Mass Effect, uskonto ja pelaajan positiointi

Samuli Leinonen, Hanna Ingman ja Lucifer Kosonen

 

The Hanar become vocal…” – Johdanto

Dialogilla on merkittävä rooli useissa eri digitaalisissa peleissä. Toisin kuin esimerkiksi elokuvissa ja kirjallisuudessa, tuotteen kuluttajalla itsellään on suuri vastuu tarinan ja juonen kuljetuksessa ja täten aktiivinen rooli dialogisuuden tuottamisessa. Peli itsessään toimii lähinnä vain puitteena pelaajan henkilökohtaisille valinnoille. Dialogin ja muiden toimintojen kautta pelaaja voi heijastaa omaa identiteettiään pelaamaansa hahmoon, toimimalla hahmolla samoin kuin toimisi oikeassa elämässä. Pelaaja voi myös hyödyntää mahdollisuuttaan elää todeksi toisenlaista todellisuutta ja toimia tavoilla joita tämä ei oikeassa elämässään toteuttaisi. Toisaalta pelin sisäiset mahdollisuudet eivät ole täysin rajattomat, johtuen sekä resurssien rajallisuudesta, että pelintekijöiden intentioista.

Päätimme tarkastella esseessämme pelaajan positioinnin teemaa. Tarkastelemme Mass Effect -videopelissä ilmenevää kahden non-player characterin välistä kiistatilannetta, jossa uskonnon harjoittamisen teemalla on suuri rooli.(1) Analysoimme tätä yksittäistä kohtausta, jonka ratkaisemisessa pelaajan rooli on keskeinen. Tutkimme minkälaisia lähestymistapoja pelitarjoaa dialogin monivalintojen kautta pelaajalle suhtautua kohtauksen osapuoliin ja uskontoon. (1) Non-player character (NPC) on videopelin sisällä toimiva hahmo, joka ei ole pelaajan ohjaama. NPC:n toimintoja ohjaa usein pelin sisäinen tekoäly.

 “You are certainly welcome to try.” – Mass Effect

Mass Effect on alunperin Xbox360-konsolille vuonna 2007 julkaistu science fiction -videopeli. Pelin on kehittänyt kanadalainen BioWare Corp. ja julkaissut yhdysvaltalainen Electronic Arts (EA), sekä Microsoft Game Studios. Peli on julkaistu Microsoft Windows-, Xbox360- ja PS3-pelialustoille. (2) Tosin PS3- konsolille tarkoitettu versio on julkaistu huomattavasti muita versioita myöhemmin, vasta vuonna 2012. (3) Mass Effect sai positiivisen vastaanoton kriitikoilta ja menestyi myynnillisesti erinomaisesti. Peliä myytiin ensimmäisen viikon aikana yli miljoona kappaletta ja New York Times nimesi sen vuoden parhaimmaksi peliksi. (4)

Mass Effectin tarina sijoittuu vuoteen 2183, jolloin ihmiskunta on osa Linnunradan kattavaa yhteisöä. Ihmiskunta on saavuttanut tekniset taidot ja välineet matkustaa tähtienvälisiä matkoja ja asuttanut uusia planeettakuntia. Löytöretkellään ihmiskunta törmää muinaiseen mekaaniseen elämänmuotoon, jonka tarkoituksena on tuhota kaikki orgaaninen elämä galaksissa. Pelaajan tehtävänä on päähenkilön kautta pelastaa ihmiskunta ja johtaa aluksensa miehistöä erilaisissa konflikteissa.(5)

Mass Effect edustaa teemaltaan sci-fiä, mutta sen varsinaisen peligenren määritteleminen on huomattavasti haastavampaa. Keskeisiltä toimintamekaniikoiltaan peli muistuttaa klassista yhden pelaajan kolmannen persoonan toimintapeliä. Tästä huolimatta Mass Effect sisältää runsaasti roolipeleihin kiinteästi kuuluvia elementtejä, kuten vaihtoehtoisia juonikuvioita ja runsaasti dialogia. Vahviten roolipelimekaniikat näkyvät Mass Effectille ominaisessa Renegade/Paragon- ja Dialogue Wheel – pelimekaniikassa.

Dialogue Wheel on peliruudun alapuolelle keskustelun aikana ilmestyvä valikko, jossa on lueteltu erilaisia vastausvaihtoehtoja dialogin kuljettamiseksi. Dialogue Wheeliin voi joskus ilmestyä vastausvaihtoehtoja, joita ei voi valita elleivät tietyt kriteerit täyty. Pelissä on ensisijaisesti kaksi pelimekaniikkaa, jotka vaikuttavat dialogivaihtoehtojen määrään, Morality -mittari, sekä Charm – ja Intimidate -kyvyt. Morality-mittari laskee pelin aikana saatuja Paragon- ja Renegade-pisteitä, joita saa kerättyä tekemällä moraalisia valintoja. Paragon edustaa hahmon hyveellistä toimintaa ja Renegade paheellisuutta. Pisteitä keräämällä voi kehittää pelattavan hahmon Charm- ja Intimidate-kykyjä. Edellä mainitut kyvyt avaavat lukittuja vastausvaihtoehtoja Dialogue Wheelista. Vastausvaihtoehdot, jotka vaativat tarpeeksi korkean Charm-kyvyn ovat väriltään sinisiä ja Intimidate-kykyä vaativat punaisia. Charm-vastaukset edustavat huomattavasti neuvottelevampaa ja myötätuntoista lähestymistapaa, kun taas jälkimmäiset Intimidate-vastaukset saavat pelihahmon käyttäytymään aggressiivisemmin.(6)

Mass Effectin dialogisuus on hyvin monihaarainen mekaniikka. Kaksi pelaaja voi päätyä aivan eri dialogivaihtoehtoihin ja kokea näin ollen aivan eri tarinan. Mass Effect -pelisarjaa voikin kuvailla toimintapelin ja roolipelin synteesiksi, jossa dialogilla on pelimekaniikan kautta suuri merkitys. Riippuen toiminnastasi, osa mahdollisista tehtävistä voi estyä tai osa miehistöstäsi kuolla. Moraaliset valinnat nousevat keskeiseksi sisällöksi, eikä pelaaja voi toimia vain pelin mukana. Mass Effect tarjoaakin pelaajalle verrattain aktiivisemman näkökulman pelaamiseen. (2) Playstation 3 – konsolista käytetään yleisesti lyhennettä PS3. (3) IGN: Mass Effect PS3 Review. (4) IGN: Mass Effect Does Massive Numbers ; The New York Times: High Scores for the Games of 2007.(5) Mass Effect Community: A Spectacular New Vision of the Future.(6) Mass Effect.

“Do you desire to learn of the Enkindlers?” – Aineisto

Analyysimme aineistona toimii Mass Effect -pelin yksittäinen tehtävä, Citadel: Presidium Prophet . Aineistomme olemme keränneet kahdella tapaa. Aluksi pelasimme itse useaan otteeseen analysoitavan tehtävän. Emme kuitenkaan itse pelaamalla päässeet käsiksi kaikkiin mahdollisiin keskustelun lopputuloksiin, joten päädyimme hankkimaan aineiston Let’s Play-videoina.(7) Videoaineisto on kerätty YouTube-palvelun kautta.

Mass Effectin dialogipohjaisuus ja pelimekaniikka asettavat tutkijalle useita ongelmia. Samaan dialogiin on olemassa lähes poikkeuksetta erilaisia vastausvaihtoehtoja tai lopputuloksia. Tästä johtuen näennäisesti lyhyt kohtaus tai tehtävä voi todellisuudessa sisältää huomattavan määrän analysoitavaa dataa. Pelianalyysista haastavaa tekee sen nuoruus. Sille ei ole muodostunut vielä omaa tutkimusperinnettä, eikä tutkimusmetodeja. (8) Tämän vuoksi joudumme lainaamaan metodeja tekstitutkimuksesta ja soveltamaan erilaisia analyysimenetelmiä. (7) Let’s Play on viihteellinen videoformaatti jossa pelaaja videoi omaa pelaamistaan ja kommentoi tätäsamalla. Let’s Play on suosittu viihdeformaatti Youtube-palvelussa. (8) Consalvo & Dutton 2006.

“Why just not buy the permit?” – Tulokset

Mass Effect -pelin kohtaus, johon tutustuimme, on pelin tarinallinen sivujuonne ( Sidequest ) nimeltään Presidium Prophet. Tapaus sisällyttää pelaajan C-Sec-lainvalvojan ja hanar-lajia edustavan katusaarnaajan väliseen keskusteluun. Tilanteesta edetäkseen pelaajan tulee saada jompikumpi osapuolista poistumaan tilanteesta kuljettamalla keskustelua Dialogue Wheel-mekaniikan avulla, keskusteluvaihtoehtoja hyödyntäen. Alkuasetelmana toimii skisma hahmojen välillä, jossa Hanarilla ei ole lupaa levittää sanaa omasta uskonnollisesta Enkindlers-suuntauksestaan ja lainvalvojan esimies on käskenyt C-Sec-lainvalvojaa puuttumaan tilanteeseen.

Pelaajalle tarjotaan vaihtoehtoja, jotka olemme luokitelleet päällekäyvä- jasovitteleva-kategorioihin, jotka osin myötäilevät myös Charm- ja Intimidate-keskusteluvaihtoehtoja.

Valintojen purku ja keskustelun lopputuloksia.

Kohtauksessa tarjotut keskustelun monivalinnat ja erilaiset keskustelupolut nyansseineen rakentavat pelaajan hahmon suhtautumista tilanteen osapuoliin, Hanariin ja C-Sec-valvojaan. Pelaaja voi toimia tilanteessa joko sovittelijana tai ottaa hyökkäävämmän lähestymistavan. Uskonnon näkökulmasta neutraali vaihtoehto lisenssikiistaan on se, että pelaaja ostaa Hanarille luvan evankelioida. Luvan saatuaan Hanar lähtee kohtauksen tapahtumapaikasta, Citadelin Presidiumista, ja siirtyy evankelioinnille varatulle alueelle Citadelissa. Tämän luokittelimme esimerkiksi sovittelevaan lähestymistapaan, sillä se toimii muodollisesti pelin yhteiskunnan lainsäädännön kanssa. Tässä tilanteessa sekä Hanar että C-Sec ovat tyytyväisiä ratkaisuun. Lain velvoittavan lisenssin ostaminen voidaan nähdä moraalivalintojen kautta neutraalina vaihtoehtona, koska sen voidaan katsoa olevan vain lainsäädännön noudattamista. Toisaalta taas tämä vaihtoehto on mahdollista tulkita erityisen uskontomyönteiseksi. Pelaaja käytännössä rahoittaa hanar-lajin maailmankatsomusta ja tukee heidän sanomaansa muinaisesta, hanarien mukaan jumalallisesta Enkindlers-ryhmästä.(9)

Toinen vaihtoehto sovittelevasta otteesta on käydä keskustelu Hanarin kanssa Enkindlers-ryhmän oletetusta halusta olla rikkomatta yhteiskunnan pelisääntöjä. Tämä keskustelupolku hyödyntää pelattavan hahmon Charm-kykyä.(10) Vaihtoehtoa voi kuvailla uskonnollisen dialogin valinnaksi: pelaaja asettuu katsomaan lisenssikiistaa Hanarin omasta maailmankatsomuksesta käsin, argumentoiden tilannetta julistuksen ja Enkindlers-ryhmän tahdon auktoriteetin kautta. Keskustelupolun päätteeksi Hanar vakuuttuu pelaajan väitteistä ja poistuu paikalta, vetäytyen pohtimaan evankelioimisstrategiansa parantamista. Tämä on myös lainvalvojan kannalta hyödyttävä ratkaisu, sillä keskustelemalla Hanarin kanssa sympatioiden hänen uskonnollisen ideologiansa kanssa vältytään kysymykseltä uskonnonvapauden loukkaamisesta.(11)

Päällekäyvä lähestymistapa kattaa sellaiset keskustelupolut tai lopputulokset joissa dialogia hyödynnetään tilanteessa etenemiseen painostamalla osapuolia, sovittelijana toimimisen sijaan. Yhtenä mahdollisuutena on kiivaasti todeta Hanarille, että tämän toiminta ja sen aiheuttama välikohtaus saattaa koko hanar-lajin sekä Enkindlers-ryhmän huonoon valoon. Hanar ei halua olla luomassa tällaista mielikuvaa lajistaan tai uskonnostaan joten hän poistuu paikalta.(12) Jos moraalisesti oikeana pidettäisiin esimerkiksi näkökulmaa uskonnonvapauden toteutumisesta, tätä pelattavan hahmon Intimidate-kykyä hyödyntävää keskustelupolkua voitaisiin pitää moraalisesti arveluttavana vaihtoehtona. Lopputuloksena on kuitenkin lainsäädännöllisesti ohjeita seuraava toiminta, sillä Hanarin toiminta oli vastoin Presidiumin järjestyssääntöjä. Pelaajalle jää epäselväksi, onko hänen toiminnallaan mahdollisesti kauaskantoisempia vaikutuksia. Jos hän ihmisenä (pelihahmo) kritisoi katusaarnaaja Hanaria, tuleeko hanar-lajista varautuneempi ihmisiä tai Presidiumia kohtaan? Aggressiivisempaa keskustelupolkua seuratessaan pelaajan on Hanarin ohella mahdollista sanallisesti näpäyttää myös lainvalvojaa. Tällainen valinta tarjotaan etenkin, kun pelaaja on onnistuneesti poistanut Hanarin paikalta ja palaa puhumaan lainvalvojalle.

Toisena enemmän verrattain agressiivisempana keskustelupolkuna on C-Sec-lainvalvojan arvostelu, joka tähtää hänen poistumiseensa tilanteesta. Keskustelupolkua seuraamalla pelaaja haastaa C-Sec-lainvalvojan paikallaolon tarpeellisuuden tiedustelemalla, onko joku Presidiumissa valittanut Hanarin toiminnasta. Kun C-Sec-lainvalvojan lopulta joutuu myöntämään, ettei hänelle ole tultu tekemään ilmoitusta Hanarin toiminnan häiritsevyydestä, hän poistuu paikalta ja Hanar jää aukiolle jatkamaan katusaarnaamistaan. Järjestystä valvovan C-Sec-lainvalvojan painostusta voidaan pelaajan osalta pitää aggressiivisena toimintana, mutta Hanarin uskonnonvapauden kannalta pelaajan voidaan näiden valintojen valossa katsoa asettuvan Hanarin puolelle, jolloin toiminta olisi uskontoa tukeva päätös.

Pelaajan on keskustelussa otettava kantaa uskontoon tarjottujen vaihtoehtojen kautta, joko tukemalla tai arvostelemalla keskustelun osapuolia. Valintavaihtoehtoja ei voi välttämättä suoraan rinnastaa pelaajien omaan suhtautumiseen uskonnosta. Peli kuitenkin pyrkii tarjoamaan keskusteluvaihtoehtoja, joiden joukosta pelaaja voi löytää häntä arvopohjaisesti puhuttelevan ratkaisun.

Hanariin on käytännössä suhteellisen helppoa projisoida näkemyksiä myös omasta suhtautumisesta uskontoon: Jos katusaarnaajat tai deistisyys eivät kiinnosta tai muuten miellytä pelaajaa, hänestä saattaa olla viihdyttävää lähestyä Hanaria enemmän päällekäyvää keskustelupolkua seuraten. Vastaavasti jos pelaajalla on itsellään suuria sympatioita uskontoa ja lähetystyötä kohtaan, hän voi olla taipuvainen valitsemaan Hanaria hyödyttävän vaihtoehdon. Nämä eivät kuitenkaan sulje pois sitä, että pelaaja jättäisi täysin ottamatta kantaa uskontoon sinällään ja keskittyisi valinnoillaan vain seuraamaan Paragon- tai Renegade- mallia, vain nostattaakseen pelityylin omia pisteitä ja vaikuttaakseen lisää joko Charm- tai Intimidate-kykyyn. (9) Ks. YT2. (10) Ks. YT1 & YT3. (11) Ks. YT3. (12 )Ks. YT4.

“You Hanar deserve what you get.” – Toiseus: Hanar ja The Enkindlers

Dries de Groot on Pohjois-Amerikan tutkimukselle tuotetussa opinnäytetyössään The Robot, the Alien and the Woman: The Representation of “Otherness” in the Mass Effect Trilogy (2016) kirjoittanut toiseuden käsitteestä sci-fi-genressä ja erityisesti Mass Effect -pelisarjassa. Grootin mukaan toiseuden ajatuksen kautta ”alieniksi” määritellyn hahmon täytyy olla vieras, mutta siinä täytyy olla myös jotain ihmismäiseksi tunnistettavaa. Sci-fi-genreä määrittää hänen mukaansa usein tietynlainen antropomorfisuus. Mass Effect -pelisarjassa tämä toteutuu esimerkiksi siten, että useimmat alien-lajeista omaavat selkeitä kasvonpiirteitä ja kävelevät kahdella jalalla. Enemmän antropomorfisuudesta poikkeavat olennot puolestaan toimivat pelissä hieman vähäpätöisemmissä NPC-tehtävissä, kuten kaupan omistajina, eivätkä liity pelaajan joukkueen jäseniksi.(13) Toiseuden elementti sopii Hanar-hahmoon hyvin. Visuaalisesti kyseessä on etenkin pelaajan hahmoon verrattuna hyvin erilainen ja ei-ihmismäinen hahmo, hanar-lajin edustajien muistuttaessa hieman vaaleanpunaista meduusaa. Toiseutta ulkonäön lisäksi tuo myös Hanarin vahva uskonnollisuus.

Hanarin uskonnolliset elementit ovat toisaalta tunnistettava inhimillinen piirre, mutta niiden voi argumentoida olevan myös toiseutta aiheuttava tekijä. Kyseessä ei ole pelaajan oma uskonto, eikä liioin mikään tunnettu uskonto, vaan pelin sisäinen hanar-lajille tyypillinen usko. Enkindlers-ryhmän ympärille keskittynyttä uskontoa voisi luonnehtia etniseksi uskoksi. Esimerkiksi pelinsisäisen Alien Race Profiles -osion mukaan hanar-lajin hallintomuoto on ”hyväntahtoinen teokratia”, joka voi olla esimerkiksi länsimaissa asuvalle pelaajalle vieraannuttavaa; vaikka videopelit tarkoitetaan globaaleiksi, usein niiden konkreettinen luontitai alkuperämaa vaikuttaa peliin.(14) Kuva katusaarnaajasta voi myös olla sellainen tekijä, että kaikki eivät koe olevansa valmiita asettumaan puolustamaan ”jonkun toisen” maailmankatsomusta. Muiden osapuolten toiminnalle alisteiseksi Hanarin asettaa kuitenkin ensisijaisesti pelimekaniikka. Hanar on huomattavasti helpompaa saada lähtemään tilanteesta pois kuin C-Sec. Lainvalvojan poistuminen vaatisi tarpeeksi suuren Charm- ja Intimidate-kyvyn, mutta Presidium Prophet -tehtävän tullessa vastaan suhteellisen varhain pelissä, on mahdollista että pelaaja ei pysty pisteiden puuttumisen vuoksi ottamaan käyttöönsä kaikkia mahdollisia valintavaihtoehtoja. Pelimekaniikan taustalla voi olla pelintekijöiden intentio siitä, että lainkuuliaisia hahmoja on vaikeampi taivutella. (13) Groot 2016,16, 18, 20-21, 47-48. (14) Eng. a benign theocracy ; Groot 2016, 7

 “Because it’s a big stupid jellyfish!” – Lopuksi

Tutkimuksessamme päädyimme tulokseen, että peli pyrkii kohtauksessa tarjoamaan myönteisiä ja kielteisiä lähestymistapoja sekä Hanaria, että C-Sec-viranomaista kohtaan. Keskustelussa uskonnollisuus ja uskonnonharjoittamisen sija yhteiskunnassa on keskeinen teema, johon pelaaja joutuu tavalla tai toisella ottamaan kantaa. Vaikka peli tarjoaakin monia vaihtoehtoja keskustelussa etenemiselle, eivät nämä kaikki ole yhtä helposti saavutettavissa. C-Sec-lainvalvoja on huomattavasti vaikeampi saada taivuteltua, jonka vuoksi Hanar jää selvästi alakynteen. Tästä huolimatta kaikkein neutraalein lähestymistapa on myös kaikkein helpoin, sillä se vaatii vähiten pelin sisäisiä resursseja. Tehtävä ei toisin sanoen kannusta pelaajaa olemaan esimerkiksi avoimen aggressiivinen uskonnollisuutta kohtaan.

Ryhmämme työskentely onnistui mielestämme hyvin sujuvasti. Jokainen ryhmän jäsen työsti yhdessä esseen eri alueita ja osallistui tasapuolisesti analyysin suunnitteluun, mutta jokaisella oli oma vastuualue työn tehostamiseksi. Kosonen vastasi analyysin aukikirjoittamisesta, Leinonen toimi oikolukijana, johdanto- ja lopetuslukujen laatijana ja tutkimuksen kannalta keskeisten pelimekaniikoiden aukikirjoittajana ja Ingman työskenteli erityisesti taustoituksen ja kirjallisuusviitteiden parissa.

Mielestämme esseemme aihe toimii hedelmällisenä pohjana jatkotutkimukselle. Tutkimusta on mahdollista laajentaa sisällyttämällä analyysiin muutkin Mass Effect -pelisarjan maailmassa esiintyvät uskonnollisuutta käsittelevät kohtaukset. Tämän pohjalta voidaan tehdä yleinen katsaus siitä, missä kohdin uskonnollisuus pelissä esiintyy ja miten nämä kuvaukset ja tilanteet eroavat. Lisäksi olisi mielenkiintoista tarkastella kuinka pelaajan positiointi muissa uskonnollissävytteisissä tilanteissa ja keskusteluissa tapahtuu.

Aineisto ja Lähteet

Consalvo, Mia & Dutton, Nathan 2006 Game analysis. Developing a methodological toolkit for the qualitative study of games.

Game Studies. The International Journal of Computer Games Research. December 2006. Vol.6 issue 1. E-aineisto: [ http://www.gamestudies.org/0601/articles/consalvo_dutton ] (Viitattu 17.5.2017)

Groot, Dries de. 2016 The Robot, the Alien and the Woman: The Representation of “Otherness” in the Mass Effect Trilogy. Hollanti: Radboud University Nijmegen. E-aineisto: http://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/3686

BioWare Corp. 2007 Mass Effect. Kanada: Electronic Arts.

Internetlähteet

Mass Effect Community: A New Vision of the Future. [http://masseffect.bioware.com/me1/gameinfo/index.html ] (Viitattu 17.5.2017)

Geddes, Ryan 2007 Mass Effect Does Massive Numbers. IGN.[http://www.ign.com/articles/2007/12/11/mass-effect-does-massive-numbers ] (Viitattu 17.5.2017)

Schiesel, Seth 2007 High Scores for the Games of 2007. The New York Times.[http://www.nytimes.com/2007/12/23/arts/23schi.html ] (Viitattu 17.5.2017)

Moriarty, Colin. 2012 Mass Effect PS3 Review. IGN. [ http://www.ign.com/articles/2012/12/10/mass-effect-ps3-review ](Viitattu 17.5.2017)

Videot

YT1: Joshiball – YouTube-kanava: Mass Effect PT19 – Septimus, Xeltan. Preaching Hanar. https://www.youtube.com/watch?v=qqBy0tv4gSE&feature=youtu.be&t=7m . (Viitattu 16.5.2017)

YT2: CJake3 – YouTube-kanava. Enkindlers: Shepard in Religious Dispute (Mass Effect 1). https://www.youtube.com/watch?v=1pTKSAgzGdI&t . (Viitattu 16.5.2017)

YT3: BSN Bioware Social Network – YouTube-kanava. Mass Effect Preaching Hanar (FemShepParagon).(Viitattu 16.5.2017)

YT4: BastiSito – YouTube-kanava. Let’s Play Mass Effect 1 (031) [Renegade german] – Hanar besänftigen https://youtu.be/nQ-ZNEDapyc?t=5m54s (Viitattu 17.5.2017)