Joonatan Virtanen ja Hanna Wass HS Vieraskynässä: Kestävän talouspolitiikan tulee myös vahvistaa demokratiaa

UHK-hankkeen tutkija Joonatan Virtanen kirjoitti yhdessä Hanna Wassin kanssa Helsingin Sanomiin Vieraskynä-kirjoituksen, jossa pohditaan valtiovarainministeriön virkamiesten vaikutusvaltaista roolia suomalaisessa politiikassa. Kirjoituksessa kommentoidaan äskettäistä VM:n virkamiespuheenvuoroa sekä ministeriön muita viimeaikaisia politiikkaa valmistelevia julkaisuja.

“Valtiovarainministeriöllä on ollut vaikutusvaltainen rooli ennenkin, mutta uutta on avoimesti laaja-alainen visiointi, joka ulottuu muiden ministeriöiden tonteille ja hallituksen toiminnan perusteisiin. – – – Virkamiesten kuuluukin valmistella politiikkaa asiantuntemuksen pohjalta, mutta poliitikkojen on myös päästävä tekemään valintoja. Tämä demokraattinen työnjako on entistä tärkeämpää, kun sovitaan kauaskantoisista tavoitteista kriisioloissa.”

 

På svenska:

UHK-projektets forskare Joonatan Virtanen skrev tillsammans med Hanna Wass en Op-ed i Helsingin Sanomat där som reflekterar över finansministeriets tjänstemäns inflytelserika roll i finsk politik. Artikeln kommenterar det senaste tjänstemannainlägget från Finansministeriet samt ministeriets andra aktuella politiska publikationer.

 

In English:

Joonatan Virtanen, researcher of the UHK-project, together with Hanna Wass, wrote an Op-ed piece for Helsingin Sanomat, which reflects on the influential role of the officials of the Ministry of Finance in Finnish politics. The article comments on a recent civil servant contribution of the Ministry of Finance as well as the ministry’s other recent policy-making publications.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *