Tilasto-osuuden näkökulmaa

Tilasto-osuuden hahmotteklu oli kiinnostavaa, sillä tarkastelimme entuudestaan melko tuntematonta aineistoa ja siitä löytyviä yhteyksiä.

Aineiston valinnan ja lataamisen myötä kävi ilmi, että kaikki muuttujat oli koodattu luokitelluiksi, ei jatkuviksi muuttujiksi. Kysymysten luonteet huomioon ottaen tuli tehty ratkaisu hiukan yllätyksenä. Koska TVT2-kurssi on kohtuullisen suppea, valitsimme huomion seurauksena analyyseihimme luokitellumpia kysymyksiä emmekä lähteneet uudelleenkoodaamaan ja ravistamaan muuttujia vaikka niin oltaisiin varmasti saatu graafisesti puhuttelevampia esityksiä.

Aineistosta nousevat havainnot ja analyysit tukivat hyvin yleistä kuvaa ammatillisen koulutuksen piiriin kuuluvien nuorisopuolen opiskelijoiden päihdekäyttäytymisestä ja koulutuksen periytyvyydestä.

Teknisesti aineiston hankinta ja purku onnistuivat melko kivuttomasti, joskin käytettyjen muuttujien uudelleenkoodaus otti aina oman aikansa.

Kaikin puolin tilasto-osuuden hahmottelu selkeytti vielä SPSSn eri datamuotojen säännönmukaisuutta ja omalla tavallaan myös tuotti itsevarmuutta. Onhan aina mukavaa huomata, että saa ilman ohjaajan apua koko aineiston ladattua ja sen pohjalta tuloksiakin tuotettua.

 

 

 

Published by

Deleted User

Special user account.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *