Ensimmäiset viikot Liinan näkökulmasta

Ryhmätyö on lähtenyt hyvin käyntiin, vaikkakin lopputyön palautuspäivä lähestyy uhkaavasti.

Olemme tavanneet ryhmän kesken kahdesti, viimeisin tapaaminen oli tänään. Kummallakaan kerralla emme saaneet aivan koko ryhmää kokoon, mutta onneksi internetin kautta myös muut kuulevat, mitä olemme sopineet. Tällä kerralla kävimme läpi, mitä olemme tähän asti saaneet aikaiseksi, ja jaoimme työnjakoa viimeisille viikoille.

Kahden ensimmäisen ryhmätyöviikon tehtävät jaoimme kurssin alussa puoliksi: Tuulia, Titta ja minä vastasimme ensimmäisen viikon tehtävistä, kun taas Vilma ja Sofia suorittivat toisen viikon tehtävät. Ensimmäisellä viikolla minun vastuullani oli tieteellisten artikkeleiden etsiminen ja lisääminen viitetietokantaan. En ollut itse käyttänyt mitään viitetietokantaa aiemmin, mutta ryhmän keskustelujen perusteella päädyin käyttämään RefWorksia. Se oli suhteellisen selkeä ja helppokäyttöinen, ja toimi erittäin hyvin muun muassa Nelli-portaalista haettujen artikkelien tallentamiseen.

Tämän viikon tehtävänä olisi vertaisarviointi, mikä antaa varmasti uusia näkökulmia myös omaan työntekoon. Valitettavasti ainakaan vielä en ole saanut mitään töitä arvioitaviksi, joten en ole voinut aloittaa muiden töiden lukemista.

Työn tekeminen on tähän asti ollut mukavaa, joskin tehtävänannot tuntuvat toisinaan hieman sekavilta, ja Moodle-alustasta on vaikea löytää olennaisimpia ohjeita. Mitä enemmän Moodleen kuitenkin on tutustunut, sitä tutummaksi kurssin sivut ovat tulleet. Kurssi on edennyt nopeasti, ja tuntuukin loppuvan ennen kuin olemme päässeet kunnolla vauhtiin. Eiköhän tästä kuitenkin kunnialla selvitä!

Published by

Deleted User

Special user account.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *