimeentulo. (Luettavissa: https://media.sitra.fi/2017/01/12074435/Katse_kuopasta_muistio_fi1.pdf)

 

  1. Vapaaehtoisuuteen liittyvä kirjallisuus. Rissanen Päivi ja Puumalainen Jouni : Kokemuksen kautta osaamiseen: vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus.

 

  1. Maisterivalinnan kautta opintojaksoa suorittavat tai vanhan tutkintorakenteen mukaan valmistuvat ja Suomen evankelisluterilaisen kirkon tehtäviin suuntautuvat opiskelijat:

Teologisen alan osaamistarpeen laadullinen ja määrällinen ennakointi. Tulevaisuuden teologi (luvut: 1-4).

Teologiksi kasvamassa. Pruuki Lassi 2010 Teologiksi kasvamassa. Koulutusalan valinta, opiskeluprosessi ja ammattiin suuntatuminen: Ei papiksi ilman kutsumusta.