Kurssitiedot (2014)

Geotieteiden ja maantieteen laitos sekä sosiaalitieteiden laitos järjestävät syksyllä 2014 periodissa 1 kaupunkikulttuuria ja uusia toimijoita käsittelevän syventävien opintojen valinnaisen kurssin.

Kurssin kohderyhmänä ovat maantieteen pääaineopiskelijat, erikoistumisalana kulttuurimaantiede. Lisäksi kurssi soveltuu aluetieteen ja sosiologian pääaineopiskelijoille syventävien opintojen valinnaiseksi kurssiksi.

Kurssilla perehdytään kaupunkikulttuuriin ja uusiin kulttuuri-, kaupunginosa- ja muihin yhteiskunnallisiin toimijoihin sekä ilmiöihin teorioiden ja oman toiminnan kautta. Tavoitteena on ymmärtää näiden ilmiöiden yhteys laajempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin. Luentojen lisäksi kurssilla syvennytään tilojen väliaikaiskäyttöön järjestämällä kaupunkikulttuuritapahtuma käytöstä poistetussa Meilahden taidemuseossa 10.-12.10.2014. Suoritus edellyttää aktiivista osallistumista kaikkiin kurssin osa-alueisiin.

Kurssi-ilmoittautumiseen sisältyy ennakkotehtävä, jonka ohjeistus on alla. Ilmoittautuminen tapahtuu Weboodissa ja aukeaa 1.8.2014. Ilmoittautuminen päättyy 15.8.2014 klo 16:00. Tervetuloa kurssille!

Lisätietoa:

Rami.Ratvio@helsinki.fi, kulttuurimaantieteen yliopistonlehtori, geotieteiden ja maantieteen laitos
Lasse.Tarkiainen@helsinki.fi, sosiaalitieteiden laitos
Aino.Kuusimaki@helsinki.fi, geotieteiden ja maantieteen laitos

KURSSIN TIEDOT

Kurssin nimi:

563351, Kaupunkikulttuuri ja uudet toimijat (5 op)

Kohderyhmä:

Maantieteen pääaineopiskelijat, erikoistumisalana kulttuurimaantiede. Soveltuu myös aluetieteen ja sosiologian pääaineopiskelijoille syventävien opintojen valinnaiseksi kurssiksi. Kurssille otetaan mukaan noin 20 opiskelijaa. Tarvittaessa karsintaperusteena ovat suoritetut opinnot.
Edeltävät opinnot: Jokin näistä opintojaksoista:
50036 Suomenkielinen kypsyysnäyte LuK
50037 Ruotsinkielinen kypsyysnäyte LuK

Tavoite

Opiskelija ymmärtää yhteiskunnalliseen toimintaan ja osallistumiseen liittyvää kehitystä ja sitä koskevia teorioita. Kenttätyöosuudessa paneudutaan kaupunkitapahtuman järjestämiseen. Opiskelija osaa hyödyntää menetelmällisiä tietoja ja taitoja tutkimuksessa sekä kaupunkitapahtuman tuotannossa.

Sisältö

Erityisesti urbaaneilla alueilla viime vuosina uusi kulttuuri- ja muu yhteiskunnallinen toiminta on syntynyt kaupunkiliikkeiden, verkostojen ja joustavien ryhmien tuottamana. Kurssilla perehdytään kaupunkikulttuuriin ja uusiin kulttuuri-, kaupunginosa- ja muihin yhteiskunnallisiin toimijoihin teorioiden ja oman toiminnan kautta. Lisäksi kurssilla pohditaan näiden toimijoiden merkitystä aluekehityksessä ja kaupunkisuunnittelussa. Kurssi sisältää asiantuntijavieraiden pitämiä luentoja sekä erilaisiin toimijoihin tutustumista kenttätöiden kautta.

Luentojen lisäksi kurssilla syvennytään tilojen väliaikaiskäyttöön järjestämällä kaupunkikulttuuritapahtuma käytöstä poistetussa Meilahden taidemuseossa 10.-12.10.2014 yhteistyössä Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskuksen ja kulttuurijärjestö Hytkyn kanssa.

Kurssiaika

5.9. -17.10.2014.

Luennot ja työpajavalmistelu: pe klo 9-12, D112, Physicum, Kumpula
Työpajat: ma klo 15-17, A113-A114, Physicum, Kumpula

Kenttätyöjakso Meilahden taidemuseossa 8.-15.10.2014 sekä tapahtuman tuotantoa pienryhmissä.

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Toimitetaan kurssin yhteydessä.

Suoritustavat

Osallistuminen kurssitapaamisiin sekä kenttätyöjaksoon, kirjalliset kurssityöt.

Arviointi

Kurssi arvioidaan asteikolla 1–5/5. Arviointiperusteena ovat kirjalliset kurssityöt sekä aktiivisuus kurssilla.

Vastuuhenkilö

Yliopistonlehtori Rami Ratvio, rami.ratvio@helsinki.fi (geotieteiden ja maantieteen laitos)

Lisätiedot

Syventävien opintojen valinnainen kurssi.

ENNAKKOTEHTÄVÄ: SUUNNITTELE UUSI KAUPUNKITAPAHTUMA

Geotieteiden ja maantieteen laitos sekä sosiaalitieteiden laitos järjestävät syksyn 2014 ensimmäisessä periodissa kaupunkikulttuuria ja uusia toimijoita käsittelevän kurssin. Kurssin yhteydessä järjestetään kaupunkikulttuuriaiheinen tapahtuma käytöstä poistetussa Meilahden taidemuseossa 10.-12.10.2014.

Ennakkotehtävänä Kaupunkikulttuuri ja uudet toimijat -kurssille on ideoida uusi kaupunkitapahtumakonsepti: minkälaista kaupunkikulttuuria tai -toimintaa sinä haluaisit toteuttaa Helsingissä? Kerro ja lähetä ehdotuksesi. Kurssin opiskelijat hyödyntävät ideoita Meilahden taidemuseossa päivän mittaisessa, 10.-12.10. järjestettävässä tapahtumassa. Valinnaisen syventäviin opintoihin kuuluvan kurssin ilmoittautuminen alkaa Weboodissa 1.8.2014 klo 08:00. Ilmoittautuminen päättyy 15.8.2014 klo 16:00. Kurssille valitaan n. 20 opiskelijaa.

ENNAKKOTEHTÄVÄN OHJEISTUS

 • Ideoi tapahtumakonsepti Meilahden käytöstä poistetussa taidemuseossa (Tamminiementie 6, Helsinki) lokakuussa 2014 järjestettävää tapahtumaa varten.
 • Palauta n. 1-2 sivun pituinen kuvaus tapahtumasta viimeistään pe 15.8.2014 mennessä sähköpostilla osoitteeseen rami.ratvio@helsinki.fi. Ennakkotehtävän palautus on edellytys kurssille osallistumiselle.
 • Tehtävän voi tehdä yksin tai ryhmässä.
 • Voit lähettää ideasi ja osallistua tapahtuman järjestämiseen, vaikka et ilmoittautuisikaan kurssille. Kaikki ideat ovat tervetulleita! Tapahtumasta ja sen järjestämiseen osallistumisesta tiedotetaan lisää kurssin alettua.
 • Ennakkotietoja tehtävän ideoinnin tueksi: tapahtuma järjestetään yhtenä päivänä 10.-12.10. välisenä aikana käytöstä poistetussa Meilahden taidemuseossa. Käytössä ovat taidemuseon näyttelytilat, tarvittaessa piha-alue, ääni- ja valotekniikkaa ja videoscreenejä. Tapahtuma toteutetaan vapaaehtoisvoimin (kurssin opiskelijat sekä mahdolliset muut vapaaehtoiset).
 • Tutustu myös oheisiin materiaaleihin Meilahden taidemuseosta.

http://www.helsinki.fi/~ratvio/ennakkotehtava2014.pdf

Meilahden taidemuseo suljettiin kosteusvaurioiden vuoksi kesäkuussa 2012. Rakennus on sen jälkeen remontoitu, mutta pysynyt poissa käytöstä. Toukokuussa 2014 hyväksyttyjen asemakaavan muutosperiaatteiden mukaan taidemuseon tontti lähiympäristöineen varataan kulttuuritoimintoja tai muuta alueelle soveltuvaa, ensisijaisesti yleishyödyllistä käyttöä varten. Meilahden huvila-alueen kehittäminen on tällä hetkellä hyvin ajankohtaista myös uuden yleiskaavan valmistelun takia.

Merkitse 1-2 sivun suunnitelmaasi nimi, pääaine ja opiskelijanumerosi. Hyödynnä seuraavia kysymyksiä suunnitelman laatimisessa.

 • Mikä on ehdotuksesi / ehdotuksenne nimi?
 • Kehitä vetovoimainen tapahtumakonsepti ottaen huomioon rakennuksen sijainti ja sitä ympäröivät kaupunginosat. Kuvaile tapahtuman sisältöä. Voit kertoa myös esimerkkejä vastaavista tapahtumista muualla.
 • Kenelle tapahtuma on suunnattu?
 • Keitä ovat mahdolliset yhteistyökumppanit?
 • Arvio lyhyesti, minkälaisia resursseja tapahtuman järjestäminen mahdollisesti vaatii (henkilöresurssit, taloudelliset resurssit, tila, muut materiaalit)?
 • Kerro, miksi haluaisit järjestää kuvailemasi tapahtuman.
 • Voit hyödyntää verkkolinkistä löytyviä materiaaleja Meilahden taidemuseosta (valokuvat, pohjapiirros, kartat).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *