Lopputunnelmia/Liina

Saimme palautettua työmme aikataulun mukaisesti hetki sitten. Viimeinen viikko meni sujuvasti, ja kaikki hoitivat oman osuutensa, kuten sovittua. Minulla erityisenä vastuualueena oli työn ulkonäön hiominen, sisältäen sisällysluettelon tekemisen, sekä työn muuttaminen pdf-muotoon ja sen palauttaminen. Se sujui ongelmitta, ja oli suhteellisen tuttua jo etukäteen.

Plagiaatintunnistusta emme jostain syystä saaneet toimimaan, vaikka jätimmekin raportin Moodleen oikealle sivulle. Voi toki olla myös, ettemme jaksaneet odottaa Urkundin antamia kommentteja tarpeeksi kauaa.

Nyt on ilmeisesti jäljellä enää toisten ryhmien töiden arviointi. On mielenkiintoista nähdä, millaisia raportteja muut ryhmät ovat saaneet aikaan! Erityisesti minua kiinnostaa nähdä, kuinka valmiita muiden ryhmien työt ovat, ja millaisia teemoja niihin on valikoitunut.

Loppuvaihe / Vilma

Loppuvaihe eteni hiukan kiireisissä tunnelmissa viime viilauksia korjaten, mutta lopputulos alkaa olla jo toivotun oloinen. Kommunikaatio on ollut vaihtelevaa, joten perustimme Yammer-keskusteluryhmän huolehtimaan asiasta. Yammerin suurin ongelma näin alkumetreillä on ryhmän tekemisen hitaus, mitä vaikeutti se että mikäli haluat saada Yammer-notifikaatiot itsellesi pitää sinun käydä ensin palvelussa laittamassa sinne jotain. Myös privaattiryhmän luominen tuotti ongelmia, sillä jostain syystä se pitää tehdä jollain tutoriaalikomennolla eikä sivupalkki toimi kuten toivottu. Kyseessä lienee kuitenkin ensimmäisen kerran hitautta ehkä enemmän kuin mitään muuta.

Yammerissa on kuitenkin potentiaalia organisaation sisäisen viestinnän suhteen, ja kaikki ryhmäläiset osaavat varmasti tämän jälkeen käyttää sitä.

-Vilma

 

Tilasto-osuuden näkökulmaa

Tilasto-osuuden hahmotteklu oli kiinnostavaa, sillä tarkastelimme entuudestaan melko tuntematonta aineistoa ja siitä löytyviä yhteyksiä.

Aineiston valinnan ja lataamisen myötä kävi ilmi, että kaikki muuttujat oli koodattu luokitelluiksi, ei jatkuviksi muuttujiksi. Kysymysten luonteet huomioon ottaen tuli tehty ratkaisu hiukan yllätyksenä. Koska TVT2-kurssi on kohtuullisen suppea, valitsimme huomion seurauksena analyyseihimme luokitellumpia kysymyksiä emmekä lähteneet uudelleenkoodaamaan ja ravistamaan muuttujia vaikka niin oltaisiin varmasti saatu graafisesti puhuttelevampia esityksiä.

Aineistosta nousevat havainnot ja analyysit tukivat hyvin yleistä kuvaa ammatillisen koulutuksen piiriin kuuluvien nuorisopuolen opiskelijoiden päihdekäyttäytymisestä ja koulutuksen periytyvyydestä.

Teknisesti aineiston hankinta ja purku onnistuivat melko kivuttomasti, joskin käytettyjen muuttujien uudelleenkoodaus otti aina oman aikansa.

Kaikin puolin tilasto-osuuden hahmottelu selkeytti vielä SPSSn eri datamuotojen säännönmukaisuutta ja omalla tavallaan myös tuotti itsevarmuutta. Onhan aina mukavaa huomata, että saa ilman ohjaajan apua koko aineiston ladattua ja sen pohjalta tuloksiakin tuotettua.

 

 

 

Loppuvaihe / Sofia

Kirjallisuusosion viimeisteleminen kuului omiin loppuvaiheen tehtäviini. Ennen kaikkea taistelin lähdeviitteiden, RefWorksin ja Zoteron kanssa. Raakaversion lähdeviittaukset ja lähdeluettelo olivat käsin tehtyjä, sillä en saanut aluksi kumpaakaan ohjelmista toimimaan kuten tahdoin.

Aloitin lähdeluettelon korjaamisen Zoteron kanssa, ja katsoin muutamia ohjevideoita Zoteron käytöstä. Ohjelman käyttö ei kuitenkaan edelleenkään auennut, enkä saanut viitteitä järkevästi lisättyä tekstiin. Päätin vaihtaa kuitenkin RefWorksiin, olinhan ladannut molemmat ohjelmat jo aiemmin viitteiden kanssa tuskaillessani.

RefWorksin kanssa yhteistyö alkoi sujua, kun latasin ohjelmaan kaikki käyttämäni artikkelit pdf-muodossa. Artikkelien nimet, kirjoittajat ja julkaisuvuodet piti kaikki kirjoittaa erikseen käsin ohjelman tietoihin, mutta tämän urakan tehtyäni homma alkoi vihdoin sujua. Kun ymmärsin päivittää Wordissa RefWorks-tietokantani, ilmestyivät artikkelit vihdoin siteerattaviksi. Myös sivunumerot olisi voinut lisätä, mutta koska Atlas.Ti ei ollut niitä aiemmin kirjannut kun poimin viittauksia sen avulla, en enää lähtenyt sivunumeroita kaivelemaan. Vaihdoin kuitenkin kaikki viittaukset tekstissä RefWorksin merkkaamiksi, ja loin lopuksi ohjelmalla lähdeluettelon. Viittaustyylinä käytin Harvardin viittaustekniikkaa.

Lähdeviitteisiin jäi joitakin pieniä puutteita, mutta lopulta onnistuin kuitenkin mielestäni kurssin kannalta olennaisimmassa asiassa, eli viitteiden tekemisessä käyttäen apuohjelmaa. Tästä taidosta on varmasti hyötyä myöhemmissä opinnoissani.

Sofia

Ensimmäiset viikot / Sofia

Kurssi on edennyt jo pitkälle, ja niin on raporttimmekin jo varsin hyvällä mallilla. Sillä toisten tekemisistä on vaikeaa kirjoittaa, päätimme kirjoitella kaikki omista osuuksistamme blogiin, jotta kaikista työvaiheista tulee täällä mainittua.

Kurssin kotisivut ovat sellainen sotku, että tehtävänannon hahmottamiseen joutui käyttämään melkoisen paljon aikaa ja energiaa. Aluksi työskentelyllämme kestikin hetki käynnistyä, mutta saimme onneksi kuitenkin sovittua tapaamisen ryhmän kanssa. En kuitenkaan itse valitettavasti päässyt kurssitapaamiseen, koska olin töissä. Sillä viikolla tehtävät asiat hoitivat siis yhteisellä sopimuksella Titta, Tuulia sekä Liina. Kävin kuitenkin jo tuolloin läpi hieman kurssilla käytettäviä ohjelmia, päivittelin sähköpostini office365-versioon vanhan Webmailin sijaan ja tutustuinpa myös Yammeriin siinä sivussa, vaikka lopulta hoidimmekin viestintää facebookin kautta. Lisäksi asensin tietokoneelleni Zoteron ja selailin aineistoksi valittua amisbarometria hieman aihetta hahmottaakseni.

Esikirjoitusvaiheessa 4.-11.4. ryhdyin sitten todella hommiin, ja otin tehtäväkseni viikon kirjallisuusosuuden. Ohjeiden otsikko “Puurtamista: Kirjallisuusosio” oli hyvinkin kuvaava, kuten tulin huomaamaan. Työhön ryhtymistä helpottivat huomattavasti Liinan RefWorksiin keräämät artikkelit, jotka saimme näppärästi jaettua ohjelman kautta.

Aivan aluksi asensin koneelleni Atlas.Ti:n ilmaisversion, jonka kanssa lähdin lukemaan lävitse Liinan keräämiä artikkeleita. Etsinpä mukaan vielä pari lähdettä lisääkin, kun Liinan keräämistä artikkeleista osa oli saatavilla ainoastaan Kaisa-kirjaston kellarissa, minne en tahtonut lähteä niitä selailemaan. Atlas.Ti:llä oli helppoa poimia code-toiminnolla teemoittain sitaatteja kappaleista, ja työ sujui suhteellisen joutuisasti. Sain kuitenkin karvaan muistutuksen tallentamisen tärkeydestä, kun yhtenä päivänä pari-kolme tuntia työskenneltyäni koneeni internet-yhteyteen tuli ongelma, ja onnistuin vahingossa sulkemaan Atlas.Ti:n sitä selvitellessäni. Parin tunnin työ katosi, ja aloitin lukemisen alusta.

Artikkeleiden lukemisessa oli melkoinen homma, mutta rehellisesti myönnettäköön, että eniten päänvaivaa tuottivat viittauksien apuohjelmat. Tajusin Atlaksen kanssa aikani pakerrettuani, ettei ohjelma poiminut tietenkään sivunumeroita ylös kohdista, joista olin viittaukset poiminut. Tälle en enää jälkikäteen viitsinyt tehdä mitään, mutta se täytyisi ehdottomasti huomioida, mikäli ohjelmaa käyttäisi joskus johonkin virallisempaan tutkimustyöhön.

Toinen ongelma oli Microsoft Wordin ja RefWorksin välinen – vaikka sain RefWorksin sekä asennettua, että näkymään Wordin työkaluvalikossa, en lopulta keksinyt, kuinka saan Tvt2-kurssin kansiossa olleet artikkelit näkymään Wordin viittausvalikossa. Luovutin, ja keräsin kokoelman pdf-muodossa Zoteroon, jonka kautta sain viittauksen joten kuten toimimaan Wordin kanssa.

Lopulta siis sain kuin sainkin useita sivuja tekstiä valmiiksi tutkimusraporttiimme, useita lähteitä käyttäen ja uusiin ohjelmiin tutustuen. Parhaan vaikutuksen teki Atlas.Ti, joka tuntui siltä, että siitä voisi olla hyötyä jatkossakin muistiinpanoja tehdessä. Raporttiluonnokseen jäi joitakin ongelmakohtia viitteisiin, eikä tekstikään aivan valmiiksi tullut, mutta lopulta olin kuitenkin varsin tyytyväinen työni tuloksiin. Varmasti lopullisesta versiosta tulee ihan hyvä!

  • Sofia

Ensimmäiset viikot Liinan näkökulmasta

Ryhmätyö on lähtenyt hyvin käyntiin, vaikkakin lopputyön palautuspäivä lähestyy uhkaavasti.

Olemme tavanneet ryhmän kesken kahdesti, viimeisin tapaaminen oli tänään. Kummallakaan kerralla emme saaneet aivan koko ryhmää kokoon, mutta onneksi internetin kautta myös muut kuulevat, mitä olemme sopineet. Tällä kerralla kävimme läpi, mitä olemme tähän asti saaneet aikaiseksi, ja jaoimme työnjakoa viimeisille viikoille.

Kahden ensimmäisen ryhmätyöviikon tehtävät jaoimme kurssin alussa puoliksi: Tuulia, Titta ja minä vastasimme ensimmäisen viikon tehtävistä, kun taas Vilma ja Sofia suorittivat toisen viikon tehtävät. Ensimmäisellä viikolla minun vastuullani oli tieteellisten artikkeleiden etsiminen ja lisääminen viitetietokantaan. En ollut itse käyttänyt mitään viitetietokantaa aiemmin, mutta ryhmän keskustelujen perusteella päädyin käyttämään RefWorksia. Se oli suhteellisen selkeä ja helppokäyttöinen, ja toimi erittäin hyvin muun muassa Nelli-portaalista haettujen artikkelien tallentamiseen.

Tämän viikon tehtävänä olisi vertaisarviointi, mikä antaa varmasti uusia näkökulmia myös omaan työntekoon. Valitettavasti ainakaan vielä en ole saanut mitään töitä arvioitaviksi, joten en ole voinut aloittaa muiden töiden lukemista.

Työn tekeminen on tähän asti ollut mukavaa, joskin tehtävänannot tuntuvat toisinaan hieman sekavilta, ja Moodle-alustasta on vaikea löytää olennaisimpia ohjeita. Mitä enemmän Moodleen kuitenkin on tutustunut, sitä tutummaksi kurssin sivut ovat tulleet. Kurssi on edennyt nopeasti, ja tuntuukin loppuvan ennen kuin olemme päässeet kunnolla vauhtiin. Eiköhän tästä kuitenkin kunnialla selvitä!