Category Archives: tilasto

SPSS-OHJEITA

Pylväsdiagrammin piirtäminen (yksi kategorinen muuttuja)

– valitse ylhäältä valikkoriviltä Graphs -> Legacy Dialogs -> Bar.
– valitse Simple-kuvake ja Data in Chart Area vaihtoehdoista Summaries for groups of cases.
– jatka Define-painikkeella.
– Valitse haluamasi kategorinen muuttuja ja siirrä se nuolipainikkeella kohtaan Category Axis. Pylväät piirretään tämän muuttujan eri arvoille.
– Bars Represent kohdasta voit valita sen, kuvaavako pylväät esim. frekvenssejä vai prosenttiosuuksia.

Pylväsdiagrammin piirtäminen (useampi muuttuja):
– valitse ylhäältä valikkoriviltä Graphs -> Legacy Dialogs -> Bar.
– valitse Clustered-kuvake ja Data in Chart Area vaihtoehdoista Summaries for groups of cases.
– jatka Define-painikkeella.
– Valitse haluamasi kategorinen muuttuja ja siirrä se nuolipainikkeella kohtaan Category Axis. Pylväät piirretään tämän muuttujan eri arvoille.
– Siirrä kohtaan Define Clusters by toinen kategorinen muuttuja. Pylväät esitetään toisen muuttujan muodostamina ryhminä.
– Bars Represent kohtaan Variable siirrä se numeerinen muuttuja, josta haluat pylväät.
– Painikkeesta Change Summary voi valita esim. keskiarvon.

Kahden kategorisen muuttujan ristiintaulukointi
– valitse valikkoriviltä Analyze -> Descriptive Statistics -> Crosstabs.
– Siirrä valitsemasi kategorinen muuttuja, jonka arvot haluat ristiintaulukossa riveille, nuolipainikkeella kohtaan Row(s).
– Vastaavalla tavalla kohtaan Column(s) sen muuttujan, jonka arvot haluat taulukossa sarakkeisiin.

Kolmen kategorisen muuttujan ristiintaulukointi
– valitse valikkoriviltä Analyze -> Descriptive Statistics -> Crosstabs.
– Siirrä valitsemasi kategorinen muuttuja, jonka arvot haluat ristiintaulukossa riveille, nuolipainikkeella kohtaan Row(s).
– Vastaavalla tavalla kohtaan Column(s) sen muuttujan, jonka arvot haluat taulukossa sarakkeisiin.
– Kolmas kategorinen muuttuja, siirretään alimmalla nuolipainikkeella kohtaan Layer 1 of 1.
– Cells-painikkeen avulla määrittelet mm. sen mitkä prosenttiluvut taulukoihin tulevat mukaan, esim. kokonaisprosentit vaihtoehdolla Total Continue.

Marja-Liisan ensimmäinen viikko

Ensimmäisen viikon aikaansaannoksia:

  • SPSS on ladattu koneelle ”pienien” alkuvaikeuksien jälkeen.
  • Tutkimusaineisto on ladattu koneelle ja siirretty SPSS:n. Täytyy sanoa, että noihin kahteen/kolmeen hommaan meni jo aika paljon aikaa, kun en ole kovin hyvä tietokoneen käyttäjä.
  • Olen tutustunut SPSS:n Moodlessa olevien videoiden ja ohjeiden avustuksella. Tämä vaihe on vielä kesken.
  • Kokeilin parin helpohkon taulukon/pylväskuvion tekemistä.
  • OneNote:n olen tehnyt omia muistiinpanoja tekemisistäni.

Jenny Julkusen 1. viikon jälkeiset kuulumiset

Tämän viikon “aikaansaannoksia”:

SPSS ohjelma ladattu tietokoneelle. Ongelmia oli aluksi mutta ne selvisivät vaikka aikaa kului paljon näinkin yksinkertaisen asian tekemiseen.

Tutkittu SPSS ohjelmaa opasvihkosen kanssa ja olen saanut tehtyä harjoitusversioina taulukoita ja kuvia(hyvin yksinkertaisia, lähinnä frekvenssitaulukko ja pylväskuva) se kuinka tehdän jotain “kunnollisia” on vielä hakusessa. Ilmeisesti jonkin sortin summamuuttujia pitäis luoda…

Sitten tärkeimpään eli meidän tutkimuskysymykseen! mitäänhän ei voi tehdä ennen sitä….

Alla ehdotus tutkimuskysymyksestä ja muuttujista, mutta tosiaan vain ehdotus, ottakaa ihmeessä kantaa. Se miten noitten muuttujien vertailu ja analysoiminen tapahtuu niin en vielä tiedä…onnistuuko edes, koska tilastolliset jutut ei oo mun erikoisalaa. mut jos niistä sais jotenkin korrelaatioita tai jotain….???!! Kirjallisuutta aiheeseen löytyy varmaan aika helposti mm. tän Saarnion aikasempia tutkimuksia. viittauksia löytyy aineiston koodikirjasta. ja ylipäätään ainaski sos.psykan teorioissa on mm. odotusarvomallia ja vastaavaa.

kuhan saadaan tutkimuskysymys ja muuttujat lyötyä lukkoon niin alkaa perehtyminen miten se toteutetaan.

 Tutkimuskysymys ehdotus:

Miten A-klinikan asiakkaiden odotukset hoidon lopputuloksesta vaikuttavat hoidon jatkuvuuteen ja hoitoon osallistumiseen?

 Muuttujat:

Riippumaton muuttuja?:

K21 Kuinka varma on siitä, että hoito johtaa myönteisiin tuloksiin eikä päihdeongelmia ole seuraavan 6kk:n aikana

Riippuvat muuttujat?:

SE7 Kuinka usein olet osallistunut AA/NA-ryhmien toimintaan viimeisten 6 kk:n aikana

SE8 Kuinka usein olet osallistunut muunlaiseen jatkohoitoon tai ryhmätoimintaan viimeisten 6kk:n aikana

KDI Hoidon jatkuvuus

Tästä sitten jatketaan 🙂