Uskonto The Sims 3 – pelissä

Katariina Behm, Kaisa Hemminki ja Laura Huhtinen

 

Tutkimuksen aihe, tutkimuskysymys ja aineisto

Tutkimuskohteenamme on uskonto The Sims 3 -pelissä. Tutkimuskysymyksemme on kaksiosainen. Ensinnäkin pyrimme analysoimaan millaista pelin kehittäjien tekemää uskonnolliseksi tulkittavaa sisältöä pelistä ja sen lisäosista löytyy. Lisäksi pyrimme huomioimaan pelaajien tuottaman sisällön merkityksen ja analysoimaan millaista uskonnollista sisältöä pelaajat ovat luoneet, jakaneet ja ladanneet peliin.

Aineiston kokosimme pelaamalla The Sims 3-peliä ja osaa sen lisäosista mahdollisimman paljon sekä tutustumalla The Sims Wiki, The Sims 3-forum ja Mod The Sims-sivustoihin.[1] Osa ryhmämme jäsenistä oli pelannut peliä aikaisemmin paljonkin, joten kokemusta pelistä on pidemmältäkin ajalta. Pelianalyysi rakentuu siis paitsi oman pelikokemuksen, myös muiden pelaajien sivustoilla jakamien uskontoon, henkisyyteen ja moraaliin liittyvien pelikokemusten ja havaintojen ”testaamisen” ja toisintamisen kautta. Käytämme apuna Frank Bosmanin tekemään jaottelua uskonnon ulottuvuuksista digitaalisissa peleissä. Analyysiluvut 3 ja 4 on teemoiteltu The Sims 3 –pelissä ilmenevien uskonnollisten elementtien mukaan, siten että tarkastelemme ensin pelin kehittäjien luomia sisältöjä ja sitten pelaajien luomia elementtejä. Lopuksi kokoamme analyysimme yhteen, jotta näemme, millaisia uskonnon ulottuvuuksia pelistä löytyy ja mitkä ulottuvuudet pelistä puolestaan puuttuvat.

Frank Bosman ja uskonto digitaalipeleissä

Tarkoituksenamme on tarkastella The Sims 3-pelissä valmiiksi olevaa uskonnolliseksi tulkittavaa sisältöä sekä pelaajien tuottamaa sisältöä käyttäen apuna Frank Bosmanin luomaa jaottelua uskonnon ulottuvuuksista digitaalipeleissä. Bosmanin metodologia käsittää viisi tasoa, jotka kuvastavat kukin uskonnon erilaista roolia digitaaliepeleissä: materiaalinen uskonto, uskonto-referenssit, refleksiivisyys, rituaalit ja meta-taso. Ulottuvuudet kulkevat moninaisesti implisiittisen ja eksplisiittisen uskonnon välillä sekä pelaajan kokemuksen ja pelin kehittäjän intentioiden välillä. Peleissä voi esiintyä monia tasoja samanaikaisesti ja jotkut luonnollisesti korostuvat toisia enemmän tai vähemmän.[2]

Materiaalinen uskonto tarkoittaa uskonnon eksplisiittisyyttä peleissä. Uskonto on tällöin helposti tunnistettavissa esimerkiksi uskonnollisten symboleiden, instituutioiden tai jumaluuksien esiintymisessä. Pelaaja ymmärtää nämä materiaaliset elementit uskonnollisiksi silloinkin, kun uskonto ei ole mikään tunnettu ja olemassa oleva uskonto. Uskonnolliset referenssit puolestaan tarkoittavat viittauksia tunnettuihin ja pelin ulkopuolella olemassa oleviin uskontoihin. Esimerkiksi kristillinen hautaus tai islamin esiintuominen voisivat olla tällainen osa pelin sisältöä.[3]

Kolmas ulottuvuus sisältää pelin eksistentiaaliset elementit, jotka on perinteisesti liitetty osaksi uskonnon aluetta. Refleksiiviseen uskonnon ulottuvuuteen kuuluu ihmisyyteen luonnostaan kuuluvat pohdinnat esimerkiksi rakkaudesta, syntymästä, kuolemasta, synnistä, anteeksiannosta ja sovituksesta, sillä voi ajatella, että uskonnot kautta aikojen ovat pohtineet näitä teemoja tai toisaalta uskonnon kautta on pohdittu näitä teemoja.[4]

Rituaalinen taso käsittää erilaiset konventiot ja pelaajan pelin sisäisen käyttäytymisen, jotka tavallisesti tulkitaan uskonnon osa-alueeseen kuuluvaksi. Esimerkiksi magia ja pelaajan suorittamat rituaalit voidaan tulkita tähän tasoon kuuluvaksi. Bosman painottaa, että pelin kehittäjien tarkoituksena ei ole usein ollut luoda tämän tyyppistä käyttäytymistä vaan usein pelaajat itse luovat rituaalikäyttäytymistä. Poikkeuksena on kuitenkin esimerkiksi Bioshock Infiniten pelihahmon kasterituaali ennen pelin varsinaista aloittamista.[5]

Viimeinen ulottuvuuksista on meta-taso, joka tarkoittaa uskonnollisuuden löytämistä pelikokemuksesta itsestään. Tulkinta kokemuksesta voi tulla sekä tutkijoilta että pelin pelaajalta. Myös muut virtuaalimaailmassa tapahtuvat kokemukset ja käyttäytymiset voivat olla yksilön tapa rakentaa maailmankuvaa tai saada siitä merkityksiä elämään. Tällaiset kokemukset voidaan useimmissa tapauksissa Bosmanin mukaan laskea uskonnollisiksi.[6]

 The Sims –pelisarjan ja The Sims 3-pelin taustaa

Ensimmäisenä The Sims -peli julkaistiin vuonna 2000 Microsoft Windows-käyttöjärjestelmälle. The Sims -pelien alkuperäinen luoja on yhdysvaltalainen Will Wright. The Sims-pelisarjan esikuvana toimi niin ikään Will Wrightin luoma ja vuonna 1989 julkaistu SimCity-peli. Will Wrightin ja Jeff Braun perustama Maxis-pelistudio (myöhemmin The Sims Studio) tuotti The Sims-pelin ja Eletronic Arts (EA) toimi sen julkaisijana.[7] Maxis-pelistudiosta oli tullut itsenäinen osa EA-peliyhtiötä vuonna 1997 ja Maxis sulautui lopullisesti EA:han vuonna 2015.[8]

The Sims-peleistä on lukuisia versioita sekä Windows-, OS X-käyttöjärjestelmille että konsoli-, netti- ja mobiililaitteille. Pelistä on julkaistu tähän mennessä 4 osaa eli 4 peruspeliä (The Sims 1-4), joista viimeisin tuli markkinoille vuonna 2014.[9] Pelisarjaan on neljän peruspelin lisäksi tehty useita lisäosia ja tavarapaketteja (”kamasettejä”). Lisäosat eivät toimi ilman peruspeliä, vaan niiden tarkoituksena on tuoda peruspeliin lisää pelitoimintoja, esineitä ja lisäksi ne rikastuttavat pelimiljöötä esimerkiksi uusilla kaupungeilla ja tehtävillä.

Esseemme tutkimuskohteeksi valikoitui The Sims 3- peli, joka julkaistiin kesäkuussa 2009. The Sims 3-peliin on julkaistu yhteensä yksitoista lisäosaa sekä yhdeksän ”kamasettiä”. Lisäosat ovat tuoneet peliin lisään miljöitä ja toimintoja, kuten työpaikkoja ja työuria. Kamaseteistä puolestaan on saanut esineitä, vaatteita ja asusteita simeille. Pelin vuosien 2009-2013 välillä julkaistut lisäosat ovat nimeltään Maailmanmatkaaja, Unelmaduuni, Iltahuvit, Täyttä Elämää, Lemmikit, Superstara, Super Natural, Vuodenajat, Yliopistoelämää, Paratiisisaari ja Tulevaisuuteen.[10]  Kamasettejä The Sims 3-peliin on julkaistu yhdeksän erilaista vuosien 2010-2012 välillä.[11] Oman työmme kannalta erityisen kiinnostavia näistä lisäosista ovat Maailmanmatkaaja (World Adventures), Super Natural ja Vuodenajat (Seasons).

Pelin tavoitteet ja pelaaminen

Ensimmäisen The Sims-pelin ja The Sims 3 -pelin välissä olevien yhdeksän vuoden aikana tekniikan kehitys on parantanut pelin visuaalista ilmettä ja monipuolistanut pelivalintoja, mutta tästä kehityksestä huolimatta sama perusmekaniikka toistuu kaikissa The Sims -pelisarjan peleissä.[12] Pelit ovat ns. elämäsimulaattoreita (life simulator), joissa pelaajan tarkoituksena on luoda ja ohjata pientä, ihmisenkaltaista hahmoa, simiä. The Sims-pelin maailmassa on käytössä sekä oma rahansa simoleon että oma kielensä simlish.[13]

Pelissä luodaan omia hahmoja, simejä. Luontiin kuuluvat seuraavat vaiheet: nimen antaminen[14], iän määrittäminen ( taapero, lapsi, teini, nuori aikuinen, aikuinen ja vanhus)[15], sukupuolen valinta[16], ihmissuhteet[17], ulkonäön päättäminen, vaatteiden valinta, äänen valinta, luonteenpiirteiden valinta[18], horoskooppimerkin[19] ja elämänhaaveen valinta[20]. Simin ulkonäöllä tai vaatetuksella ei ole vaikutusta pelin kulkuun, toisin kuin luonteenpiirteillä tai horoskooppimerkillä, vaikka ne ovat hyvin keskeisessä osassa hahmonluonnissa.[21]

Kun sim tai simit eli “talous”(household) on luotu, voi simeille ostaa oman tontin, talon tai asunnon. Pelaajan sim tai simit saavat tietyn määrän rahaa pelin aloittamiseen. Pelimiljöönä toimivat kaupungit ja julkiset sekä yksityiset tontit. Pelaaminen tapahtuu näillä tonteilla ja niihin pelaajan voi itse rakentaa taloja ja sisustaa niitä. Varsinainen pelaaminen tarkoittaa sitä, että ohjataan simien elämää. Pelaaja voi valita mitä sim tekee niiden valintojen pohjalta, jotka pelin sisään on rakennettu. Simillä on perusasetuksissa jonkin verran omaa tahtoa, mutta asetuksissa simin saa myös säädettyä täysin tahdottomaksi.

Pelissä ei ole varsinaista päämäärää, koska simin kuoltua voi aina aloittaa pelin uudella taloudella. The Sims-pelien luoja Will Wright onkin sanonut, ettei pelisarjan ole tarkoitus olla varsinainen peli, vaan pikemminkin lelu.[22] Toisaalta pelissä on yksittäisenä päämääränä se, että pyritään pelaamaan sim luomishetkestä tai syntymästä kuolemaan asti niin, että simin elämä olisi mahdollisimman onnellinen ja että hän olisi saanut hyvän uran ja kehittänyt taitojaan. Pelissä on myös simeille annettuja tehtäviä, joiden ratkaiseminen voidaan myös nähdä tietynlaisena päämäärän tavoittelemisena. Esimerkiksi Maailmanmatkaaja-lisäosassa on mahdollista läpäistä kaikki matkakohteiden tutkimuskohteet ja ikään kuin voittaa ne. Silti periaatteessa peruspelissä ei koko peliä voi mitenkään voittaa vaan pelaaminen on loputonta. The Sims-pelejä onkin monesti verrattu nukketaloon ja nukketaloleikkeihin, missä pelaaja rakentelee ja leikki hahmoilla pikemminkin kuin tavoitteellisesti pelaa.[23] Will Wright korostaa myös käyttäjien peliin luoman sisällön merkitystä – se on tärkeä osa peliä ja sen yhteisöllisyyttä.[24] Pelaajien luoma, toisilleen jakama ja peliin lataama uskonnollinen sisältö, muodostaakin ison osan The Sims 3-pelistä löydettävissä olevasta selkeästi uskonnollisesta sisällöstä.

The Sims 3 -pelin uskonnoton lähtökohta

The Sims 3-pelistä puuttuu selkeä, institutionaalinen uskonnollisuus. Simille ei voi valita uskontoa; he eivät rukoile tai harjoita uskontoa ja se tuntuu muutenkin pikaisella katsauksella puuttuvan pelistä kokonaan. Lähempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, että näin ei ole. Esseemme tarkastelee myös tätä ristiriitaa: pelintekijöiden julkilausuttua näkemystä, jonka mukaan The Sims 3-peli ei sisällä uskontoa, kun samaan aikaan pelistä kuitenkin on löydettävissä uskonnollista sisältöä.

The Sims 3-pelin tuottaja MJ Chun kertoo Fidigit-lehden haastattelussa, että pelistä on jätetty uskonto pois sen vuoksi, että pelintekijät eivät halua ”tuomita” pelaajien tapaa nähdä asiat eivätkä he halua tuputtaa tiettyä tarinaa uskonnosta pelaajille. Pelin tarkoitus olla kuin julkinen koulu – tarkoitettu kaikille eli neutraali.[25] Samanlaisen vastauksen uskonnon puuttumista koskevaan kysymykseen antoi myös pelisarjan seuraavan osan, The Sims 4-pelin tuottaja Rachel Franklin.[26] Kuitenkin, kuten esseemme tulee osoittamaan, pelissä on paljon uskonnolliseksi tulkittavaa sisältöä sekä kristinuskosta ja sen moraalinormeista johdettua ”tuomitsemista”. Pelkkä institutionaalisen uskonnon poistaminen pelistä ei tarkoita, että peli olisi uskonnollisesti neutraali.

Pelintekijöiden luoma uskonnollinen sisältö

Horoskooppimerkki (astrologia) ja ennustajan ammatti

The Sims 3 -peleissä ei ole mukana kovin suoria viittauksia pelin ulkopuolisiin, olemassa oleviin institutionaalisiin uskontoihin. Pelistä silti löytyy uskonnollista aineistoa. Horoskoopit ja astrologia ovat selkeä, joskaan eivät pelillisesti kovin tärkeä osa, The Sims 3 -peliä. Ne tulivat Iltahuvit-lisäosan mukana ja ne lisättiin myöhemmin myös peruspeliin päivityksen yhteydessä. Astrologiaa ei pelintekijöiden puolelta ole ehkä laskettu uskonnon piiriin kuuluvaksi, se on ehkä osa niin “arkipäiväistä” länsimaista uskomusjärjestelmää, ettei sitä tule ajatelleeksi uskonnollisuutena. Super Natural-lisäosan mukana peliin tuli mukaan myös ennustajan-ammatti.[27]  Ennustaminen ja horoskoopit antavat vastauksia eksistentiaalisiin kysymyksiin, jolloin myös refleksiivinen uskonnon ulottuvuus on näkyvissä pelissä.

Simiä luotaessa pelaaja siis valitsee hahmolleen horoskoopin. Valittavat merkit ovat eläinradan merkit – oinas, härkä, kaksonen, rapu, leijona, neitsyt, vaaka, skorpioni, jousimies, kauris, vesimies ja kalat.  Horoskooppi vaikuttaa simin sosiaalisiin suhteisiin, etenkin romanttisessa mielessä. Tietyn horoskooppimerkin omaavat simit tulevat hyvin toimeen keskenään, kun taas toiset ei sovi yhteen.[28] Hyvin toimeen tulevat simit voivat avioitua ja perustaa perheen helpommin, mutta yhteensopivat horoskoopit eivät ole välttämättömiä romanttisen suhteen syntymiselle. Pelin sisään on siis rakennettu ajatus, että taivaankappeleilla on vaikutusta mitkä simit sopivat yhteen. Muilta osin tähtimerkit ovat aika näkymätön elementti peruspeleissä.

Uusia ulottuvuuksia astrologian saralla tulee Supernatural-lisäosassa, jossa Sim voi ryhtyä esimerkiksi ennustajaksi löytämällä ennustajan töitä työnhakupalstalta tai klikkaamalla “Gypsy Wagon”. Simin ura voi olla joko mystinen ennustaja tai huijari, joka ei kerro totuutta asiakkailleen.  Ennustajan ammatti vaatii alkemian opiskelua, ja alkemiaa voi harrastaa myös sivutoimena ennustajan ammatin rinnalla. Horoskooppiuskoon ja ennustamiseen liittyy vahvasti käsitys yliluonnollisesta ja taivaan kappaleiden vaikutuksesta ihmisten elämään. Horoskoopit ovat osin varsin popularisoitunut ilmiö länsimaissa, eivätkä pelinkehittäjät ole välttämättä ajatelleet astrologian uskonnollista tai henkistä ulottuvuutta, vaikka henkisyys onkin yksi nykypäivän maallistuneiden yhteiskuntien uskonnollisuutta.

Kuoleminen, Viikatemies ja suremisen rituaalit

Uskonnon referenssit ja rituaalit ovat selkeästi esillä kuolemaan liittyvässä sisällössä. Kun simin elämä saapuu vanhuuden myötä päätökseen tai kuolema kohta hänet traagisesti, peliin ilmestyy Viikatemies, joka ottaa simin sielun ja siirtää sen uurnaan tai hautakiveen. Viikatemies hahmona omaa juutalais-kristillisen taustan, vaikka hahmo nykyään onkin melko uskonnoton, osa länsimaista populaarikulttuurin kuvastoa.[29] Toisinaan sim kättelee Viiketemiestä sovinnollisesti ja on valmis kohtaamaan tuonpuoleisen. Joskus sim on kuitenkin haluton päättämään elämänsä, ja tällöin sim voi anoa elämänsä jatkumista esimerkiksi rukoilemalla polvillaan armoa Viikatemieheltä. Kuolevan simin voi pelastaa usealla tavalla. Esimerkiksi antamalla Viikatemiehelle “Kuoleman kukkia” (Death Flower) tai niin, että joku elossa olevista simeistä voittaa viikatemiehen shakissa.[30] Simin ja viikatemiehen välillä on nähtävissä uskonnollista kehonkieltä polvistumisen ja armon rukoilun muodossa. Vaikka simit eivät muuten rukoilekkaan, kuolemalta hekin saattavat rukoilla armoa.  Viikatemies ei tosin ole kovinkaan vakava hahmo pelissä, sillä hahmoon on luotu myös humoristisia piirteitä. Viikatemies voi esimerkiksi työnsä suorittamisen jälkeen jäädä katsomaan televisioita hahmon kotisohvalle.

The Sims 3-pelin kaupungeissa on hautausmaa ja siellä on hautakiviä ja mauseleumi. Simin sielu voi olla myös kotona tuhkauurnassa tai kotipihalla hautakivessä. Vaikka hautauskulttuuri ei viittaa suoraan mihinkään uskontoon, on pelissä kuitenkin havaittavissa piirteitä kristillisestä hautajaisperinteestä. Hautausmaan hautakivet ja mauseleumi muistuttavat visuaaliselta ilmeeltään kristillisiä vastineitaan. Maailmanmatkaaja-lisä osassa on mukana eri uskonnoista vaikutteita ottaneita mauselemiumeja. Kuollutta simiä voi myös surra haudan tai uurnan äärellä, missä on havaittavissa uskonnon rituaalisen tason ilmenemistä. Simin voi siis ohjata suremaan ja sureminen tapahtuu aina samalla tavalla, jolloin voidaan ajatella kyseessä olevan suremisen rituaali. Suremisen rituaali vaikuttaa pelin kulkuun parantamalla simin mielialaa – kuoleman vaikutus muihin simeihin siis “vähenee”.

Simin elämä jatkuu kuoleman jälkeen haamuna. Jos simin uurna tai hautakivi on tontin alueella, kuolleen simin sielu on myös paikalla ja tämä voi kummitella haamun muodossa läheisilleen. Haamujen lisäksi Iltahuvit- ja Supernatural-lisäosat tuovat peliin vampyyreja ja muita yliluonnollisia hahmoja, kuten ihmissusia, noitia ja zombieita. Hahmot voivat tehdä taikoja tai muita yliluonnollisia toimia. Peli sisältää siis ajatuksen kuolemanjälkeisestä elämästä, kuolemattomuudesta ja yliluonnollisesta, mikä sinänsä kertoo siitä, että The Sims 3–pelin maailmankuva ei ole täysin materialistinen vaan yliluonnollinen on esillä pelissä, vaikkakin The Sims 3-päätuottaja Ben Bell toteaa esimerkiksi pelattavien haamuhahmojen, olevan vain kiinnostavia ja hauskoja hahmoja, joilla leikkiä.[31]

Pelin sisäinen moraalikoodisto, aikakäsitys ja juhlat

Pelin aikakäsitys on perinteinen, jossa päivä on aktiivista aikaa ja yöllä kuuluu nukkua. Pelin mekaniikka on rakennettu siten, että yöllä jotkin toiminnot ovat poissa käytöstä. Esimerkiksi toisille simeille soittaminen liian myöhäiseen aikaan ei ole mahdollista. Pyhän ja arjen erotus on myös selkeää: maanantaista perjantaihin tehdään työtä (useimmissa ammateissa) ja käydään koulussa, viikonloppu on vapaa velvollisuuksista. Vuodenajat-lisäosan tuo peliin ”pyhäpäivät”, esimerkiksi Lumihiutale-juhlan aikana simeillä on vapaata koulusta ja töistä. Talvijuhlan lahjanvaihto-toiminto tuo simien koteihin automaattisesti (joulu)lahjoja ja syksyyn puolestaan kuuluu Spooky Timen karkki vai kepponen-kierros.[32] Virallisilta sivuilta on ladattavissa pelintekijöiden luomaa selkeämmin kristinuskoon ja jouluun liittyvää sisältöä, kuten tonttuja ja kuusia.[33] Varsinkin Talvijuhlan lahjanvaihdossa ja toisaalta myös kosimisen ja naimisiin menemisen käyttöistä voidaan löytää uskonnon rituaalinen puoli.[34]

Moraalikoodistoltaan peli noudattaa länsimaista, kristillistaustaista linjaa. Vain yksiavioisuus on mahdollista ja lapsen hankkimista suositellaan vain avioliiton sisällä. Avioliiton ulkopuolisia suhteita paheksutaan ja ne pelin mekaniikka tulkitsee pettämiseksi. Jos nämä teot tulevat muiden simien tietoisuuteen, peli kehottaa simiä tunnustamaan virheensä. Julkitulleesta pettämisestä voi myös saada huonon maineen, jonka seurauksesta uusien suhteiden solminen on hankalampaa. Polyamoria ilman pettämiseksi leimaamista tai polygamia eivät siis ole pelissä mahdollisia. Paheksuntaa herättävät myös aviottomat lapset sekä romanssit monen simin kanssa naimattomienkin simien kesken. Toisaalta, samaa sukupuolta olevien simien suhteet ja avioliitto ovat pelissä mahdollisia ja tästä syystä The Sims-pelisarjan uusin osa The Sims 4 onkin saanut Venäjällä ikärajaluokituksen K-18.[35]

Parisuhdenormien lisäksi peli kantaa huolta simin yleisestä kunniasta ja maineesta. Jos sim tekee jotain häpeällistä, kuten laskee alleen tai pyörtyy julkisella paikalla hän saa tuntea muiden hahmojen paheksuntaa tietyn ajan. Simien maailmassa toimii tietynlainen kunnia-häpeä kulttuuri, jossa teoilla on vaikutusta etenkin ihmissuhteisiin.

Noidat, vampyyrit, muumiot ja muut ns. yliluonnolliset olennot

The Sims 3-peli ja lisäosat sisältää haamujen lisäksi muitakin yliluonnollisia olentoja. Iltahuvit-lisäosassa sim voi muuttua vampyyriksi, jos pelissä valmiina ollut vampyyri suostuu puremaan tätä. Supernatural-lisäosa puolestaan antaa mahdollisuuden luoda vampyyrihahmoisen simin, jolla on monenlaisia yliluonnollisia ominaisuuksia, kuten ajatusten lukeminen, asioiden oppiminen nopeasti (vain yöaikaan) ja nopeasti juokseminen. Vampyyri voi syödä vain “plasmaruokaa” eli verta tai pyytää saada imeä verta similtä, jonka kanssa hän o hyvissä väleissä. Vampyyri nukkuu arkussa tai vuoteessa, vuode voi näyttää alttarilta. Jos kuolevaiset simit ryhtyvät romanttisiin suhteisiin vampyyrin kanssa voi seurauksena olla muiden ihmisten halveksunta, “Woohooing with an occult”, mikä puolestaan laskee simin mielialaa. Vampyyrit eivät ole täysin kuolevaisia, mutta niiden elinikä on paljon pidempi kuin tavallisilla simeillä. Supernatural-lisäosa sisältää myös muita yliluonnollisia olentoja: zombieita, noitia, ihmissusia, kummituksia, keijuja ja velhoja. Kaikille hahmoille on omat ominaisuutensa ja yliluonnolliset kykynsä. Vuodenajat-lisäosassa puolestaan on mukana avaruusolentoja.

Maailmanmatkaaja-lisäosassa Egyptissä sim voi kohdata muumioita tutkiessaan hautaholveja. Muumiot piileskelevät sarkofageissa ja jos sim avaa sellaisen, muumio herää henkiin ja alkaa kävelemään ympäri hautaa. Muumio voi aiheuttaa simille muumionkirouksen, jos sim menee liian lähelle sitä. Sim tappelee muumiota vastaan ja hävitessään sim saa kirouksen. Kirouksen saadessaan sim “nukahtaa” joksikin aikaa. Tämän jälkeen on 14 päivää aikaa parantaa kirous tai sim kuolee muuttumalla hiekaksi. Parantamiskeinoista toinen ilmentää refleksiivistä ulottuvuutta, sillä parantuakseen kirouksesta sim voi meditoida. [36] Meditoidessa sim nousee leijumaan ja on ympäröity valolla, jonka voi tulkita tietynlaiseksi puhtaaksi hengelliseksi voimaksi tai ainakin sitä muistuttavaksi voimaksi, joka parantaa simin pahasta kirouksesta. Pelitoiminnossa on siis esillä tietynlainen hengellinen ulottuvuus ja kuoleman käsittely.

Virallisilta sivuilta ostettava uskonnollinen sisältö

The Sims –pelien virallisilta sivuilta on mahdollista ostaa erilaisia asusteita, huonekaluja ja ympäristöjä. Osa sisällöstä on luonteeltaan yliluonnollisen ja uskonnollisen piiriin kuuluvaa, vaikka sitä tuotteen kuvauksessa ei sanotakaan. Voodoo-nuket, turbaanit (pagri), loitsukirjat ja taikapadat voidaan tietyssä mielessä tulkita uskonnon piiriin kuuluviksi. Toisaalta turbaanit ja muut asusteet voidaan ajatella myös kulttuurisiksi ja eksoottisiksi lisiksi peliin.  Toisaalta mielenkiintoisella tavalla kulttuuriset ja uskonnolliset stereotypiat ja ajatusmallit ilmenevät pelissä. Esimerkiksi lisäosana saa ostaa “Äiti Venäjä” -ympäristön, joka sisältää sipulikattoisia värikkäitä rakennuksia ja asusteita, jotka kuvastavat Venäjän kulttuuria. Sipulikatot todellisessa elämässä on helposti rinnastettavissa ortodoksikirkkoihin, mutta pelissä on häivytetty uskonnollisuus pois – kirkkoarkkitehtuuri ja sen symboliikka on pelkistetty estetiikaksi ja eksotiikaksi (amerikkalaisille) pelaajille.

Käyttäjien peliin luoma uskonnollinen sisältö

Custom content ja modaus

The Sims 3-peliin on mahdollista luoda omaa sisältöä eli custom contentia (cc). Kyse on pelaajien itse luomasta pelisisällöstä, johon pelin suunnittelijoilla ei ole ollut vaikutusta. Custom contentiin sisältyy vaatteita, asusteita, huonekaluja, esineitä, rakennuksia, valmiiksi luotuja simejä, uusia ammatteja ja asentoja. Custom contentia voi jakaa ja ladata ilmaiseksi niihin tarkoitetuilla nettisivuilla kuten modthesims.info tai thesimsresourche.com lyhyemmin tunnettuna TSR. Myös The Sims 3-pelin virallisilla sivuilla on mahdollista jakaa ja ladata itse tehtyä sisältöä. Monet pelaajat jakavat tekemäänsä sisältöä myös omissa blogeissaan tai foorumeilla. Custom contentia luodaan The Sims 3-peliin tietynlaisella työkalulla nimeltä TSR Workshop, jonka saa kyseiseltä nettisivulta ladattua ilmaiseksi.[37]

Koska custom contentin tekeminen on vapaa pelin suunnittelijoiden rajoituksista, on se pelaajien keino lisätä peliin uskonnollisia ulottuvuuksia. Pelaajilla on pelin sisällön luomisessa hyvin keskeinen rooli. Will Wright näkee pelaajien roolin sisällön luomisessa hyvin tärkeäksi.  Hänestä se ei haittaa, että pelaajat eivät ole ammatiltaan pelinsuunnittelijoita; pelaajat voivat itse oppia muokkaaman peliä koko ajan paremmin. Lisäksi Wright sanoi haastattelussa, että pelaajien luoma sisältö tuo peliin lisää syvyyttä ja omalla sisällöllään pelaajat pystyvät luomaan simeistään ja niiden tarinoista persoonallisempia.[38]

Pelaajien peliin luoma custom content edustaa kolmea Botsmanin ulottuvuutta: materiaalista, rituaalista ja meta-tason ulottuvuutta. Materiaalista ulottuvuutta ovat peliin luodut uskonnolliset esineet, rakennukset, vaatteet ja asusteet. Rituaalista ulottuvuutta ovat peliin luodut omat asennot. Meta-tason ulottuvuus näkyy siinä, että pelaaja itse luo peliin tarkoituksella uskonnollista sisältöä, joka tekee pelaamisesta uskonnollisen kokemuksen. Lisäksi se, että pelaaja tietoisesti haluaa lisätä uskontoa peliin, kuvaa pelaajan halua käsitellä uskonnollisuuteen kuuluvia asioita pelin kautta; pelaaja ikään kuin rakentaa ja pohtii omaa maailmankuvaansa pelin avulla. Tästä hyvä esimerkki on se, että pelaajat ovat halunneet luoda peliin uskonnollisia ammatteja kuten papin, nunnan tai munkin ammatin.[39]

Ulkonäkö, esineet, rakennukset ja valmiit simit

Pelaajien The Sims peliin luomat vaatteet, asusteet, valmiit simi, esineet ja rakennukset kuuluvat Botsmanin ensimmäiseen, materiaaliseen ulottuvuuteen. Vaatteet ja asusteet ilmentävät jotakin uskontoa ja niissä voi olla uskonnollisia symboleita. On tehty muslimien hijab, ristikoruja, rukousnauha, kristillisiä tatuointeja ja juutalaisten kipa. Lisäksi on tehty nunnan, papin ja sekä kristillisen että buddhalaisen munkin asu. Nunnista ja papeista on tehty myös valmiita simejä. On myös tehty munkinkaapuja, jotka eivät edusta mitään olemassa olevaa uskontoa.[40]

The Sims 3-peliin on luotu myös uskonnollisia esineitä ja valmiita rakennuksia, joita pelaajat voivat käyttää. Rakennuksia on tehty monenlaisia: kirkkoja, synagogia, luostareita, moskeijoita, rukoushuoneita ja temppeleitä. Myös hautausmaita on luotu itse, vaikka peruspeliin on sellainen jo tehty. Pelaajat voivat myös jakaa rakennusprosessejaan netissä: Youtubesta löytyy esimerkiksi videoita, joissa ohjeistetaan miten rakentaa kirkko peliin itse.[41]

Custom content esineistö on melko laaja ja esineitä on pienistä patsaista isoihin huonekaluihin. Kristinuskoon liittyen on ristejä, ikoneja, Raamattu, patsaita ja messuun liittyviä kalusteita. On myös tehty juutalainen kynttelikkö ja juutalaiseen juhlaan pesah’n liittyviä esineitä. Buddhalaisuuteen liittyen löytyi Buddha-patsas ja buddhalaisia tauluja. Tauluja löytyy myös kiinalaisista ja egyptiläisistä jumalista.[42]

Asennot (Poses)

Peliin voi luoda omia asentoja, mikä tarkoittaa sitä, että pelaaja voi muuttaa pelin tiettyjen olemassa olevien pelitoimintojen asentoja. Esimerkiksi “halaa” toiminnon tilalla sim voi tehdä jonkin muun asennon, jonka pelaaja on ladannut peliin. Eli periaatteessa poset korvaavat jo olemassa olevia asentoja. Modatut asennot ovat kuitenkin pysähtyneitä asentoja, joissa sim ei liiku tai puhu. Yhteen pelitoimintoon kuten “halaa” voi sisällyttää useamman pysähtyneen asennon, jolloin sim tekee asennot järjestyksessä eli eräänlaisen asentosarjan ja palaa sitten entiselleen. Näin ollen peliin on mahdollista luoda uskonnollisia asentoja, jotka ilmaisevat rituaalista ulottuvuutta, koska niiden avulla simin saa näyttämään siltä, että hän tekisi jonkin rituaalin pelissä. On esimerkiksi mahdollista modata peliin muslimien rukousasentosarja, jossa sim tekee rukouksen vaiheittain. Muita esimerkkejä ovat kristilliset rukousasennot, joissa sim on polvillaan ja kädet ovat yhdessä.  Lisäksi on tehty kristillisen messuun liittyviä asentoja: papin saarna asento, rukoiluasento ja virsikirjan pitelemis-asento.[43]

Johtopäätökset

The Sims 3 -peliin ei ole rakennettu mitään institutionaalista uskontoa ja peli on pyritty tietoisesti pitämään uskonnoltaan neutraalina, jotta pelaajat olisivat tasapuolisessa asemassa toisiinsa nähden. Pelin länsimainen konteksti ja kristillisyyden vaikutus on kuitenkin tuonut peliin uskonnolliseksi tulkittavaa sisältöä tekijöiden tiedostamatta. Lisäksi pelaajien luoma oma sisältö on tärkeä osa uskonnollisuutta pelissä.

Uskonto näkyy The Sims 3 -pelissä kaikilla Bosmanin määrittelemillä tasoilla, mutta osa tasoista korostuu toisia voimakkaammin. Pelissä valmiina olevassa sisällössä korostuu etenkin referenssinen, rituaalinen ja refleksiivinen taso sekä jonkin verran materiaalinen puoli. Viittaukset olemassa oleviin uskontoihin näkyvät välillisesti kristillisten tapojen ja kulttuurin välittymisenä hautaus-, hää- ja juhlakulttuurin ja moraalikoodiston kautta. Näissä näkyy myös rituaalinen puoli esimerkiksi kuolleen simin suremisessa. Lisäksi viittaukset astrologiaan, meditointiin ja usko yliluonnollisiin olentoihin, kuten haamuihin ovat keskeinen osa etenkin lisäosissa.

Materiaalisella tasolla hautakivet, mauseleumit sekä virallisilta sivuilta ladattavat sisällöt kuten turbaanit, voodoo-nuket, taikapadat ja sipulikattoiset rakennukset voidaan tulkita joko uskonnolliksi tai “eksoottisiksi” lisiksi länsimaista pelaajaa ajatellen. The Sims -peleissä ei sinänsä keskitytä miettimään eksistentiaalisia kysymyksiä, mutta refleksiivistä uskonnollisuutta voi huomata simien välisissä ihmissuhteissa, kunnia-häpeä kulttuurissa tai ennustajalta saaduissa tulevaisuuden näkymissä.

Pelaajien modauksen kautta peliin tuomat lisät eli custom contentit edustavat pääasiassa materiaalista, rituaalista ja meta-tasoa. Uskonnolliset vaatteet, asusteet, esineet ja rakennukset ovat osa materiaa, jota pelaajat luovat peliin, ja ne voivat olla esimerkiksi hijabeja, buddhan patsaita tai kirkkoja. Peliin voi luoda myös uskonnollisia ammatteja, kuten papin virka. Rituaalisella tasolla peliin on mahdollista lisätä poseja eli asentoja, jotka kuvastavat esimerkiksi simiä rukoilemassa. Meta-tasolla custom contentit voidaan nähdä itsessään uskonnollisena kokemuksena, sillä pelaaja voi lisätä haluamaansa uskonnollisuutta peliin ja tämän kautta rakentaa omaa maailmankuvaa.

Neutraaliuteen pyrkimisestä huolimatta The Sims -pelit siis sisältävät monia uskonnon ulottuvuuksia. Toki kysymys on myös siitä, miten uskonto määritellään. Uskontotieteessä instituutiot eivät pelkästään riitä kuvaamaan uskonnon kenttää vaan erilaiset uskomukset ja sosiaaliset konstruktiot voivat myös kuulua siihen. Pelissä taas on pyritty häivyttämään uskontojen institutionaalinen puoli mutta eletty uskonto ja erilaiset uskomukset ovat päässeet huomaamatta osaksi sisältöä.  Pelissä näkyy näin ollen vahvasti länsimaiden käsitys (kristillisestä) neutraaliudesta, mikä on osaltaan tiedostamatonta toimintaa.

Viitteet

[2] Bosman 2016, 29-30

[3] Bosman 2016, 35.

[4] Bosman 2016, 35.

[5] Bosman 2016, 36.

[6] Bosman 2016, 36.

[7] http://sims.wikia.com/wiki/The_Sims (viitattu 14.5.2017); Ripatti 2016, 10-11.

[8] http://kotaku.com/ea-shuts-down-simcity-developer-maxis-1689454903 (viitattu 14.5.2017)

[9] https://fi.wikipedia.org/wiki/The_Sims_(pelisarja) (viitattu 14.5.2017)

[10] http://fi.thesims3.com/game/about (viitattu 14.5.2017)

[11] https://fi.wikipedia.org/wiki/The_Sims_3 ja https://fi.thesims3.com/game/about (viitattu 14.5.2017), kamasetit ovat nimeltään Luksuslukaali-, Baana auki-, Pihaparatiisi-, Keskustan kuhinaa-, Kate Perry-, Diesel, Leffa-, Makkari ja kylppäri-, Leffa- ja 70-,80- ja 90-luku-kamasetit.

[12] Graan 2013, 14.

[13] http://learnsimlish.blogspot.fi/p/facts-about-simlish.html (viitattu 14.5.2017) ja http://sims.wikia.com/wiki/Simoleon (viitattu 14.5.2017)

[14] Simeille pitää antaa länsimaisen nimiämiskäytännön mukaisesti kaksiosainen nimi: etu- ja sukunimi. Aviopuolisoilla täytyy olla sama sukunimi ja lapset saavat äitinsä sukunimen. Nimeänsä voi pelin aikana vaihtaa kaupungintalolla. Nimeämisen käytännöistä ks. Ripatti 2016, 6-7.

[15] Valittavana on Toddler, Child, Teenager, Young Adult, Adult ja Elder. Ikäkausien kestoa voi muuttaa asetuksista.

[16] Vain mies ja nainen vaihtoehtoina.

[17] Taloudessa voi aluksi asua maksimissaan neljä asukasta. Sukupuu-kohdassa voi määrittää simien väliset suhteet. Ks. http://sims.wikia.com/wiki/Create_a_Sim (viitattu 14.5.2017)

[18] Peruspelissä on valittava 63 erilaista luonteenpiirrettä, lisäosista niitä saa lisään niin, että maksimissaan erilaisia luonteenpiirteitä on 99 erilaista. Ks. http://sims.wikia.com/wiki/Trait_(The_Sims_3) (viitattu 14.5.2017)

[19] Mukaan Iltahuvit-lisäosasta, simin luonnissa voi valita simille horoskooppimerkin. Horoskooppimerkkejä käsiteellä tarkemmin myöhemmin.

[20] Lifetime wish (LTW) eli elämänhaave on riippuvainen niistä luonteenpiirteistä, jotka simille valitsee. Ks. http://www.carls-sims-3-guide.com/lifetimewishes/ (viitattu 14.5.2017).

[21] Tarkempi kuvaus simin luonnista ks. Wegenstein 2012, 143-145.

[22] Lauwaert 2009, 71-72.

[23] Lauwaert 2009, 84.

[24]Lauwaert 2009, 76.

[25]https://web.archive.org/web/20090626074721/http://fidgit.com/archives/2009/06/mj_chun_is_a_producer.php (viitattu 14.5.2017), ks. myös https://ladygeekgirl.wordpress.com/2017/02/12/oh-my-pop-culture-religion-house-of-sim/ (viitattu 14.5.2017)

[26] http://n4g.com/news/1570083/religion-in-the-sims-4-is-part-of-your-imagination (viitattu 14.5.2017)

[27] Ennustamisesta lisätietoa esimerkiksi http://www.carls-sims-3-guide.com/careers/supernatural/fortuneteller.php (Viitattu 17.5.2017)

[28] http://www.carls-sims-3-guide.com/latenight/zodiaccompatibility.php (Viitattu 17.5.2017)

[29] Viikatemiehen (Grim Reaper) hahmosta tarkemmin, ks. Guthke 1999, 10-11.

[30]  http://www.carls-sims-3-guide.com/skills/gardening/plants/deathflower.php (Viitattu 17.5.2017) ja https://www.youtube.com/watch?v=JbaM4epE3ng (Viitattu 17.5.2017).

[31] Wegenstein 2012, 145-146.

[32] http://www.carls-sims-3-guide.com/seasons/fall.php ja http://www.carls-sims-3-guide.com/seasons/winter.php (viivattu 17.5.2017)

[33] http://store.thesims3.com/setsProductListing.html?catalogId=10143&categoryId=&scategoryId=12238&pcategoryId=12858&ppcategoryId=12238 (viitattu 17.5.2017)

[34] Kosiminen tapahtuu polvistuneena, ison timanttisormuksen kanssa ja naimisiinmenoon kuuluu suudelma. Molemmat tapahtuvat aina samalla kaavalla, eli niissä on oma, pelin sisäinen, kristillisvaikutteinen rituaalinsa.

[35] http://www.gamesindustry.biz/articles/2014-05-12-the-sims-4-rated-18-in-russia-for-same-sex-relationships (viitattu 17.5.2017)

[36] https://www.youtube.com/watch?v=fFaLbnhprR4. (viitattu 17.5.2017)

[37] http://www.thesims3.com/exchange; http://modthesims.info/; http://www.thesimsresource.com/; https://www.thesimsresource.com/workshop/.  (viitattu 17.5.2017)

[38] https://www.youtube.com/watch?v=Iuq9oX3nBwI. (viitattu 17.5.2017)

[39] http://modthesims.info/download.php?t=428999; http://modthesims.info/download.php?t=448207. (viitattu 17.5.2017)

[40] http://mysims3blog.blogspot.fi/2014/02/skeletal-screams-hijab-hatified-by.html (viitattu 17.5.2017); http://mysims3blog.blogspot.fi/2012/09/cross-necklaces-by-severinka.html (viitattu 17.5.2017); http://modthesims.info/d/465963 (viitattu 17.5.2017);

https://www.thesimsresource.com/artists/Natalis/downloads/details/category/sims3-sets-clothing-female/title/-free-natalis-nuns-outfit-fa-ya/id/1065243/ (viitattu 17.5.2017); http://modthesims.info/d/102672. (viitattu 17.5.2017)

[41] https://www.youtube.com/watch?v=sX3fFQsCrvY (viitattu 17.5.2017); http://modthesims.info/browse.php?tag=religion&go=Go&gs=2&f=38&gs=2 (viitattu 17.5.2017);

[42] http://modthesims.info/d/411190; http://modthesims.info/d/420985(viitattu 17.5.2017); http://mysims3blog.blogspot.fi/2012/05/christian-icons-by-severinka.html (viitattu 17.5.2017); http://modthesims.info/download.php?t=513255 (viitattu 17.5.2017);

 https://www.thesimsresource.com/members/satrc1026/downloads/details/category/sims3-objects-furnishing-decor-paintingsposters/title/st-chinese-god-made-by-st/id/1073733/. (viitattu 17.5.2017)

[43] http://mysims3blog.blogspot.fi/2012/09/church-poses-by-cloudwalker-sims.html (viitattu 17.5.2017); http://peppersims3.blogspot.fi/2012/07/new-pose-request-pack-1.html (viitattu 17.5.2017); http://mysims3poses.blogspot.fi/2012/10/poses-rezos-by-eclipse.html (viitattu 17.5.2017)

Aineisto

The Sims 3-peli ja lisäosat Maailmanmatkaaja, SuperNatural, Iltahuvit, Unelmaduuni ja Vuodenajat sekä kamasetti Luksuslukaali.

[1] The Sims Wiki, http://sims.wikia.com/wiki (viitattu 14.5.2017), The Sims 3 – pelin virallinen sivusto, joka sisältää muun muassa keskustelu-, Exchange- ja Kauppa-sivut, http://www.thesim3.com (viitattu 14.5.2017) sekä Mod The Sims-sivusto, joka keskittyy käyttäjien luoman sisällön esittelyyn ja jakamiseen, http://modthesims.info/ (viitattu 14.5.2017)

Lähteet ja kirjallisuus

Graan, Taina. Virtuaalilähiöstä draaman näyttämöksi The Sims visuaalisena ja kerronnallisena työkaluna. Turun yliopisto, 2013.

Guthke, Karl Siegfried. The Gender of Death: A Cultural History in Art and Literature. Cambridge, U.K. ; New York: Cambridge University Press, 1999.

Lauwaert, Maaike. The Place of Play: Toys and Digital Cultures. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009.

Ripatti, Meri. Virtuaalilähiöstä draaman näyttämöksi The Sims visuaalisena ja kerronnallisena työkaluna. Pro gradu-tutkielma. Helsingin yliopisto, 2016.

Wark, McKenzie. Gamer Theory. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2007.

Wegenstein, Bernadette. The Cosmetic Gaze: Body Modification and the Construction of Beauty. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2012.

Internet-lähteet

Artsie-Simmer blogi. http://peppersims3.blogspot.fi/2012/07/new-pose-request-pack-1.html  (viitattu 17.5.2017)

Carl’s The Sims 3 Game Site. Strategy Guide, Wiki, Game Help & Walkthroughs for PC/Mac.

-http://www.carls-sims-3-guide.com/ (viitattu 14.5.2017)

-http://www.carls-sims-3-guide.com/careers/supernatural/fortuneteller.php (viitattu 17.5.2017)

-http://www.carls-sims-3-guide.com/lifetimewishes/ (viitattu 14.5.2017).

-http://www.carls-sims-3-guide.com/latenight/zodiaccompatibility.php (viitattu 17.5.2017)

-http://www.carls-sims-3-guide.com/skills/gardening/plants/deathflower.php (viitattu 17.5.2017)

-http://www.carls-sims-3-guide.com/seasons/fall.php . (viitattu 17.5.2017)

-http://www.carls-sims-3-guide.com/seasons/winter.php (viivattu 17.5.2017)

Fidigit-verkkolehti. Tom Chick: Homosexuality, religion, and laundry in The Sims 3. https://web.archive.org/web/20090626074721/http://fidgit.com/archives/2009/06/mj_chun_is_a_producer.php  (viitattu 14.5.2017)

Gamesindustry.biz-verkkolehti. The Sims 4 rated 18+ in Russia for same-sex relationships. Matthew Handrahan. 12.5.2014. http://www.gamesindustry.biz/articles/2014-05-12-the-sims-4-rated-18-in-russia-for-same-sex-relationships (viitattu 17.5.2017)

Kotaku-verkkolehti. Jason Schreler: EA Shuts Down Simcity Developer Maxis. http://kotaku.com/ea-shuts-down-simcity-developer-maxis-1689454903 (viitattu 14.5.2017)

Ladygeekgirl and Friends-blogi.  (12.2.2017) Oh, My Pop Culture Religion: House of Sim. https://ladygeekgirl.wordpress.com/2017/02/12/oh-my-pop-culture-religion-house-of-sim/ (viitattu 14.5.2017)

Mod The Sims.

-http://modthesims.info/ (viitattu 14.5.2017)

-http://modthesims.info/download.php?t=428999 (viitattu 17.5.2017)

-http://modthesims.info/download.php?t=448207. (viitattu 17.5.2017)

-http://modthesims.info/download.php?t=448207. (viitattu 17.5.2017)

-http://modthesims.info/d/465963  (viitattu 17.5.2017)

-http://modthesims.info/browse.php?tag=religion&go=Go&gs=2&f=38&gs=2 . (viitattu 17.5.2017)

-http://modthesims.info/d/411190 (viitattu 17.5.2017)

-http://modthesims.info/d/420985 . (viitattu 17.5.2017)

-http://modthesims.info/download.php?t=513255 (viitattu 18.5.2017)

My Sims 3 Blog.

-http://mysims3blog.blogspot.fi/2012/05/christian-icons-by-severinka.html (viitattu 17.5.2017)

-http://mysims3blog.blogspot.fi/2012/09/church-poses-by-cloudwalker-sims.html  (viitattu 17.5.2017)

-http://mysims3blog.blogspot.fi/2014/02/skeletal-screams-hijab-hatified-by.html  (viitattu 17.5.2017)

-http://mysims3blog.blogspot.fi/2012/09/cross-necklaces-by-severinka.html (viitattu 17.5.2017)

My Sims 3  Poses-blogi. http://mysims3poses.blogspot.fi/2012/10/poses-rezos-by-eclipse.html . (viitattu 17.5.2017)

N4G-peliuutissivusto –  Zoomin.TV:n tekemä haastetteluvideo. http://n4g.com/news/1570083/religion-in-the-sims-4-is-part-of-your-imagination (viitattu 14.5.2017)

The Sims 3 – virallinen sivusto

-http://www.thesims3.com/ (viitattu 14.5.2017)

-http://fi.thesims3.com/game/about (viitattu 14.5.2017)

-http://www.thesims3.com/exchange (viitattu 18.5.2017)

-http://store.thesims3.com/setsProductListing.html?catalogId=10143&categoryId=&scategoryId=12238&pcategoryId=12858&ppcategoryId=12238 (viitattu 17.5.2017)

http://modthesims.info/d/102672 (viitattu 17.5.2017)

The Sims Resource (TSR)

-http://www.thesimsresource.com/ (viitattu 17.5.2017)

-https://www.thesimsresource.com/workshop/.  (viitattu 17.5.2017)

-http://www.thesimsresource.com/ (viitattu 17.5.2017)

-https://www.thesimsresource.com/workshop/.  (viitattu 17.5.2017)

-https://www.thesimsresource.com/artists/Natalis/downloads/details/category/sims3-sets-clothing-female/title/-free-natalis-nuns-outfit-fa-ya/id/1065243/ . (viitattu 17.5.2017)

 -https://www.thesimsresource.com/members/satrc1026/downloads/details/category/sims3-objects-furnishing-decor-paintingsposters/title/st-chinese-god-made-by-st/id/1073733/ (viitattu 17.5.2017)

Sims Simlish – Your Comprehensive Simlish Guide http://learnsimlish.blogspot.fi/p/facts-about-simlish.html (viitattu 14.5.2017)

The Sims Wiki.

-http://sims.wikia.com/wiki/The_Sims_(series) (viitattu 14.5.2017)¨

-http://sims.wikia.com/wiki/Create_a_Sim (viitattu 14.5.2017)

-http://sims.wikia.com/wiki/Trait_(The_Sims_3) (viitattu 14.5.2017)

Youtube (gameplay-videot)

-https://www.youtube.com/watch?v=fFaLbnhprR4. (viitattu 17.5.2017)

-https://www.youtube.com/watch?v=JbaM4epE3ng (Viitattu 17.5.2017).

-https://www.youtube.com/watch?v=Iuq9oX3nBwI. (viitattu 17.5.2017)

-https://www.youtube.com/watch?v=sX3fFQsCrvY . (viitattu 17.5.2017)

Wikipedia

-https://fi.wikipedia.org/wiki/The_Sims_(pelisarja) (viitattu 14.5.2017)

-https://en.wikipedia.org/wiki/The_Sims_3 (viitattu 14.5.2017)

-https://fi.wikipedia.org/wiki/The_Sims_3  (viitattu 14.5.2017)