Loppuvaihe / Sofia

Kirjallisuusosion viimeisteleminen kuului omiin loppuvaiheen tehtäviini. Ennen kaikkea taistelin lähdeviitteiden, RefWorksin ja Zoteron kanssa. Raakaversion lähdeviittaukset ja lähdeluettelo olivat käsin tehtyjä, sillä en saanut aluksi kumpaakaan ohjelmista toimimaan kuten tahdoin.

Aloitin lähdeluettelon korjaamisen Zoteron kanssa, ja katsoin muutamia ohjevideoita Zoteron käytöstä. Ohjelman käyttö ei kuitenkaan edelleenkään auennut, enkä saanut viitteitä järkevästi lisättyä tekstiin. Päätin vaihtaa kuitenkin RefWorksiin, olinhan ladannut molemmat ohjelmat jo aiemmin viitteiden kanssa tuskaillessani.

RefWorksin kanssa yhteistyö alkoi sujua, kun latasin ohjelmaan kaikki käyttämäni artikkelit pdf-muodossa. Artikkelien nimet, kirjoittajat ja julkaisuvuodet piti kaikki kirjoittaa erikseen käsin ohjelman tietoihin, mutta tämän urakan tehtyäni homma alkoi vihdoin sujua. Kun ymmärsin päivittää Wordissa RefWorks-tietokantani, ilmestyivät artikkelit vihdoin siteerattaviksi. Myös sivunumerot olisi voinut lisätä, mutta koska Atlas.Ti ei ollut niitä aiemmin kirjannut kun poimin viittauksia sen avulla, en enää lähtenyt sivunumeroita kaivelemaan. Vaihdoin kuitenkin kaikki viittaukset tekstissä RefWorksin merkkaamiksi, ja loin lopuksi ohjelmalla lähdeluettelon. Viittaustyylinä käytin Harvardin viittaustekniikkaa.

Lähdeviitteisiin jäi joitakin pieniä puutteita, mutta lopulta onnistuin kuitenkin mielestäni kurssin kannalta olennaisimmassa asiassa, eli viitteiden tekemisessä käyttäen apuohjelmaa. Tästä taidosta on varmasti hyötyä myöhemmissä opinnoissani.

Sofia

Published by

Deleted User

Special user account.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *