Opintojaksolle hakeminen

TUK-451 työelämäjaksolle hakeudutaan itsenäisesti.

Mikäli jakso suoritetaan kurssiin tai koulutukseen osallistumalla (yliopisto, muu kouluttava oppilaitos tai työnantajataho) haetaan tälle suoraan järjestävän tahon kautta (ks. opintojakson kuvaus -sivulta tarkemmat tiedot soveltuvista koulutuksista). Koulutuksen keston ja siihen sisältyvien tehtävien tulee vastata vähintään 5 opintopisteen työmäärää. Todistus koulutuksen käymisestä toimitetaan loppuraportin yhteydessä vastaanottavalle opettajalle.

Mikäli opiskelija tekee jakson työ- tai vapaaehtoistehtävissä, hän ilmoittaa ennen jakson alkua E-lomakkeella, missä jakso suoritetaan.

Teologit ovat suorittaneet lyhyitä työelämäjaksoja monipuolisesti eri aloilla esimerkiksi: järjestöjen, seurakuntien ja kouluttavien tahojen tapahtumat, projektit, koulutustilaisuudet ja vapaaehtoistehtävät (ks. esimerkiksi Kansalaisareena), erilaiset yritykset (kaupallinen ala, markkinointi, hoiva-ala), vastaanottokeskukset, erilaiset seurakunnat, lehtien toimitukset, tutkimusprojektit, tieteestä toimintaa -verkostot tai Demola-kurssi  ja koulumaailma. Jotkut suorittavat jakson toimimalla TYT:ssä tai muussa opiskelijajärjestössä. Jakson suorittamistapaa kartoittaessa kannattaa pohtia omia urasuunnitelmia ja hakeutua rohkeasti paikkaan, joka kiinnostaa. Jakso on mahdollista suorittaa myös parhaillaan käynnissä olevassa omassa työssä, projektissa tai vapaaehtoistehtävässä.

Työ- ja vapaaehtoistehtäviin hakeutuvien kannattaa ensin selvittää, millaisia paikkoja on tarjolla esim. erilaisten ilmoitusten kautta (järjestöjen, seurakuntien, tapahtumien erilaiset sivustot tai vapaaehtoistyö.fi jne.) . Mikäli jokin paikka tai tehtävä kiinnostaa, tulee pohtia, mitä osaamistani voisin tarjota. Vasta tämän jälkeen kannattaa olla yhteydessä organisaatioon. Jakson tavoitteena on reflektoida omaa osaamista ja tarjota sitä työelämäjakson paikkaan. Työelämäjaksolle hakeuduttaessa opiskelija tarjoaa osaamistaan, ei lähesty organisaatiota kysymyksellä: Mitä voisin tehdä organisaatiossanne, että saisin jaksoni suoritettua. Hakuvaiheessa on tärkeää ymmärtää, etteivät työelämäjakson paikat ole vastuussa opintojakson suorittamisesta. Mikäli tarvitset apua jakson suorittamisessa, voit olla yhteydessä vastuuopettajiin. Työelämäjakson paikkahaun eteneminen voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

  1. Olen kiinnostunut kouluttamisesta ja ihmisten kohtaamisesta.
  2. Tutustun eri vaihtoehtoihin ja tarkennan, millaiset vaihtoehdot tulisivat kysymykseen (käyn eri organisaatioiden ja vapaaehtoistyö.fi sivuilla)
  3. Jossakin paikassa on nuorisotoimintaa, mikä vaikuttaa kiinnostavalta ja haluaisin oppia siitä lisää
  4. Mietin, mitä haluan oppia, mitä osaamista/ kokemusta minulla on
  5. Lähestyn organisaatiota, kerron osaamisestani ja kiinnostuksestani sekä ilmaisen olevani käytettävissä, mikäli ko. organisaatiolla on tarvetta osaamiselleni

Kandidaatintutkintoon sisältyvä työelämäjakso on kestoltaan lyhyt. Mikäli työelämäjakson paikka vaikutti tulevaisuuden ”unelmatyöpaikalta”, on sinne mahdollista hakeutua suorittamaan myös maisterivaiheen 2 kuukauden harjoittelua. Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunnassa opiskelevat Suomen ev-lut. kirkon tehtäviin kelpoisuuden haluavat hakevat maisterivaiheen harjoitteluun (6 vkoa) tiedekunnan käytäntöjen mukaisesti.