UHK-projektledaren Kanerva Kuokkanen i podcastserien Forskarsamtal

UHK-projektledaren Kanerva Kuokkanen diskuterar utmaningar i den offentliga förvaltningen med Stefan Sjöblom och Sebastian Godenhjelm i podcastserien Forskarsamtal (avsnitt 2). I avsnittet behandlas frågor såsom om vi har god förvaltning i Finland och vilka risker vi står inför med tanke på de stora omvälvningar samhället går igenom. Diskussionen leds av universitetslektorn i journalistik Jenny Stenberg-Sirén.

Länk till podcastserien: https://www.helsinki.fi/sv/svenska-social-och-kommunalhogskolan/aktuellt/studio-sockom/forskarsamtal

 

Suomeksi:

UHK-hankkeen vastuullinen johtaja Kanerva Kuokkanen keskustelee julkishallinnon haasteista Stefan Sjöblomin ja Sebastian Godenhjelmin kanssa podcast-sarjassa Forskarsamtal (jakso 2). Jakso käsittelee esimerkiksi hyvää hallintotapaa Suomessa ja meneillään oleviin yhteiskunnallisiin mullistuksiin liittyviä riskejä. Keskustelua johtaa journalistiikan yliopistonlehtori Jenny Stenberg-Sirén.

Linkki podcast-sarjaan: https://www.helsinki.fi/sv/svenska-social-och-kommunalhogskolan/aktuellt/studio-sockom/forskarsamtal

 

In English:

UHK project Principal Investigator Kanerva Kuokkanen discusses challenges in public administration with Stefan Sjöblom and Sebastian Godenhjelm in the podcast series Forskarsamtal (Episode 2). Central questions include whether we have good governance in Finland and what risks we face in current societal turmoil. The discussion is led by University Lecturer in Journalism Jenny Stenberg-Sirén.

Link to the podcast series: https://www.helsinki.fi/sv/svenska-social-och-kommunalhogskolan/aktuellt/studio-sockom/forskarsamtal

Sosiologipäivät Tampereella / Sociologdagarna i Tammerfors (23-24.3.2023)

Uusi hallintokieli ja kansalaiset osallistuu Sosiologipäiville Tampereella 23-24.3.2023. Hanketta esitellään  työryhmässä “Osallisuuden kokemus ja tieto” otsikolla “Osallisuus hallintokielessä”. Työryhmää johtavat Elina Turunen, Anna-Maria Isola ja Varpu Wiens.

 

Det nya förvaltningsspråket och medborgarna presenteras på Sociologdagarna i Tammerfors 23-24.3.2023. Projektet presenteras i arbetsgruppen ” Erfarenhet och kunskap av delaktighet” med rubriken “Delaktighet i förvaltningsspråket”. Arbetsgruppen leds av Elina Turunen, Anna-Maria Isola och Varpu Wiens. 

Joonatan Virtanen ja Hanna Wass HS Vieraskynässä: Kestävän talouspolitiikan tulee myös vahvistaa demokratiaa

UHK-hankkeen tutkija Joonatan Virtanen kirjoitti yhdessä Hanna Wassin kanssa Helsingin Sanomiin Vieraskynä-kirjoituksen, jossa pohditaan valtiovarainministeriön virkamiesten vaikutusvaltaista roolia suomalaisessa politiikassa. Kirjoituksessa kommentoidaan äskettäistä VM:n virkamiespuheenvuoroa sekä ministeriön muita viimeaikaisia politiikkaa valmistelevia julkaisuja.

“Valtiovarainministeriöllä on ollut vaikutusvaltainen rooli ennenkin, mutta uutta on avoimesti laaja-alainen visiointi, joka ulottuu muiden ministeriöiden tonteille ja hallituksen toiminnan perusteisiin. – – – Virkamiesten kuuluukin valmistella politiikkaa asiantuntemuksen pohjalta, mutta poliitikkojen on myös päästävä tekemään valintoja. Tämä demokraattinen työnjako on entistä tärkeämpää, kun sovitaan kauaskantoisista tavoitteista kriisioloissa.”

 

På svenska:

UHK-projektets forskare Joonatan Virtanen skrev tillsammans med Hanna Wass en Op-ed i Helsingin Sanomat där som reflekterar över finansministeriets tjänstemäns inflytelserika roll i finsk politik. Artikeln kommenterar det senaste tjänstemannainlägget från Finansministeriet samt ministeriets andra aktuella politiska publikationer.

 

In English:

Joonatan Virtanen, researcher of the UHK-project, together with Hanna Wass, wrote an Op-ed piece for Helsingin Sanomat, which reflects on the influential role of the officials of the Ministry of Finance in Finnish politics. The article comments on a recent civil servant contribution of the Ministry of Finance as well as the ministry’s other recent policy-making publications.

Uusi Koneen Säätiön rahoittama kolmivuotinen tutkimushanke

Yliopistonlehtori Kanerva Kuokkanen (VTT) ja työryhmä on aloittanut uuden tutkimushankkeen: Uusi hallintokieli ja kansalaiset (UHK). UHK on Koneen Säätiön rahoittama tutkimushanke suomalaisen hallintopolitiikan kielestä erityisesti kansalaisuuden ja demokratian näkökulmista tarkasteltuna. Aikavälillä 1.9.2022–31.8.2025 toteutettava tutkimushanke on osa laajempaa kansainvälistä tutkimusverkostoa johon kuuluu tutkijoita Pohjoismaista ja Uudesta-Seelannista.