Matkaehdot

Uniriders ry:n matkaehdot

Uniridersin oikeudet ja velvollisuudet:

 • Uniridersilla on oikeus tarvittaessa muuttaa matkakohdetta niin, ettei matkan luonne muutu eikä matkalle lähtijälle aiheudu tästä kuluja. Järjestäjien on ilmoitettava mahdollisista muutoksista heti kun mahdollista.
 • Matkan lähtöaika ja –paikka ilmoitetaan hyvissä ajoin, jotta matkalle lähtijät ovat paikalla ajoissa.
 • Matkojen paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Varapaikoille ilmoittautuneet ovat etusijalla lisäpaikkoja järjestettäessä tai peruutuksen sattuessa.
 • Jos matka peruutetaan, palautetaan matkalle ilmoittautuneelle koko maksettu hinta. Mikäli matka joudutaan keskeyttämään, palautetaan toteutumatta jäänyttä osaa vastaava hinta siten, että keskeytyksestä aiheutuneet kulut saadaan maksettua.
 • Mikäli Uniriders joutuu peruuttamaan matkan jostain Uniridersista riippumattomasta syystä, palautetaan matkalle lähtijöille se osa rahoista, joka jää jäljelle, kun peruutuksesta aiheutuneet kulut on maksettu.
 • Uniriders ei ole vastuussa matkalle lähtijöistä, eikä heidän toimistaan.

Matkalle lähtijän oikeudet ja velvollisuudet:

 • Matkalle lähtijä on velvollinen ilmoittamaan kaikki vaaditut tiedot ilmoittautumisen yhteydessä ja hänen on annettava lisätietoja pyydettäessä.
 • Matkalle lähtijällä tulee olla voimassa oleva vakuutus koko matkan ajan.
 • Matkalle lähtijä on vastuussa itsestään koko matkan ajan sekä velvollinen korvaamaan mahdolliset aiheuttamansa vahingot.
 • Maksut tulee suorittaa eräpäivään mennessä, ellei matkanjärjestäjän kanssa ole toisin sovittu.
 • Matkalle lähtijän tulee saapua ajoissa lähtöpaikalle. Myöhästyneitä odotetaan vain niin kauan, kuin aikataulu antaa myöden. Olkaa aina ajoissa paikalla!

Peruutus:

 • Mikäli matkalle ilmoittautunut joutuu peruuttamaan lähtönsä, on hänen ilmoitettava siitä välittömästi matkanjärjestäjälle.
 • Uniriders ei ole velvollinen korvaamaan jo maksettuja kuluja peruutuksen tapahtuessa. Tämä tarkoittaa sitä, ettei rahoja ole Uniridersin puolesta mahdollista saada takaisin.
 • Peruuttajalle voidaan palauttaa maksettu summa, mikäli peruuttaja löytää itselleen korvaavan matkustajan, kuitenkin niin, että mahdollisista muutoksista aiheutuneet kulut saadaan korvattua.