Warriors of Sunlight Smartin ja Campbellin teorioiden tarkastelun kohteena

Olli-Heikki Inkinen, Henri Raunio, Jarno Sandberg, Roope Syngelmä ja Anssi Vainikka

 

Johdanto

Työmme käsittelee Dark Souls –pelisarjassa esiintyvää uskontoa, Warriors of Sunlight. Tarkastelemme sitä Ninian Smartin seitsemän uskonnon ulottuvuuden kautta, minkä lisäksi tarkastelemme erikseen yhtä kyseisen uskonnon harjoittajaa, Solaire of Astoraa. Tutkimuskysymyksemme ovatkin: ”Kuinka Smartin uskonnon ulottuvuudet ilmenevät Warriors of Sunlight kovenantissa?” sekä ”Miten Joseph Campbellin monomyytin määritelmä soveltuu Solaire of Astoraan?”.

Smartin teorian mukaan uskonnon voi jakaa seitsemään eri ulottuvuuteen. Nämä ulottuvuudet ovat käytännön ja rituaalien ulottuvuus, kokemuksen ja tunteen ulottuvuus, kertomusten ja myyttien ulottuvuus, opin ja filosofian ulottuvuus, etiikan ja säädösten ulottuvuus, yhteisöjen ja instituutioiden ulottuvuus sekä materiaalinen ulottuvuus.[1]  Käsittelemme ulottuvuuksia eri järjestyksessä sekä osaa niistä keskenään yhdessä. Campbellin teoriaa käsittelemme omana osionaan.

Tutkimusaineistomme on Smartin ja Campbellin teosten lisäksi peräisin Dark Souls –peleistä itsestään. Viittaamme eri pelien sisältämiin esinekuvauksiin sekä pelihahmojen väliseen dialogiin. Esimerkkinä: ”Dark Souls III 2016, Warriors of Sunlight.” Viittauksesta löytyy pelin nimi, julkaisuvuosi sekä viitatun esinekuvauksen nimi. Esinekuvaukset sekä dialogit voi tarkistaa Dark Soulsin wiki-sivustoilta, joita olemme käyttäneet apuvälineenä. Olemme myös Dark Souls –pelejä pelaamalla varmistaneet, että wikien tiedot vastaavat pelien tietoja.

 

Yhteisöjen ja instituutioiden ulottuvuus

Tässä osuudessa kiinnitämme huomiomme Warriors of Sunlight -kovenantin sosiaaliseen ulottuvuuteen. Tarkastelemme jäsenten välistä kanssakäymistä, sekä esittelemme miten Warriors of Sunlight on ilmennyt yhteydessä muihin  Dark Souls -universumin instituutioihin.

Warriors of Sunlight on nimensä mukaisesti sotureiden uskonto. Se on myös sosiaalisesti aktiivinen uskonto, sillä sen toiminta rakentuu yhteisen taistelun ympärille. Warriors of Sunlightin toiminta on päämäärähakuista, ja kutsujan päämäärä on myöskin kutsutun Warriorin päämäärä, ja Warriorin voi kutsua kuka tahansa, riippumatta siitä mikä kutsujan päämäärä tai kovenantti on. Warriors of Sunlight auttaa kaikkia, jotka heidät kutsuvat. Tämä tarkoittaa sitä, että yksittäiset Warriorit voivat tietyissä tilanteissa olla myös toistensa vihollisia. Kutsujaa avustava Warrior saattaa nimittäin törmätä tilanteeseen, jossa toinen tai useampi Warrior hyökkää kutsujan maailmaan. Tällöinkin kutsutun Warriorin velvollisuus on auttaa kutsujaansa,[2] ja asettua hyökänneitä Warrioreja vastaan. Tässä tilanteessa Warriors of Sunlightin jäsenet asettuvat toisiaan vastaan, mutta kumpikaan osapuoli ei toimi itse kovenanttia vastaan.

Seuraavaksi siirrymme tarkastelemaan Warriors of Sunlightin ilmenemistä Dark Souls -pelien narratiivin osana. Warriors of Sunlight ei pidä sisällään järjestäytyneitä institutioonaalisia rakennelmia. He eivät omaa uskonnollia auktoriteetteja, esimerkiksi uskonnollisten oppineiden luokkaa.[3] Tällaisen sisäisen instituutionaalisen rakenteen puuttuminen tekee Warriors of Sunlightista kuitenkin äärimmäisen mielenkiintoisen tarkastelun kohteen. Smart esittää uskontojen sisäisen järjestyksen organisoituvan monin eri tavoin.[4] Warriors of Sunlight on esimerkki uskonnosta, jolla ei tarkkaa sisäistä organisaatioita ole. Tämä mahdollistaa kovenantin sulautumisen ympäröiviin sosialisiin ryhmittymiin. Käymme seuraavaksi läpi näitä institutionaalisia ilmentymiä Dark Souls -sarjan narratiivissa.

Warriors of Sunlightin juuret johtavat Dark Souls –maailman historian alkuaikoihin, jolloin Gwyn ja Anor London jumalat hallitsivat maailmaa. Gwynin esikoispoika oli lohikäärmeensurmaaja ja sodanjumala, jonka alaisuudessa toimi muita lohikäärmeensurmaajia. Tämän soturijoukon koosta ei ole selvää tietoa, mutta heitä oli ainakin kolme: Gwynin esikoispoika, eli Sun’s First Born, hänen uskollinen ”ensimmäinen ritarinsa”, sekä heidän alaisuudessa toiminut kolmas lohikäärmeensurmaaja.[5] Gwynin esikoinen kuitenkin poistui jumalten keskuudesta ja siirtyi lohikäärmeiden puolelle.[6] Aikojen saatossa Warriors of Sunlight -uskonto levisi myös ihmisten keskuuteen. Astora on pelien antamien tietojen perusteella ensimmäinen ihmisvaltakunta, jossa Warriors of Sunlight uskontoa harjoitettiin. Näistä jäsenistä tunnetaan ainoastaan yksi, Solaire of Astora.[7]

Aikakausien edetessä Warriors of Sunlight -kovenantin nimi muuttuu jostain tuntemattomasta syystä Heirs of The Suniksi. Heirs of the Sunin Sunlight Altar sijaitsee Harvest Valleyn alueella, joka Dark Souls II -tapahtumien aikaan sijaitsee valtakunnassa nimeltään Drangleic.[8] Drangleicin alueella ei kuitenkaan ole muita merkkejä Heirs of The Sunin toiminnasta, joten Sunlight Altarin pystyttäjät ovat hämärän peitossa. Alueella kuitenkin tiedetään toimineen joukko Forossalaisia palkkasotureita.[9] Forossa oli valtakunta, jonka toiminta perustui sodankäynnille.[10] Forossalaiset leijonaritareina tunnetut soturit seurasivat sodanjumalaa, jota he kutsuivat nimellä Faraam. Lukuisten sotien seurauksena Forossan valtakunta kuitenkin hajosi,[11] ja leijonaritarit päätyivät toimimaan palkkasotureina muissa valtakunnissa, kuten Drangleigissa.[12] On mahdollista, että Forossan leijonaritarit tunnustivat Heirs of the Sun -uskontoa, kutsuen Gwynin esikoista ja sodanjumalaa nimellä Faraam. Jos leijonaritarit olivat Heirs of The Sunin jäseniä, on mahdollista, että he toivat uskontonsa mukanaan Drangleiciin, ja pystyttivät sinne Sunlight Altarin.

Kolmas instituutio, johon liittyneenä Warriors of Sunlight ilmenee on Dark Souls III -pelissä esiintyvä Lothricin ritarikunta.[13] Lothricissa kovenantti tunnetaan taas tutulla Warriors of Sunlight nimikkeellä ja sen Sunlight Altar sijaitsee Lothricin ritarien kasarmilla.[14] Lothricin ritarit ovat mielenkiintoisia institutionaalisen ulottuvuuden kannalta siksi, että heidän kauttaan Warriors of Sunlight -usko vaikuttaa osana Lothricin yleistä valtiollista rakennetta. Näin ollen Warriors of Sunlight omaa käytännössä virallisen aseman Lothricissa, vaikka se ei ole valtakunnan yleinen uskonto.[15] Lothricin ritarit tunnustavat Warriors of Sunlight -uskontoa, mutta he ovat ensisijaisesti vastuussa Lothricin kuningashuoneelle, ja täten velvoitettuja toimimaan Lothricin kuninkaan käskyjen mukaisesti.[16]

Kanssakäyminen lohikäärmeiden kanssa vaikuttaa myös olevan olennainen osa Warriors of Sunlight -uskonnon sosiaalista ulottuvuutta. Gwynin esikoispoika oli lohikäärmeensurmaaja, joka kääntyi lohikäärmeiden puolelle ja Lothricin ritarit olivat alunperin lohikäärmeiden metsästäjiä, mutta päätyivätkin kesyttämään niitä.[17] Dark Souls I -pelin Sunlight Altarin läheisyydessä pelaaja törmää lohikäärmeeseen.[18] Näin käy myös Dark Souls III -pelissä Lothricin kasarmeilla, jossa kaksi lohikäärmettä  puolustavat pääsyreittiä alueelle, jossa Sunlight Altar sijaitsee.[19]

Kuten edellä esitellyt instituutiot osoittavat, on Warriors of Sunlight ja taistelua ihannoivia henkilöitä viehättävä uskonto. Warriors of Sunlightin yksittäisten jäsenten päämäärät saattavat erota toisistaan paljonkin, mutta he taistelevat silti yhdessä, välillä jopa toisia Warrioreja vastaan. Kuten narratiivi osoittaa, Warriors of Sunlight on myös kykenevä muodostamaan ja ylläpitämään pitkäaikaisia palvelussuhteita Dark Souls -maailman instituutioiden kanssa.

Kertomusten ja myyttien ulottuvuus

Tässä osiossa pureudumme Warriors of Sunlightin narratiiviseen ulottuvuuteen. Smartin mukaan uskontojen keskeisillä kertomuksilla voi olla uskonnolle historiallista painoarvoa, sillä ne usein ymmärretään tosina kuvauksina jostain historian ajanjaksosta, tai historiaa edeltävästä ajasta.[20] Warriors of Sunlightin kertomuksellinen ulottuvuus on osaltaan myös kuvaus Dark Souls maailman historiasta, sillä se kuvaa tosiasioita, jotka myös Warriors of Sunlight -uskonnon ulkopuoliset tahot tietävät todeksi. Lähtiessämme esittelemään Warriors of Sunlight -narratiivin ulottuvuutta, emme tule pelkästää kuvanneeksi uskonnollista narratiivia vaan myös tapahtumia, joilla on ollut suuri vaikutus Dark Souls -maailman historiassa.

Warriors of Sunlightin narratiivin keskiössä on henkilö, josta käytetään nimeä Sun’s First Born. Hän oli jumala Gwynin esikoispoika.[21] Hänellä oli tiettävästi kolme sisarrusta: Gwynevere,[22] Gwyndolin[23] ja Filianore.[24] Esikoispoikaa palvottiin sodanjumalana ja hän oli taitava soturi, käyttäen taistelussa suurta miekkakeihästä.[25] Esikoispoika oli myös perillinen isänsä Gwynin Sunlight-voimalle.[26] Sunlight ilmenee salamana, ja tätä salamaa voidaan käyttää tehokkaana aseena.[27] Esikoispoika omaksui perimänsä Sunlight-voiman  käyttöönsä, liittäen sen muun muassa keihääseensä.[28]

Anor London jumalat, heidän alaisuudessaan toimivat ritarit ja pygmikaupunki Ringed Cityn ritarit[29] kävivät pitkää ja raskasta sotaa maailmaa hallinneita ikuisia lohikäärmeitä vastaan.[30] Vain Sunlightista johdettu salama paljastui tehokkaaksi aseeksi lohikäärmeitä vastaan, sillä salama mahdollisti lohikäärmeiden kivisten suomujen lävistämisen.[31]  Gwynin esikoispoika toimi Anor London lohikäärmeensurmaajien joukoissa johtaen heitä, palveluksessaan muun muassa kuuluisa ritari Dragonslayer Ornstein.[32] Anor London joukot onnistuivat lopulta tuhoamaan ikuiset lohikäärmeet,[33] mutta pieni osa lohikäärmeistä selvisi sodasta hengissä.[34] Anor London voitto lohikäärmeistä aloitti yleisen kukoistuksen aikakauden, joka tunnetaan nimellä Age of Fire.[35]

Gwynin esikoispojan kerrotaan kuitenkin kunnioittaneen ainoastaan taistelua ja aseita. Tämä sai hänet kääntämään selkänsä jumalille[36] ja liittoutumaan lohikäärmeiden kanssa.[37] Anor London jumalia tämä puolien vaihto loukkasi syvästi ja tämän vuoksi esikoispojan asema sodanjumalana mitätöitiin, sekä hänen nimensä poistettiin historiankirjoista.[38] Tästä syystä esikoispojan syntymänimestä ei ole tietoa.

Liittouduttuaan lohikäärmeiden kanssa Gwynin esikoispoika ystävystyi Stormdrake-nimiseen lohikäärmeeseen, ja he taistelivat yhdessä lukemattomissa taisteluissa.[39]  Uudeksi kodikseen entinen sodanjumala omaksui vuorenhuipun nimeltä Archdragon Peak, jossa hän elää lohikäärmeiden jälkeläisten keskuudessa. Jonain tuntemattomana ajankohtana Dragonslayer Ornstein lähti etsimään entistä aseveljeään ja saavuttikin Archdragon Peakin, mutta Ornsteinin seuraavat vaiheet ovat hämärän peitossa.[40] Vaikka sodanjumala jätti alkuperäiset toverinsa taakseen, hänen kerrotaan silti vielä valvovan hänelle uskollisten sotureiden tekemisiä. Tämä uskollisten sotureiden joukko tunnetaan nimellä Warriors of Sunlight.[41]

Mielenkiintoista narratiivin ulottuvuuden kannalta on se, että pelaajalla on mahdollisuus asettaa itsensä osaksi Gwynin esikoispojan tarinaa. Pelaaja pystyy nimittäin matkaamaan Archdragon Peakiin, ja kohtaamaan sodanjumalan taistelussa. Taistelu esikoispoikaa vastaan on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa taistellaan Stormdrakea ja tällä ratsastavaa esikoispoikaa vastaan. Kun Stormdrakea on haavoitettu tarpeeksi, seuraa välinäytös, jossa Stormdrake kaatuu. Entinen sodanjumala laskee kätensä hetkeksi Stormdraken sarvelle hyvästellen vanhan ystävänsä. Tämän jälkeen hän antaa Stormdrakelle armoniskun miekkakeihällään, samalla absorboiden Stormdraken sielun itseensä. Tämä johtaa taistelun toiseen vaiheeseen, jossa pelaaja taistelee itse Gwynin esikoispoikaa, sodanjumalaa ja Warriors of Sunlight-kovenantin johtajaa vastaan. Esikoispojasta käytetään tässä vaiheessa nimitystä Nameless King ja hän taistelee pelaajaa vastaan Sunlightin voimalla, iskien esimerkiksi salamia miekkakeihäänsä päästä. Taistelu päättyy Sun’s First Bornin surmaamiseen, ja palkkioksi voitosta pelaaja saa käsiinsä Nameless Kingin sielun.[42]

Kokemuksen ja tunteen ulottuvuus

Uskonnolliset kokemukset vaikuttavat merkittävästi uskonnollisten traditioiden muotoutumiseen ja kehitykseen. Hyviä esimerkkejä tästä ovat esimerkiksi Paavalin kääntymiskokemus sekä Buddhan kokemus valaistumisesta. Ymmärtääkseen uskonnollista traditiota on Smartin mukaan olennaista tavoittaa ne emootiot ja kokemukset, joita uskonto saa aikaan jäsenissään. Emootiot ja kokemukset antavat uskonnolle keskeisen aineksen. Esimerkiksi rituaalit ja oppi tuntuisivat kovin merkityksettömiltä ja latteilta, jos ne eivät saisi ihmisissä aikaan emootioita ja kokemuksia.[43]

Luonnehtiessaan uskonnollisia kokemuksia Smart viittaa Rudolf Oton (1869‒1937) luomaan käsitteeseen numeeninen.[44] Käsite viittaa tunteeseen, jossa jokin selittämätön yhtäaikaisesti sekä vetää puoleensa että herättää kunnioituksensekaista pelkoa. Tämä on Smartin mukaan onnistunut kuvaus monista emootioista ja kokemuksista uskonnollisten traditioiden piirissä.[45]

Dark Souls -pelisarjassa emootion ja kokemuksen ulottuvuutta määrittää pitkälti yhteisöllisyys. Mahdollisia emootioita voivat olla esimerkiksi auttamisen ilo, yhdessä onnistuminen ja epäonnistuminen sekä halu yrittää uudestaan, mikäli epäonnistutaan. Monelle autetulle pelaajalle saattaa herätä niin sanottu ”antaa hyvän kiertää” -mentaliteetti. Tällöin pelaajat haluavat myös auttaa toisia pelaajia. Emootiot voivat olla myös aivan jotain muuta, sillä ne ovat hyvin pelaaja- ja tilannekohtaisia.

Yhteisöllisyys nousee siitä, että Warriors of Sunlight -kovenantin jäsenet pitävät esikuvanaan Gwynin esikoista. Hän on sodanjumala, joka kääntyi taistelussa isäänsä vastaan asettumalla lohikäärmeiden puolelle. Tämän seurauksena isä Gwyn pyyhki poikansa nimen historiankirjoista, ja esikoinen menetti jumalaisen asemansa.[46] Esikoinen edustaa sodanjumalana soturillisuutta, johon jokaisen kovenantin soturin tulisi pyrkiä. Lisäksi hän edustaa tietynlaista kunniallisuutta ja toverillisuutta. Kun esikoisen kanssataistelija surmattiin taistelussa, esikoinen kunnioitti tämän muistoa. Kovenantin voi tässä mielessä nähdä enemmänkin faniyhteisönä kuin niinkään uskontona, koska kovenantti ei palvo esikoista jumalana, vaan pitää tätä juurikin esikuvanaan. Tätä tukee se, että esikoista vastaan voi pelissä taistella (optional boss fight).[47] Vaikka esikoisen surmaa taistelussa, hänen kuolemansa ei vaikuta millään lailla kovenantin statukseen.

Opin ja etiikan ulottuvuus

Opillisella ulottuvuudella on merkittävä sijansa suurissa uskontotraditioissa. Tähän on Smartin mukaan kaksi syytä. Uskon tulee ensinnäkin mukautua ympäröivään maailmaan. Lisäksi taustalla on osittain se, että valtaosa traditioiden johtajista on korkeakoulutettuja, jolloin he pyrkivät löytämään uskolleen älyllisiä perusteluita. Opillinen ulottuvuus painottuu suhteessa muihin ulottuvuuksiin tutkittaessa uskontojen historiaa, mikä on Smartin mukaan oletettavaa, sillä valtaosa uskontojen historiaa valaisevasta tiedostamme on väistämättä peräisin yläluokan oppineiden laatimista lähteistä.[48]

Opillinen ulottuvuus vaikuttaa uskonnollisen tradition arvopohjaan muovaten sen maailmankuvaa sekä käsitystä kuolemanjälkeisestä kohtalosta ja jumaluudesta. Uskonnolliseen traditioon sisällytettyä säännöstöä voidaan Smartin mukaan kutsua sen eettiseksi ulottuvuudeksi. Esimerkiksi buddhalaisuudessa tätä vastaa universaali moraalisäännöstö viisi ohjetta.[49] Olemmekin yhdistäneet tässä osiossa eettisen ja opillisen ulottuvuuden tarkastelun.

Warriors of Sunlight -kovenantin keskeinen tehtävä on päämäärähakuinen yhteistyö. Etiikka muotoutuu päämäärän mukaan. Kaikki, mikä edesauttaa muut kutsuneen pelaajan onnistumista pelissä etenemisessä, on oikein. Tämä kuvastuu hyvin kovenantin omassa tunnuksessa: “Warriors of Sunlight are brilliantly beaming co-operators who place their golden signatures to help those in need, for it is their duty to deliver a great conquest to their summoner“.[50]

Liittyäkseen kovenanttiin pelaajalla tulee olla riittävästi uskoa. Kun uskoa on riittävästi ja pelaaja polvistuu alttarille rukoilemaan, hän voi liittyä kovenanttiin.[51] Liityttyään Warriors of Sunlight -kovenanttiin, pelaaja voi tehdä kovenantin oman tervehdyksen nimeltä Praise the Sun, jolla kovenantin jäsenet tervehtivät toisiaan.[52] Myös loihdittava ihme nimeltä Sunlight Spear on opittavissa ainoastaan kovenantin jäsenillä.[53] Oppiakseen loihtimaan tämän, pelaajalla on oltava riittävästi uskoa, uhrattavana riittävästi Sunlight Medal -esineitä sekä Gwynin sielu, jonka saa surmaamalla pelin loppuvastuksen Gwynin, ja riittävän korkea sotilasarvo kovenantissa.[54] Pelisarjan ensimmäisessä osassa pelaaja menettää kyvyn loihtia kyseisen ihmeen, jos hän pettää kovenanttinsa eroamalla siitä.[55] Voimme havaita näissä kovenantin piirteissä selviä samankaltaisuuksia todellisen maailman uskontotraditioiden kanssa (esimerkiksi karismaattisten suuntien uskovien kaste sekä vanhoillislestadiolaisten Jumalan terve -tervehdys ja seurakuntaoppi).

Materiaalinen ja rituaalien ulottuvuus

Ninian Smart esittelee materiaalista ulottuvuutta jatkumona uskonnon sosiaaliselle ja institutionaaliselle ulottuvuudelle. Materiaalisen ulottuvuuden kautta uskonnolliset yhteisöt ja instituutiot voivat tuoda taiteen, arkkitehtuurin tai vaikkapa arkisten esineiden avulla esille omia oppejaan, arvojaan tai tarinoitaan. [56] Warriors of Sunlightin kovenantissa materiaalinen ulottuvuus ei näyttäydy täysin samalla tavalla, kuin perinteisissä tosi maailman uskonnoissa. Vahvimmin

Näkyvillä olevat materiaaliset piirteet ovat kovenantin käytössä olevat Sunlight Altarit ja Sunlight Medalit. Pelaaja ei saa tarkalleen tietää, ketkä nämä Sunlight Altarit ovat pystyttäneet, mutta ne toimivat eräänlaisina pyhinä paikkoina kovenantin jäsenille. Samoin Sunlight Medalit, joita pelaaja saa autettuaan muita pelaajia tappamaan jonkin alueen päävastuksen, vain ilmestyvät pelaajalle, eikä niitä saada esimerkiksi erityisesti joltakin kovenantin jäseneltä. Sunlight Medalien kerääminen kuitenkin liittyy kiinteästi kovenantin arvoasteikossa nousemiseen. Pelaajilla on myös mahdollisuus hankkia Warriors of Sunlightiin liittyviä varusteita hahmolleen. Tällaisia ovat esimerkiksi rengashaarniska, jonka etupuolelle on maalattu kovenantin tunnus.[57] Tällaista samanlaista haarniskaa pelisarjassa käyttää myös Solaire of Astora, joka on yksi Warriors of Sunlightin jäsenistä.

Materiaalinen ja rituaalinen ulottuvuus liittyvät kiinteästi yhteen Warriors of Sunlightissa. Ninian Smart kuvaa rituaalista ulottuvuutta myös käytännön ulottuvuudeksi. Hän tarkoittaa siis käytäntöjä, joita uskontojen piirissä harjoitetaan. Näistä käytännöistä hyvänä esimerkkinä voi toimia vaikkapa rukoileminen.[58] Warriors of Sunlightin tapauksessa rituaalisen ulottuvuuden voisi esittää pelkistetysti tapahtumana, jossa pelaaja tarjoaa Sunlight Medalin Sunlight Altarilla ja nousee kovenantin arvoasteikossa korkeammalle. Kovenantin auttamistehtävän takia rituaaliin voi kuitenkin sisällyttää myös toisten pelaajien auttamisen kutsuttaessa. Toisia pelaajia auttamalla Warriors of Sunlightin jäsenet pääsevät keräämään itselleen Sunlight Medaleita. Saapuessaan toisen pelaajan peliin kovenantin jäsenet tekevät kovenantin tunnuksena toimivan ”Praise the Sun” -tervehdyksen. Tämän jälkeen he kulkevat autettavan pelaajan mukana ja useimmiten auttaminen päättyy alueen päävastuksen kanssa taistelemiseen. Jos Warriors of Sunlightin jäsen auttaa toista pelaajaa pääsemään eteenpäin tämän pelissä, hän saa Sunlight Medalin palkinnoksi.

Solaire of Astora sankarimyyttinä

Teoksessaan Sankarin tuhannet kasvot Joseph Campbell esittelee monomyytin maailman eri uskontoperinteissä esiintyvien esimerkkimyyttien avulla. Campbell jakaa myytin rakenteen kolmeen osaan. Nämä osat ovat ero, initiaatio ja paluu.[59] Kaava esiintyy Campbellin mukaan siirtymäriiteissä myyttien ohella, ja siirtymäriiteillä ja seremonioilla on myyttien kanssa tiivis yhteys Campbell jakaa kolmiosaisen sankarin matkan vielä pienempiin osiin myyteissä yleisesti esiintyvien samankaltaisten elementtien mukaan. Tämä tarkempi jaottelu koostuu seitsemästätoista osasta. Campbell katsoo sankarimyyttien olevan tärkein myyttien lajityyppi

Ensimmäinen elementti Solairen sankarimyytissä on hänen kutsunsa seikkailuun. Solairesta pelaajalle välittyvässä kuvassa erottuu selkeä kutsumus, jonka takia Solaire on lähtenyt seikkailuunsa, ja sattuu pelaajan matkalle. Solaire omasta tahdostaan valitsi kuolemattomuuden, joka yleisesti mielletään kiroukseksi.[60] Hänen kutsumuksensa on löytää aurinko ja tuntea sen valo. Dark Souls 3 -pelissä esiintyvä Warriors of sunlight- konvenantin taustat selkeyttävät tätä oppijärjestelmää, jonka takia Solaire on matkaansa päätynyt.[61] Ensimmäisessä Dark Souls -pelissä Solairen vakaumus esitetään hyvin selkeästi pelaajalle, pelaajan ja Solairen käymässä dialogissa: “I am Solaire of Astora, an adherent to the Lord of Sunlight. Now that I am Undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn, to seek my very own sun!”[62]

Sankarimyyteissä esiintyy usein jonkinlainen yliluonnollinen auttaja.[63] Solairen tapauksessa apuna hänellä toimii pelin päähahmo ”The Chosen Undead”, vaikkakin Solaire esiintyy pelaajan näkökulmasta auttajana. Yhteistyö on Solairen toimintatapa, joka toimii Dark Souls 3 -pelin Warriors of Sunlightien esimerkkinä. Yliluonnollinen apu voidaan katsoa myös olevan Solairen horjumaton usko, joka auttaa häntä auringon etsimisen tiellä.

Ensimmäisen kynnyksen ylittäminen on Campbellin monomyytin elementeistä se, joka johtaa sankarin pois hänen tavallisesta ympäristöstään. Sankari kohtaan portinvartijan, joita on ihmisten maailman rajamailla, ja niiden takana on ”pimeä, tuntematon ja vaarallinen maailma”, jossa oman yhteisön suojelus ei ole läsnä.[64] Pimeä ja tuntematon on Dark Souls -pelisarjan kantava teema.   Solaire ja pelaaja (the Chosen Undead) kohtaa vastuksia, jotka vartioivat tuonpuoleista, maailmaa, jossa pelaajan tehtävänä on sytyttää ”ensimmäinen liekki” uudestaan, jotta pelin jumalhahmojen aikaansaama maailmanjärjestys voisi jatkua.

Solairen ja pelaajan yhteisessä matkassa on yksi hyvin mielenkiintoinen elementti. Joseph Campbell esittää myytin elementin: Valaan vatsassa. Tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäisen kynnyksen ylittäessään sankari saattaa olla sellaisessa tilassa, että hänen voi olettaa olevan kuollut, tai pahasti haavoittunut, jolloin myytissä on täten hyvin jännitystä luova elementti.[65] Dark Soulsissa kuolemisella on merkitys. Kohdatessaan uuden vastustajan ensimmäistä kertaa pelaaja usein kuolee muutaman kerran ennen voiton saavuttamista. Kuoleman ja inkarnaation avulla pelaaja oppii virheistään ja vastustajansa heikkouden. Normaali kuolevainen ei tähän kykenisi. Kuolemisella on pelin taustatarinan kannalta erittäin suuri merkitys. Solaire ja pelaaja, ”valittu Kuolematon” ovat kuolemaan kykenemättömiä entiteettejä, jotka kantavat ”Darksigniksi” kutsuttua kirousta:

“The Darksign signifies an accursed Undead. Those branded with it are reborn after death, but will one day lose their mind and go Hollow. Death triggers the Darksign, which returns its bearer to the last bonfire rested at, but at the cost of all humanity and souls.”[66]

Sankarin matkassa ensimmäisen kynnyksen ylittämisen jälkeen seuraa Campbellin mukaan koetusten tie.[67] Sankaria odottaa toinen toistaan vaikeampia vastuksia.[68] Kuten myös muille videopeleille, on koetusten tie Dark Souls -pelisarjassa vahvasti läsnä oleva elementti. Pelaaja saa vastaansa toinen toistaan vaikeampia vastustajia, joiden päihittämiseen voi saada usein apua Solairelta. Pelaajan ja Solairen matkat kietoutuvat monessa kohtaa melko vahvasti yhteen.

Kohtaaminen jumalattaren kanssa on Campbellin monomyyttiteorian elementti, joka viittaa kohtaamiseen feminiinisen hahmon kanssa, joka on jollain tavalla elämää ylläpitävä olento.  Campbell viittaa pienen lapsen äitisuhteeseen viittaavaan analogiaan, joka pienen lapsen vaeltaessa varjeluksen ulkopuolella on varjeleva hahmo.[69] Dark Souls -peleissä niin sanotut Firekeeperit pitävät yllä tulta, joka on Dark Souls -peleissä pelin kannalta tärkeä elementti. ”Bonfiret” toimivat samalla välietappeina (checkpoint) pelissä, ja ovat myös pelin narratiivin kannalta hyvin olennainen osa.[70] Pelaaja saattaa olla kuolematon, mutta kuolematonta uhkaa ihmisyyden menettäminen, jonka ylläpitämisessä tulella on olennainen rooli.

Solairen matkan päämäärän saavuttaminen jää täyttämättä. Hän ei löydä etsimäänsä aurinkoa, ainakaan todellista sellaista. Solairen tarinalla on kaksi vaihtoehtoista lopetusta, joista toinen johtaa siihen, että Solairen ihmisyys katoaa, mutta Solaire luulee löytäneensä aurinkonsa. Paremmassa lopetuksessa Solaire toteaa, ettei löytänyt aurinkoaan, mutta jatkaa pelaajan auttamista.[71] Campbell mainitsee tehtävän täyttämisen elementin, ja nimeää sen ylimmäksi siunaukseksi.[72] Tämä myytin melko perustavanlaatuinen elementti näyttäytyy hyvin käänteisellä tavalla Dark Soulsin synkässä tarinassa. Pelaajankin tarinan päätös on hyvin kyseenalainen, ja siitä ei voisi puhua siunauksena. Dark Soulsissa tuonpuoleisesta palaamisen elementtiä ei juurikaan ole. Sankari joko sytyttää ensimmäisen liekin uudelleen olemalla itse sen polttoaine tai aloittaa uuden pimeyden aikakauden ja on sen pimeyden ruhtinas.[73] Päätöksellä ei oikeastaan ole mitään väliä, sillä pelisarjan aikakäsitys on syklinen. Tuli palaa loppuun, on pimeää, ja jossain vaiheessa tuli syttyy uudelleen.

Lopuksi

Esseemme tavoite on ollut esitellä lukijoillemme Warriors of Sunlight –kovenantti, niin kuin se käyttämiemme teorioiden kautta ilmenee. Tarkoituksemme ei ole ollut todistella Warriors of Sunlightin  olevan uskonto, vaan pikemminkin ymmärtää ja esitellä kovenantin osia, sekä niiden muodostamaa kokonaisuutta. Osaltaan esseemme on myös ollut uskontotieteellisen pelitutkimuksen kokeilu. Esseemme on nimittäin esimerkki siitä, miten laajalti käytettyjä, kenties hieman vanhanaikaisiakin teorioita voidaan soveltaa uudenlaisessa uskontotieteen tutkimuskentässä. Uskomme, että lähestymistapaamme on mahdollista soveltaa muihinkin Dark Souls –maailman ilmiöihin, kuin myös muiden pelien tutkimukseen.

 

Viitteet

[1] Smart 2005, 14-22.

[2] Dark Souls III 2016, Warriors of Sunlight.

[3] Pelisarja ei sisällä mainintoja tällaisista uskonoppineiden luokista.

[4] Smart 2005, 21.

[5] Dark Souls III 2016, Sacred Oath.

[6] Dark Souls III 2016, Dragonslayer Swordspear

[7] Dark Souls 2011, Astora on ainoa ihmisten valtakunta, jonka yhteydessä kovenantti mainitaan.

[8] Dark Souls II 2014, Harvest Valley.

[9] Dark Souls II 2014, Vengarl of Forossa.

[10] Dark Souls II 2014, Vengarl of Forossa.

[11] Dark Souls II 2014, Faraam Armor set.

[12] Dark Souls II 2014, Bandit Axe.

[13] Dark Souls III 2016, Lightning Urn.

[14] Dark Souls III 2016, Dragon Barracks.

[15] Dark Souls III 2016, Lothricin ainoa virallinen hallinnollinen ideologia on nimeltään Three Pillars.

[16] Dark Souls III 2016, Knight’s Ring.

[17] Dark Souls III 2016, Lightning Urn.

[18] Dark Souls 2011, Undead Parish.

[19] Dark Souls III 2016, Dragon Barracks.

[20] Smart 2005, 17.

[21] Dark Souls III 2016, Ring of the Sun’s First Born.

[22] Dark Souls III 2016, Sun Princess Ring.

[23] Dark Souls 2011, Darkmoon Seance Ring.

[24] Dark Souls III: The Ringed City 2017, Small Envoy Banner ja Spears of the Church.

[25] Dark Souls III 2016, Dragonslayer Swordspear.

[26] Dark Souls III 2016, Ring of the Sun’s First Born.

[27] Dark Souls 2011, Sunlight Blade.

[28] Dark Souls III 2016, Dragonslayer Swordspear.

[29] Dark Souls III: The Ringed City 2017, Dragonhead Greatshield.

[30] Dark Souls 2011, Introduction Cutscene.

[31] Dark Souls III 2016, Great Lightning Spear.

[32] Dark Souls III 2016, Dragonslayer Spear.

[33] Dark Souls 2011, Introduction Cutscene

[34] Dark Souls pelisarjassa tavataan useita lohikäärmeitä ja heidän jälkeläisiään.

[35] Dark Souls 2011, Introduction Cutscene.}

[36] Dark Souls 2011, Great Lightning Spear.

[37] Dark Souls III 2016, Storm Curved Sword.

[38] Dark Souls III 2016, Ring of the Sun’s First Born.

[39] Dark Souls III 2016, Storm Curved Sword.

[40] Dark Souls III 2016, Dragonslayer Armor Set. Ornsteinin haarniska, joka löytyy läheltä Nameless King –taistelua.

[41] Dark Souls 2011, Sunlight Medal.

[42] Dark Souls III 2016, Nameless King.

[43] Smart 2005, 19.

[44] Sana numeeninen tulee latinan sanasta numen, joka tarkoittaa henkeä.

[45] Smart 2005, 15-16.

[46] Dark Souls 2011, Ring of the Sun’s First Born ja Dark Souls III 2016, Dragonslayer Swordspear.

[47] Dark Souls III 2016, Nameless King.

[48] Smart 2005, 19.

[49] Smart 2005, 19.

[50] Dark Souls III 2016, Warrior of Sunlight.

[51] Dark Souls III 2011, Warrior of Sunlight. Mielenkiintoista kyllä tätä, FTH-kykyvaatimusta ei ole muissa sarjan peleissä. Ks. viite 46.

[52] Dark Souls 2011, Warrior of Sunlight.

[53] Dark Souls 2011, Warrior of Sunlight.

[54] Dark Souls 2011, Great Lightning Spear ja Soul of Gwyn, Lord of Cinder.

[55] Dark Souls 2011, Warrior of Sunlight.

[56] Smart 2005, 22-23.

[57] Dark Souls III 2016, Armor of the Sun Set.

[58] Smart 2005, 14.

[59] Campbell (1990) [1949], 41.

[60] Dark Souls, 2011.

[61] Dark Souls, 2011.

[62] Dark Souls, 2011.

[63] Campbell (1990) [1949], 72.

[64] Campbell (1990) [1949], 80.

[65] Campbell (1990) [1949], 88-89.

[66] Dark Souls, 2011.

[67] Campbell (1990) [1949], 93.

[68] Campbell (1990) [1949], 93.

[69] Campbell (1990) [1949], 106.

[70] Dark Souls, 2011.

[71] Dark Souls, 2011.

[72] Campbell (1990) [1949], 153-154.

[73] Dark Souls, 2011.

Lähde- ja kirjallisuusluettelo

Lähteet ja apuneuvot

From Software 2011 Dark Souls. Eurooppa: Namco Bandai Games JP

From Software 2014  Dark Souls II. Eurooppa: Namco Bandai Games JP

From Software 2016 Dark Souls III. Eurooppa: Namco Bandai Games JP

From Software 2017 Dark Souls III: The Ringed City. Eurooppa: Namco Bandai Games JP

Dark Souls wiki-sivustot:

Dark Souls http://darksouls.wiki.fextralife.com/Dark+Souls+Wiki

Dark Souls II http://darksouls2.wiki.fextralife.com/Dark+Souls+2+Wiki

Dark Souls III, myös The Ringed Cityn tiedot. http://darksouls3.wiki.fextralife.com/Dark+Souls+3+Wiki

 

Kirjallisuus

Campbell, Joseph. 1990 [1949] Sankarin tuhannet kasvot. Helsinki: Otava

Smart, Ninian. 2005   Uskontojen maailma. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy